fbpx
Folkhögskoleutbildning

Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande

Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande ger dig kunskap om travhästen som biologisk varelse, större kännedom om travsporten både nationellt och internationellt samt kännedom om eget företagande. Kursen dig ger behörighet till att fortsätta tränarkurserna steg 2-4; Proffstränarkursen.

Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande (tidigare kallad Fördjupningskurs trav) ska ge deltagarna förståelse för travhästen som biologisk varelse med kunskap om dess beteende, behov, funktion och skötsel, samt grundläggande kunskaper om avelsteori och genetik. Du lär dig också mer om hästens anatomi och fysiologi, träningslära och mycket mer. Kursen ger också kunskap om svensk och internationell travsport samt kännedom om eget företagande.

I Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande ingår både teoretiska föreläsningar och praktiska moment som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i gångartslära och andra träningsformer än körning – som t.ex. ridning, longering och tömkörning. Två stora undervisningsblock är Sporthästens vanligaste skador/sjukdomar samt Hästens digestion och utfodring. Föreläsningar och praktiska övningar kommer också att hållas inom ämnet etologi, dvs hästens inlärningsförmåga liksom det viktiga området hästvälfärd. Inom kursområdet Företagande får du hjälp att skapa en affärsplan och kunskaper inom grundläggande företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö och ledarskap. Nytt för i år är ett undervisningsblock om mekanisering av häststallar, något som branschen har ett stort behov av.

Huvudman för kursen är Hästsportens folkhögskola. Läs mer om kursen på Hästsportens folkhögskolas webbplats.

Mål och innehåll Tränarkurs steg 1 med ekonomi & företagande

Efter genomförd utbildning förväntas eleven ha grundläggande kunskaper om:

 • Sporthästens vanligast sjukdomar och skador; diagnostik och behandling samt förebyggande åtgärder
 • Träningsfysiologi med puls- och laktatmätning i teori och praktik
 • Hästens digestion, utfodring, fodermedel/tillskott och foderhygien
 • Stallmiljö; ventilations principer
 • Mekanisering av häststallar och mekaniska hjälpmedel
 • Avelsteori och genetik
 • Alternativ i träningen av travhästar, som t.ex. tömkörning, ridning & longering
 • Etologi (kunskapen om hästars inlärning) och hästvälfärd
 • Svensk och internationell trav/galoppsport, licensbestämmelser samt reglemente.
 • Marknadsföring och ledarskap
 • Hur man skapar en affärsplan samt upprättar en ekonomisk kalkyl för hästföretagande.
 • Arbetsmiljö och hållbar livsstil

Ytterligare kunskapsmål är att deltagarna ska erhålla:

 • Förståelse för Svensk Galopp och Svensk Travsports värdegrund samt kunskaper om djurskyddsfrågor, branschetik samt regelverk, lagar och avtal som styr hästverksamhet.
 • Utifrån fördjupade kunskaper självständigt kunna reflektera, analysera och agera.

Ger behörighet till Proffstränarkursen, steg 2–4

Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande ger dig behörighet till att gå vidare till Tränarkurs steg 2–4. Efter steg 3 kan du ta ut A-tränarlicens.

Ska du gå vidare för en A-tränarlicens och gå Tränarkurs steg 2-3 kan möjlighet till validering finnas om du har en tidigare utbildning som motsvarar Tränarkurs steg 1. Ansökan till validering skall vara insänd samma tid som ansökan till ordinarie Tränarkurs steg 1. Detta för att ge dig möjligheten till att hinna söka ordinarie Tränarkurs steg 1 om du får ett negativt besked på din valideringsansökan. Kontakta helena.gartner@travsport.se för mer information.

Observera att kursen också finns utan ekonomi- och företagarblocket – mer om den kursen hittar du på sidan om Tränarkurs steg 1. 

MER INFO

Behörigheter, kostnad, datum och tider? Läs mer om Tränarkurs steg 1 med ekonomi och företagande på Hästsportens folkhögskolas webbplats.

Ansökan

Kursen genomförs parallellt med Tränarkursen som ges utan ekonomi- och företagandedelen. Sökande till Tränarkurs steg 1 med ekonomi- och företagande har förtur vid antagningen. Vid fler behöriga sökande än antalet platser läggs stor vikt vid referenser och erfarenhet.

Läs mer och ansök på Hästsportens Folkhögskolas webbplats. 

Kontaktperson
Annika Larelius Hippolog, vikarierande kursansvarig FHSK
Huvudman för utbildningen – Hästsportens Folkhögskola