fbpx
Fakta

Travskolan står för föreläsarnas omkostnader; resa, kost och logi.

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna eftersom den anordnas inom Hästsportens folkhögskola.

För deltagarna kan kostnad för t.ex. lunch, fika eller studiematerial tillkomma. Upplägget för detta avgör travskolan.

Våra samarbetspartners