fbpx

Historia

Wången – en plats med anor sedan mitten av 1600-talet... som kommit att bli hästens och hästmänniskornas hemvist.

Wångens hingstuppfödningsanstalt startades 1903 i syfte att avla en stark arbetshäst. Stiftare var de fyra nordliga hushållningssällskapen. Det fanns sedan tidigare en mindre nordisk arbetshäst men med för få gemensamma drag för att den skulle kunna kallas för en ras. På Wången började arbetet med att avla fram en större och starkare arbetshäst till militären och till skogs- och jordbruket. Med stambokföring och systematiskt avelsarbete skapades här den nordsvenska brukshästen!

Under andra världskriget var bränslebristen stor och hästarna från Wången var viktiga för rikets försvar. Härifrån kom starka och arbetsvilliga hästar som kunde dra kanoner. Men i slutet av 50-talet minskade efterfrågan. Militären slutade använda häst och i skogs- och jordbruket ersattes hästarna av traktorer. Wångens hundraåriga historia speglar samhällsutvecklingen i stort. Motoriseringen av samhället innebar en snabb förändring från att man använde hästar i arbete till modern tid då hästen istället blivit ett viktigt inslag som en fritidssysselsättning.

1996 kom trav- och galoppskolan till Wången och vägen till att bygga ett stort utbildningscentrum var påbörjad. Galoppdelen ersattes senare istället av utbildningar med fokus på islandshästsporten.