fbpx
Nyhet

ÅRETS STIPENDIER GICK TILL…

Varje år vid examen delar Wången ut ett antal stipendier till de studerande som gjort det där lilla extra. Här presenterar vi 2023-års stipendiater.

Här presenterar vi årets stipendiater på gymnasium, yrkeshögskola och universitetsprogram.

ULLBERG-STIPENDIET

Blond långhårig flicka står i kyrkan med studentmössan på. I handen håller hon diplomet från Ullbergstipendiet
Ingrid Elise Rød

Per-Olof Ullberg var förvaltare på Wången i 35 år och hans son Lars-Erik Ullberg, som är född på Wången, var en veterinär som anlitades av många stora travstall. Till deras minne finns ett stipendium från Ullbergs Minnes-/Stipendiefond. Stipendiet delas varje år ut till en travelev från Wångens avgångsklass i gymnasiet som:

– visat utmärkt handlag samt intresse utöver det vanliga vad gäller skötsel och omvårdnad av i första hand skolans hästar.

– varit en god kamrat och förebild för övriga elever på Wången.

Efter rekommendation från Wångens lärare är det Ullbergsstiftelsen och Stig H Johansson som formellt beslutar om stipendiet som är avsett att användas till studieresa eller liknande i syfte att ytterligare förkovra sig inom travsportens värld. Wångens veterinär Ulf Hedenström delade ut stipendiet.

Stipendiet på 3 000 kr gick till Ingrid Elise Rød.

Motiveringen löd: Med sitt vänliga och ambitiösa sätt skapar Ingrid goda och varaktiga relationer med såväl människor som djur. Hon har ett utmärkt  handlag med hästar och vi hoppas att Ingrid använder stipendiet till att förkovra sig inom travsporten.

FYRA AGRIA STIPENDIER

Vår samarbetspartner Agria djurförsäkring delar också ut stipendier varje år. Ett inom respektive inriktning på Wången; trav, islandshäst, hovslageri och brukskuskutbildning. Respektive stipendium är på 3 000 kr.

STIPENDIET FÖR KUSKUTBILDNINGEN I BRUKSHÄSTKÖRNING

Två kvinnor på terrassen utanför Wångens wärdshus.
Emma Ottosson (t.h) tillsammans med klasskamrat Jonna Eriksson, som fick Ackordhäststiftelsens pris.

Stipendiet på 3 000 kr till en studerande på Kuskutbildningen i brukshästkörning gick till Emma Ottosson med motiveringen ”Du visar ett fint samspel med hästen oavsett om det är från marken eller i körning. Du har presterat väl genom utbildningens alla delar. Du är en god kamrat som stöttar och lyfter fram andra. Nu vill vi lyfta fram dig och dina fina prestationer. Vi önskar dig stort lycka till i ditt hästföretagande.”

STIPENDIET FÖR TRAV

Blond långhårig flicka står med studentmössan på i kyrkan. I handen håller hon ett inramat diplomfrån Agria.
Joline Kjellstrand blev årets stipendiat för Agria trav.

Gymnasieelev Joline Kjellstrand fick ta emot Agrias travstipendium på 3 000 kr. Motiveringen löd ”Joline har ett stort kunnande, en fantastisk känsla för hästens behov och prioriterar alltid hästarna. Genom sitt engagemang och intresse förmedlar hon till sin omgivning vikten av god hästskötsel. Det gör Joline till en hästskötare utöver det vanliga.” Joline har börjat jobba som hästskötare hos Daniel Redén där hon tidigare gjort praktik.

STIPENDIET FÖR ISLANDSHÄST

Gymnasieelev Rebecka Elvingdahl fick Agrias islandshäststipendium på 3 000 kr med motiveringen ”Rebecka har visat ett gott handlag med hästarna i såväl skötsel som ridning. Genom sitt positiva uppträdande, sin vilja och sitt engagemang är hon ett fint exempel på det som branschen värderar som anställningsbar. Rebecka har förutom detta presterat väl i alla teoretiska och praktiska ämnen.”

STIPENDIET FÖR HOVSLAGARUTBILDNINGEN

Agria stipendiet för hovslagare gick till Linn Katarina Mælen som gått den treåriga hovslagarutbildningen på Wången. Linn fick också Mustads stipendium, se nedan.

MUSTADS STIPENDIUM

Linn står i ett rum på Wångens wärdshus och håller i två inramade diplom.
Linn Katarina Mælen

Linn Katarina Mælen fick Mustads stipendium för väl genomförd utbildning. Stipendiet ger Mustad-produkter till ett värde av 3 000 kr.

I rosa tröja framför en panelad vägg utomhus står Ellen och håller i ett inramat diplom
Ellen Olsson

Ellen Olsson gick den Kvalificerade tilläggsutbildningen för yrkesverksamma hovslagare och fick stipendium från Mustad, värde 3 000 kr.

Ackordhäststiftelsens Pris

Kvinna i keps står på en terrass och håller i ett inramat diplom
Jonna Eriksson

Ackordhäststiftelsens pris 2023 gick till Jonna Eriksson, Hörby. Stipendiet delas varje år ut till en person som gått Kuskutbildningen i brukshästkörning. Motiveringen löd ”Jonna har med ödmjukhet och stort intresse tagit till sig kunskap med hästens välbefinnande i centrum. Hon har också visat intresse och kunnande inom avel av nordsvensk brukshäst.”

JÄMTLANDS GYMNASIUMS STIPENDIER

Flicka i ljust långt hår med studentmössa på huvudet tittar finurligt åt sidan. Hon håller i ett inramat diplom med ett stort J på.

JGY Bästa studieresultat

Alma Forné fick Jämtlands gymnasieförbunds stipendium på 1000 kronor för bästa studieresultat läsåren 2020-2023.

JGY Bästa utveckling

Flicka i studentmössa står utomhus i grönskan en solig dag. I handen håller hon en röd ros
Fanny Bergström

Fanny Bergström fick Jämtlands gymnasieförbunds stipendium på 1000 kronor för att hon under sin gymnasietid på Wångens naturbruksgymnasium utmärkt sig genom:

  • Att hon utifrån ett nyfiket hästintresse under dessa tre år utvecklat sina kunskaper och färdigheter inom travsporten.
  • Att hon alltid är lojal och omtänksam mot hästarna
  • Att hon har tagit sig an alla uppgifter med en härlig inställning och att hon uppvisar en fin körhand.

SIF:s STIPENDIUM Islandshästskötare

Flicka med mörkt långt hår och studentmössa håller i ett inramat diplom
Emma-Li Andersson

SIF:s stipendium för hästskötare gick till gymnasieelev Emma-Li Andersson. Stipendiet ges till den elev, som under utbildningsåren 2020-2023 vid profil Islandshäst Wången, har genomfört såväl teoretiska som praktiska moment på ett föredömligt sätt. Eleven förutsätts ha mycket goda förutsättningar och egenskaper för en framgångsrik karriär inom hästyrket. Eleven ska också ha visat ett gott handhavande med häst. Eleven är på detta sätt en värdig representant för Svenska Islandshästförbundet.

Stipendiet går till en elev som genom sitt intresse och engagemang inom Islandshästsektorn med stor sannolikhet kommer att bidra till en positiv utveckling inom branschen.

Wångenambassadören 2023

Flicka i studentmössa står i kyrkan och håller i ett inramat stipendium
Stipendiet Wångenambassadören är på 10 000 kr och ges till en person som är en bra ambassadör för Wången, gymnasiet och hästskötaryrket.

Wångenambassadören är ett utbildningsstipendium på 10 000 kr som Wången delar ut till en elev i avgångsklassen på gymnasiet. Utnämningen sker via ett röstningsförfarande där Wångens personal samt alla gymnasieelever och studenter får rösta på en elev i avgångsklassen från gymnasiet. De som röstar uppmanas att belöna någon som är en god klasskamrat, som har satsat på sitt skolarbete och som står för extra god hästhållning. Årets Wångenambassadör blev Rebecka Elvingdahl som gått islandshästinriktningen på gymnasiet.

Årets UF-företag

Två flickor i studentmössor står i kyrkan och håller i varsitt inramat stipendium
Hela tre stipendier fick Rebecka Elvingdal vid skolavslutningen, årets Wångenambassadör, Årets UF-företag tillsammans med klasskamraten Alma Forné och Agrias islandshäststipendium. Alma Forné fick två; Årets UF-förtag och JGY:s Bästa studieresultat.

Stipendiet för Årets UF-företag gick till företaget Min Tova UF som drevs av gymnasieleverna Alma Forné och Rebecka Elvingdahl. Motiveringen löd: Personerna bakom UF-företaget, Min Tova UF, har visat prov på utvecklad kreativitet. De har lanserat och sålt en egenutvecklad och designad ekologisk produkt till personer som älskar hästar. Produkten har fyllt köparnas många olika behov, vilket gjort att målgruppen varit stor.

Karin Erikssons stipendium till en hippologstudent

Karin Ericsons stipendium delas årligen ut till en hipplogstudent, som på bästa sätt tar tillvara utbildningens möjligheter till att bredda och fördjupa sina kunskaper inom hippologi. Studenten är ett föredöme för andra och visar respekt för människor och djur.

Stipendiet är tänkt att uppmuntra till vidare fördjupning inom hippologin. 2023 års stipendiat blev Ida Németh. Motiveringen löd: ”Med en fantastisk utveckling under studietiden har denna student visat prov på ett förhållningssätt som nyfiket undersöker och reflekterar kring teori och praktik tillsammans. Studenten utövar vetenskap och beprövad erfarenhet på ett utmärkt sätt. Ida har även visat stor respekt och ett inkluderande förhållningssätt gentemot sina studiekamrater. Ida är en mycket god representant för hippologprogrammet, hon är och kommer att vara ett föredöme för andra.”

SIF:s stipendium hippologprogrammet

Två unga kvinnor står ute på enterass med utsikt över en sjö. De håller varsitt inramat diplom i händerna.
Ida Németh och Amanda Hagberg

Stipendiet för en hippologstudent delas ut till den student, som under utbildningsåren 2020-2023 vid Hippologprogrammet profil Islandshäst Wången, har genomfört såväl teoretiska som praktiska moment på ett föredömligt sätt. Studenten förutsätts ha mycket goda förutsättningar och egenskaper för en framgångsrik karriär inom hästyrket. Studenten ska också ha visat ett mycket gott handhavande med häst. Studenten är på detta sätt en värdig representant för Svenska Islandshästförbundet.

Årets stipendiat blev Amanda Hagberg med motiveringen: Med glädje, ett öppet sinne och ett hållbart förhållningssätt har denna student tillgodogjort sig utbildningens möjligheter och kommer att bli en god företrädare för hippologkåren såväl inom islandshästbranschen som inom hästbranschen i sin helhet.”

Mer från Wången
Våra samarbetspartners