fbpx

Forskning

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är en viktig del av vår verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet- och dess resultat tillgängligt till nytta för alla aktiva inom hästnäringen.

aktuellt

Ökade foderkostnader oroar hästägare

Många hästägare är oroliga för ökade priser på foder. Här har Wångens forskningsansvarige tillsammans med andra forskare vid SLU sammanställt fem tips och kunskapsunderlag för dig som är hästägare.

Här kan du läsa fem tips för minskade foderkostnader.

Pågående forskningsprojekt

Ingen hov ingen häst?

Stiftelsen Hästforskning har beviljat medel studien; Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar. Huvudsökande är Lena Holm på SLU tillsammans med Anna Jansson, också från SLU. Det är ett stort projekt med många medsökande med olika kompetenser däribland Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången. Projektet startade 2018 och avslutas under 2022.

Första artikeln i projektet är publicerad: Benefits and risks of barefoot harness racing in Standardbred trotters

Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada?

Kan utfodring orsaka muskelskador? Den frågan ställer vi oss i ett nytt forskningsprojekt.

–Vi har pilotdata på att foderstaten kan orsaka skador på muskelcellerna och därför vill vi fördjupa oss i det och se hur det ser ut hos friska hästar, säger agr. dr Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången.

Målet med studien är att ta reda på om förhöjd muskelenzymaktivitet, ett tecken på muskelskada som ses i blodprov efter mycket hård träning, kan bero på en stärkelserik foderstat. Det skiljer sig  från den traditionella hypotesen att det är ett resultat av själva träningen.

Den praktiska delen av studien ska genomföras under 2022. Resultaten från studien kommer under 2023. Studien finansieras av Stiftelsen Hästforskning.

Snedhet hos islandshästar i olika gångarter

Ett pågående projekt ”Crookedness in Icelandic horses” ska undersöka snedhet hos islandshästar i olika gångarter.

Studien genomförs under vårterminen 2022 under ledning av Eyjolfur Isolfsson, adj. professor i ridkonst vid Hippologprogrammet. Mätningarna görs med både objektiva mätmetoder samt subjektiva bedömningar. Hästarnas rörelser mäts biomekaniskt med hjälp av Equimoves-sensorer och tygeltryck med IPOS-systemet. Och Eyjolfur Isolfsson bedömer hur hästarna rör sig i olika gångarter/varv med och utan ryttare.

Syften med studien är att undersöka snedhet hos islandshästar och reda ut begrepp och skapa samsyn kring snedhet hos islandshästar. Resultaten kommer sedan att användas i undervisningen på hippologprogrammet.

Medverkande: Eyjolfur Isolfsson, adj. professor i ridkonst vid Hippologprogrammet på Wången, Agneta Egenwall SLU, Anna Byström SLU, Malin Connysson agr. dr, lärare och forskningsansvarig på Wången, Ulrika Backan lärare på Wången, Camilla Hed lärare på Wången, Sara Sandqvist och Joanna Sätter båda hippologer och lärare på Wången, Víkingur Gunnarsson och Guðrún Stefánsdóttir Hólar University på Island.

STUDIE OM TÖMTRYCK

Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?

Stiftelsen Hästforskning beviljade medel till studien: Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? Artikeln finns att läsa här.

Projektet genomfördes på Riksanläggningen Wången med start i Oktober 2021. Huvudsökande var Elke Hartmann på SLU tillsammans med Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången, Magnus Karlsteen på Chalmers universitet, Agneta Egenvall (SLU) och Kathrin Kienapfel-Henseleit (Agroscope, Tyskland). I referensgruppen finns personer med olika kompetenser däribland från Svensk Travsport och Ridtravarförbundet.

Målet med projektet var att fastställa variationen i töm- och tygeltryck hos travhästar under träning och lopp i relation till hästens beteende, stressnivå, skador på mjukvävnaden i hästens mun, och kör-/ridbarhet. Ökad kunskap av effekten av töm- och tygeltryck på hästen kan användas som en grund för diskussioner om kommunikation mellan häst och kusk samt i utbildning inom travsporten och för alla som tar över en travhäst för vidare ridutbildning.

Kort sammanfattning om resultaten hittar du här på SLU:s webbplats.

Den vetenskapliga artikeln finns att läsa här på Applied Animal Behaviour Science. 

Forskning om utfodring, transporter och uppstallning

Vår forskningsansvarige Malin Connysson har publicerat en avhandling där hon har tittat på hur hästars uppstallning är kopplad till prestation – är det skillnad på om en högpresterande travhäst står i stall eller går i aktiv grupphästhållning? Du kan läsa den här: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing. Här kan du se en film om forskningsprojektet – Hästars prestation och uppstallning

”I think your study will improve the health of the trained Standardbred horses”

Dr. Markku Saastamoinen, specialforskare vid Naturresursinstitutet (Luke) i Finland opponent vid disputationen.

Läs mer på SLU:s webbplats

Tidskriften Animals har i en specialutgåva om hästhållning och utfodring publicerat artikeln
Effects of Horse Housing System on Energy Balance during Post-Exercise Recovery av Malin Connysson, Wången, Marie Rhodin och Anna Jansson, SLU.

Och en artikel om uppstallning och återhämtning är publicerad här: Effects of horse housing on musculoskeletal system post-exercise recovery

Vi har genomfört ett unikt forskningsprojekt med travhästens prestation och hälsa i fokus tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som du kan läsa mer om här på HästSveriges webbplats.

Guide till skötsel av travhästar

SLU har publicerat ett program i tio punkter som sammanfattat viktiga faktorer som påverkar travhästars återhämtning efter träning och också deras prestationsförmåga. Många av studierna resultaten baseras på har genomförts på Wången.

HIPPOLOGERNAS KANDIDATARBETEN

Vill du kanske ha svar på någon av dessa frågor?

Alla kandidatarbeten som hippologerna har skrivit finns samlade på SLU:s webbplats.

Röd stalllänga på Wången islandhästar i vinterhagar snö på tak och mark

Samverkan

Wången har ett nära samarbete med SLU genom universitetsutbildningen, Hippologprogrammet. FoU-verksamheten drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten.

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av styrelsen för Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning.

Svart kallblodstravare framifrån med sulky bakom på träningsbana genom skogen.

Sök mer kunskap eller forskningsanslag

Stiftelsen hästforskning ska finansiera och stödja forskningsprojekt som är relevanta för näringen och som håller hög vetenskaplig kvalitet. Forskningen ska handla om hästar och hästnäringens utveckling. Är du forskare kan du söka medel hos stiftelsen. För 2018 fanns cirka 14 miljoner svenska kronor och cirka 7,5 miljoner norska kronor att söka. Läs mer om forskningsanslag.

Är du intresserad av att lära dig mer om ett särskilt ämne och kanske slå hål på gamla myter? Hos Stiftelsen hästforskning kan du söka bland publicerad forskning inom olika områden, från veterinärmedicin till arbetsmiljö till pedagogik till hästhållning. Läs mer om forskningsprojekt på Stiftelsens hästforsknings webbplats.

Våra samarbetspartners