fbpx
Nyhet

Förändringar och framsteg på gymnasiet på Wången

Omvärlden förändras och likaså gör vi. Här delar vi med oss av några saker vi arbetat med den senaste tiden och sådant som är planerat under året inom gymnasieutbildningen.
Tre bilder som representerar en naturbrukslärare på Wången böcker glada elever och en häst

Här delar vi med oss av några spännande förändringar och framsteg som sker här på gymnasiet på Wången.

Sedan hösten 2020 har vi genomfört en rad åtgärder för att förbättra skolmiljön. Vi har

 • förstärkt personalstyrkan med en specialpedagog
 • ökat resurserna för vår elevhandledare för att ge mer individuellt stöd
 • stärkt det förebyggande elevhälsoarbetet med ett väl fungerande elevhälsoteam
 • förbättrat våra rutiner för att stödja eleverna i deras studier genom att fokusera på relationer och differentierad undervisning
 • förbättrat vår kvalitetsuppföljning och samarbete med elevhemmet och privatstallet
 • arbetat aktivt med elevers delaktighet genom att etablera ett elev- och fritidsråd
 • stärkt lärarnas kompetens kring gruppprocesser, kommunikation, återkoppling och konflikthantering
 • satt rutiner för samverkan mellan skola och elevboende
 • från årsskiftet, utökat bemanningen i elevboendet.

Vi utvecklar kontinuerligt undervisningen och den fysiska skolmiljön, och med insatserna beskrivna ovan har vi skapat en bra studiemiljö som gör att vi har möjlighet att individanpassa studiesituationen för dem som har särskilda behov. Vi har ett team som arbetar målmedvetet och rektor har starkt stöd av både personalen och huvudmannen för gymnasiet på Wången; Jämtlands gymnasieförbund.

Under våren 2023 genomförde Skolinspektionen en tillsyn avseende trygghet och studiero inom utbildningen med resultatet att vi inte fick några anmärkningar kopplade till undervisningen. Sedan oktober 2023 har vi certifieringen Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

Nu blickar vi framåt och ska fortsätta arbetet där vi nu ser störst behov av förändringsarbete: ungdomarnas boendemiljö och fritid. Ett arbete vi måste göra i nära samarbete med vårdnadshavare då skolans formella ansvar tar slut vid skoldagens slut och eleverna blir hyresgäster i boende och privatstall.

 • Våra utbildningsledare har fått i uppdrag att forma ett förändringsarbete för att främja trygghet, bemötande och värderingar inom hela Wången AB.
 • Fritidsledarna som arbetar på elevboendet kommer att hålla utvecklingssamtal för att uppdatera vårdnadshavare hur situationen är på fritiden.
 • Vi kommer att ansöka om tillstånd för att kunna erbjuda förstärkt boendestöd för ungdomar med behov av extra stöd i vardagen.
 • Rekryteringen av en ny vd är på gång med målsättningen att ha hen på plats till hösten 2024.
 • Vi kommer att omstrukturera organisationen för att bättre möta framtidens utmaningar.

Rekrytering av fler lärare är också planerad för att stärka vår utbildningsverksamhet. Redan idag har vi hög lärartäthet på alla våra utbildningar.

Sammanfattningsvis; vi på Wången ser ljust på framtiden och fortsätter att arbeta för att skapa en trygg och inkluderande miljö för våra elever.

Tack för ert stöd och engagemang. Varmt välkomna till Wången!

Kontaktperson
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet, tf Elevboendeansvarig, tf Privatstallsansvarig
Britt-Inger Gerhardsson Utbildningsadministratör. Elevboendesamordnare
Mer från Wången
Våra samarbetspartners