fbpx

Internationellt

Wången arbetar med att erbjuda våra elever och studenter internationella kontakter och erfarenheter genom samarbeten med utbildningsorganisationer i andra länder, resor och möjlighet till att söka stipendier för att praktisera utomlands.

Travutbildningssamarbetet ETSÄ

Wången ingår i en internationell samarbetsorganisation; European Trotting School Association (ETSÄ), som består av utbildningsorganisationer inom travsport. Följande utbildningsorganisationer ingår:

Syftet med ETSÄ är att samverka kring utbildningsfrågor inom travsport, stimulera utbyten och mobilitet för lärare och studerande samt genom olika projekt utveckla utbildning för och inom travsport.

Blå cirkel med texten ETSÄ och en gul tecknad häst som drar sulky med kusk

Turnerande travlopp för lärlingar

En viktig del i ETSÄ-samarbetet är ett ungdomslopp som första gången kördes på Solvalla 2008. Totalt kör 12 kuskar (fyra från resp land). Utbildningsorganisationerna utser kuskar utifrån särskilda kriterier,  bland annat ska de vara nuvarande eller tidigare studerande från respektive skola. År 2019 gick loppet på Vincennes i Paris.

Internationell travhästskötarexamen

Europeisk travhästskötarcertifiering (eller examen) är en del av ETSÄ-samarbetet. Examinatorer från Finland och/eller Frankrike kommer till Wången för att examinera gymnasieelever i åk 2  och hästskötarstuderandeHästsportens folkhögskola. Examinationen består av tre delar

  • engelska
  • körning alt. monté
  • häst- och stallkunskaper.

Utlandspraktik

Många elever och studenter vill åka på praktik i andra länder. Genom goda kontakter kan vi rekommendera praktikplatser i en mängd länder som t. ex. Island, Frankrike, USA, Italien och Australien med flera.

STIPENDIER

Vi kan också erbjuda möjligheter för våra studerande att söka stipendier genom EU:s Erasmus+ program för sin LIA, APL, VFU. Elever på gymnasium, folkhögskola och yrkeshögskola kan också söka stipendium genom Atlas praktik.

Hólar University på Island

På Island finns Hólar University för utbildning och forskning på området islandshästar och islandshästsport. Wången har ett samarbete med Hólar för lärar- och studerandeutbyten samt en del övriga projekt. Läs mer om Hólar University här.