fbpx
Fakta

Interreg Sverige-Norge 2021–2027 är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program, och finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i de regioner som projektet omfattar. Projektet finansieras med EU-medel, och eftersom Norge inte är medlem i EU så bidrar norska staten med en egen andel.
Visionen för Interreg Sverige-Norge är ”En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder”. Programmet delas in i två delområden: Nordens Gröna Bälte, som består av Jämtland-Härjedalens län, Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge. Centrala Skandinavien som består av följande län i Sverige: Värmland, Dalarna och delar av Västra Götaland och i Norge ingår Innlandet fylkeskommune samt delar av både Østfold och Akershus fylkeskommuner.

Våra samarbetspartners