fbpx
Folkhögskoleutbildning

1. ATT STUDERA PÅ HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskoleutbildningarna på Wången ges genom Hästsportens Folkhögskola.

Folkhögskolans allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildningar.

Det särskilda syftet med Hästsportens Folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna. Hästsportens Folkhögskola bedriver utbildningar på flera platser i Sverige, Wången är en av filialerna.

Läs mer om Hästsportens Folkhögskola här. 

Nedan hittar du som studerar på Hästsportens Folkhögskolas filial Wången en del praktisk information:

GYMMET

Wångens gym har öppet kl. 07-21.30

Gymmet är till för alla som studerar på Wången. Även boende på wärdshuset och konferensgäster har möjlighet att träna här.

Tänkt på att det finns boende på övervåningen som kan störas, det är därför vi har begränsade öppettider.

Träna på!

TRANSFERBUSSAR

Transferbuss till flyg/tåg går från Wången varje fredag kl. 14.45 från wärdshuset.

Anmälan i förväg krävs (anmälan görs på skolexpeditionen). Pris 60 kr. Utebliven avbokning faktureras.

För returresor se Länstrafiken Jämtlands webbplats.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

PDK universitet, yh, fhsk

Ladda ner Format: pdf Storlek: 373.0 KB

Rabatt på djurförsäkring

Studerande på ettåriga folkhögskoleutbildningar har rabatt hos Agria djurförsäkring. Ni kan få 10 procent rabatt för två hästar/person och två smådjur/person. Försäkringar tecknas årsvis och kan inte kombineras med andra organisationsrabatter eller självriskavtal. För att få försäkringsrabatt ska du ha skrivit på ett samtyckesavtal om personuppgifter.

För kontakt se Ombud Jämtland häst på Agrias webbplats..

Värdegrund

Wångens levnadskod LÄRA (Lika värde, Ärlighet, Respekt, Ansvar) ska genomsyra all verksamhet.

På hästnäringens riksanläggningar har vi gemensamma spelregler och förhållningssätt:
–Vi är ärliga, öppna, har högt i tak och pratar med varandra – inte om varandra
–Vi är representativa.
–Vi hälsar på, ser och bryr oss om varandra.
–Vi följer regler och policys samt respekterar och följer fattade beslut.
–Vi har alla ett ansvar att informera och hålla oss informerade.
–Vi respekterar varandras arbetsuppgifter och samarbetar över gränserna.
–Vi verkar för en föredömlig hästhållning.
–Vi strävar gemensamt efter att hålla anläggningen i uppvisningsskick.
–Vi värnar om omgivningen och miljön.
–Vi är professionella i allt vi gör med ett ödmjukt förhållningssätt.
–Vi ser möjligheter.
–Vi följer upp och återkopplar till varandra samt ger uppskattning.