fbpx
Folkhögskoleutbildning

Tränarkurs steg 1

Tränarkurs steg 1 ger dig möjlighet att utöka din kunskap om hästen som biologisk varelse och intressanta områden som sjukdomar/skador, träningslära, hovvård m.m. Undervisningen hålls av kunniga och erfarna lärare och du får utbyta kunskap och erfarenheter med de andra deltagarna under utbildningens olika moment.

Med travhästen i centrum ger Tränarkurs steg 1 (tidigare kallad Fördjupningskurs trav) dig förståelse för travhästen som biologisk varelse med kunskap om dess beteende, behov, funktion och skötsel.

Tränarkurs steg 1 ger dig kunskap om hästen som biologisk varelse. I utbildningen ingår både teoretiska föreläsningar och praktiska moment i träningsfysiologi som puls- och laktatmätning. Du får också grundläggande kunskaper i avelsteori och genetik, anatomi och fysiologi, gångartslära och andra träningsformer än körning som till exempel ridning, longering och tömkörning. Två stora undervisningsblock är Sporthästens vanligaste skador/sjukdomar samt Hästens digestion och utfodring. Föreläsningar och praktiska övningar kommer också att hållas inom ämnet etologi, dvs hästens inlärningsförmåga liksom det viktiga ämnet hästvälfärd. Nytt för i år är ett undervisningsblock om mekanisering av häststallar, något som branschen har ett stort behov av. Kursen ger också kunskap om svensk och internationell travsport.

Huvudman för utbildningen är Hästsportens folkhögskola. Läs mer om utbildningen på Hästsportens folkhögskolas webbplats. 

Mål och innehåll Tränarkurs steg 1

  • Sporthästens vanligast sjukdomar och skador; diagnostik och behandling samt förebyggande åtgärder
  • Träningsfysiologi med puls- och laktatmätning i teori och praktik
  • Hästens digestion, utfodring, fodermedel/tillskott och foderhygien
  • Stallmiljö; ventilations principer
  • Mekanisering av häststallar och mekaniska hjälpmedel
  • Avelsteori och genetik
  • Alternativ i träningen av travhästar, som till exempel tömkörning, ridning & longering
  • Etologi (kunskapen om hästars inlärning) och hästvälfärd
  • Hållbar livsstil

Vill du bli proffstränare? För att få behörighet till den ska du gå Tränarkurs steg 1, med ekonomi och företagande