fbpx

Forskning

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är en viktig del av vår verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet- och dess resultat tillgängligt till nytta för alla aktiva inom hästnäringen.

Pågående forskningsprojekt

Ingen hov ingen häst?

Stiftelsen Hästforskning har beviljat medel studien; Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar. Huvudsökande är Lena Holm på SLU tillsammans med Anna Jansson, också från SLU. Det är ett stort projekt med många medsökande med olika kompetenser däribland Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången. Projektet startade 2018 och avslutas under 2020.

Första artikeln i projektet är publicerad: Benefits and risks of barefoot harness racing in Standardbred trotters

Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?

Stiftelsen Hästforskning har beviljat medel till en ny studie: Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?

Projektet genomförs på Riksanläggningen Wången med start i Oktober 2021 och avslutningen under 2022. Huvudsökande är Elke Hartmann på SLU tillsammans med Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången, Magnus Karlsteen på Chalmers universitet, Agneta Egenvall (SLU) och Kathrin Kienapfel-Henseleit (Agroscope, Tyskland). I referensgruppen finns personer med olika kompetenser däribland från Svensk Travsport och Ridtravarförbundet.

Målet med projektet är att fastställa variationen i töm- och tygeltryck hos travhästar under träning och lopp i relation till hästens beteende, stressnivå, skador på mjukvävnaden i hästens mun, och kör-/ridbarhet. Ökad kunskap av effekten av töm- och tygeltryck på hästen kan användas som en grund för diskussioner om kommunikation mellan häst och kusk samt i utbildning inom travsporten och för alla som tar över en travhäst för vidare ridutbildning.

Forskning om utfodring, transporter och uppstallning

Vår forskningsansvarige Malin Connysson har publicerat en avhandling där hon har tittat på hur hästars uppstallning är kopplad till prestation – är det skillnad på om en högpresterande travhäst står i stall eller går i aktiv grupphästhållning? Du kan läsa den här: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing. Här kan du se en film om forskningsprojektet – Hästars prestation och uppstallning

”I think your study will improve the health of the trained Standardbred horses”

Dr. Markku Saastamoinen, specialforskare vid Naturresursinstitutet (Luke) i Finland opponent vid disputationen.

Läs mer på SLU:s webbplats

Tidskriften Animals har i en specialutgåva om hästhållning och utfodring publicerat artikeln
Effects of Horse Housing System on Energy Balance during Post-Exercise Recovery av Malin Connysson, Wången, Marie Rhodin och Anna Jansson, SLU.

Vi har genomfört ett unikt forskningsprojekt med travhästens prestation och hälsa i fokus tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som du kan läsa mer om här på HästSveriges webbplats.

Guide till skötsel av travhästar

SLU har publicerat ett program i tio punkter som sammanfattat viktiga faktorer som påverkar travhästars återhämtning efter träning och också deras prestationsförmåga. Många av studierna resultaten baseras på har genomförts på Wången.

HIPPOLOGERNAS KANDIDATARBETEN

Vill du kanske ha svar på någon av dessa frågor?

Alla kandidatarbeten som hippologerna har skrivit finns samlade på SLU:s webbplats.

Röd stalllänga på Wången islandhästar i vinterhagar snö på tak och mark

Samverkan

Wången har ett nära samarbete med SLU genom universitetsutbildningen, Hippologprogrammet. FoU-verksamheten drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten.

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av styrelsen för Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning.

Svart kallblodstravare framifrån med sulky bakom på träningsbana genom skogen.

Sök mer kunskap eller forskningsanslag

Stiftelsen hästforskning ska finansiera och stödja forskningsprojekt som är relevanta för näringen och som håller hög vetenskaplig kvalitet. Forskningen ska handla om hästar och hästnäringens utveckling. Är du forskare kan du söka medel hos stiftelsen. För 2018 fanns cirka 14 miljoner svenska kronor och cirka 7,5 miljoner norska kronor att söka. Läs mer om forskningsanslag.

Är du intresserad av att lära dig mer om ett särskilt ämne och kanske slå hål på gamla myter? Hos Stiftelsen hästforskning kan du söka bland publicerad forskning inom olika områden, från veterinärmedicin till arbetsmiljö till pedagogik till hästhållning. Läs mer om forskningsprojekt på Stiftelsens hästforsknings webbplats.

Kontaktperson
Malin Connysson Forskningsansvarig/lärare
Våra samarbetspartners

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.