fbpx
Folkhögskoleutbildning

Tränarkurs steg 1, med ekonomi och företagande

Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande ger dig kunskap om travhästen som biologisk varelse, större kännedom om travsporten både nationellt och internationellt samt kännedom om eget företagande. Kursen dig ger behörighet till att fortsätta tränarkurserna 2-4; Proffstränarkursen.

Med travhästen i centrum ska Tränarkurs steg 1, med ekonomi och företagande  (tidigare kallad Fördjupningskurs trav) ge förståelse för travhästen som biologisk varelse med kunskap om dess beteende, behov, funktion och skötsel. På Tränarkurs steg 1 får du grundläggande kunskaper om avelsteori och genetik. Du lär dig också mer om hästens anatomi och fysiologi, träningslära och mycket mer. Kursen ger också kunskap om svensk och internationell travsport samt kännedom om eget företagande.

I utbildningen ingår både teoretiska föreläsningar och praktiska moment som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i gångartslära och andra träningsformer än körning – som t.ex. ridning, longering och tömkörning. Två stora undervisningsblock är Sporthästens vanligaste skador/sjukdomar samt Hästens digestion och utfodring. Föreläsningar och praktiska övningar kommer också att hållas inom ämnet etologi, dvs hästens inlärningsförmåga liksom det viktiga området hästvälfärd. Inom kursområdet Företagande får du hjälp att skapa en affärsplan och kunskaper inom grundläggande företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö och ledarskap. Nytt för i år är ett undervisningsblock om mekanisering av häststallar, något som branschen har ett stort behov av.

Huvudman för utbildningen är Hästsportens folkhögskola. Läs mer om utbildningen på Hästsportens folkhögskolas webbplats.

Mål och innehåll Tränarkurs steg 1

  • Grundläggande kunskaper om avelsteori och genetik.
  • Kunskap om svensk och internationell travsport, licensbestämmelser samt reglemente.
  • Förståelse för Travets värdegrund samt kunskaper om djurskyddsfrågor, branschetik samt regelverk, lagar och avtal som styr hästverksamhet.
  • Grundläggande kunskaper om alternativ i träningen av travhästar, som t.ex. tömkörning och longering.
  • Grundläggande kunskaper om marknadsföring och ledarskap.
  • Grundläggande kunskaper i att skapa en affärsplan samt att upprätta en ekonomisk kalkyl för hästföretagande.
  • Grundläggande kunskaper i etologi och hästvälfärd.
  • Utifrån fördjupade kunskaper få kursdeltagare att självständigt reflektera, analysera och agera självständigt.

Ger behörighet till Proffstränarkursen, steg 2–4

Tränarkurs 1 med ekonomi och företagande ger dig behörighet till att gå vidare till Tränarkurs steg 2–4. Efter steg 3 kan du ta ut A-tränarlicens.

Observera att steg 1-kursen också finns utan ekonomi- och företagarblocket – mer om den kursen hittar du på sidan om Tränarkurs steg 1. 

MER INFO

Datum och tider? Läs mer om Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande på Hästsportens folkhögskolas webbplats.

Ansökan

Kursen genomförs parallellt med Tränarkursen som ges utan ekonomi- och företagandedelen. Sökande till Tränarkurs steg 1 med ekonomi- och företagande har förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Läs mer och ansök på Hästsportens Folkhögskolas webbplats. 

Kontaktperson
Annika Larelius Hippolog, vikarierande kursansvarig FHSK
Huvudman för utbildningen – Hästsportens Folkhögskola