fbpx
Nyhet

Projekt ”På farten” ska säkerställa framtidens hästkompetens i Sverige och Norge

Wången AB och Stiftelsen Norsk Hestesenter går samman i projekt ”På farten” för att ta sig an gemensamma utmaningar inom hästbranschen, som står inför stora förändringar och utmaningar.
Ett collage med två bilder, båda bilderna i collaget visar en kvinna som håller i en heäst.
Ulrika Backan, projektledare "På farten" i Sverige och Gunn Skullerud, projektledare i Norge. Foto: Maria Granholm/Norsk Hestesenter.

– I en nära framtid kan brist på kvalificerad arbetskraft hindra branschen från att utvecklas på ett hållbart sätt och hästnäringen är därför i behov av relevant utbildning, säger Ulrika Backan, projektledare i Sverige.

I det gränsöverskridande projektet ”På farten” ska de svenska och norska hästföretagens behov av anpassad utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverkande kartläggas. Syftet är att ta fram ett bra underlag för en framtida kompetens-försörjningsstrategi och en matchande utbildningsstrategi. Hästvälfärd, hållbarhet och SLO¹ (social license to operate) kommer att vara viktiga ämnesområden för projektet.

– Hestenæringen trenger å få kvalitetssikret kompetansen som finnes der ute og videreutvikle den. Dette prosjektet vil kunne gi et løft til hele hestenæringen, og vi gleder oss til å starte arbeidet sammen med Sverige, säger Gunn Elisabeth Skullerud, projektledare ”På Farten” och studievägledare på Stiftelsen Norsk Hestesenter.

Interreg Sverige-Norge har beviljat finansiering av projektet, som kommer att pågå under tre år med start 1 juni 2024. Projektet kommer att sysselsätta tre årsanställda (fördelat på flera pers0ner) i Sverige och Norge under dessa tre år. Projektet kommer att omfatta de båda programområdena Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien.

– Projektet är viktigt för hela hästnäringen och det känns otroligt spännande och roligt att göra detta tillsammans med våra norska branschkollegor på Stiftelsen Norsk Hestesenter, säger Ulrika Backan, projektledare På farten, som till vardags arbetar som ridlärare på hippologprogrammet Islandshäst, på Wången.

¹ SLO refererar till olika intressenters och allmänhetens acceptans av ett företags eller branschs affärsmetoder och rutiner.

Kontaktuppgifter för frågor angående projekt På farten
Ulrika Backan, projektledare På farten, Sverige
ulrika.backan@wangen.se | Tel. +46(0)70-562 87 77

Gunn Elisabeth Skullerud, projektledare På farten, Norge
gunn.skullerud@nhest.no | Tel. +47 922 89 649

Logga Interreg Sverige-Norge

Fakta Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge 2021–2027 är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program, och finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i de regioner som projektet omfattar. Projektet finansieras med EU-medel, och eftersom Norge inte är medlem i EU så bidrar norska staten med en egen andel.
Visionen för Interreg Sverige-Norge är ”En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder”. Programmet delas in i två delområden: Nordens Gröna Bälte, som består av Jämtland-Härjedalens län, Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge. Centrala Skandinavien som består av följande län i Sverige: Värmland, Dalarna och delar av Västra Götaland och i Norge ingår Innlandet fylkeskommune samt delar av både Østfold och Akershus fylkeskommuner.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners