fbpx
FAQ

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Den grundläggande behörigheten kan vara från gymnasiet, folkhögskola eller komvux eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om vad det innebär här.

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor
Yrkeserfarenhet av hästhantering genom 6 månaders praktik på halvtid eller 3 månaders praktik på heltid (alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år) Detta ska intygas via detta dokument.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Ja, utbildningen är studiestödsberättigande via CSN. Läs mer på CSN:s webbplats.

Antagningsprovet genomförs digitalt. 

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Hovslagarutbildningen. Dina färdigheter kommer att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Antagningsprovet består av fyra olika delar:

  1. Hästhantering – Film
  2. Arbetsställning – Film
  3. Kallsmide – Film
  4. Muntligt teoriprov – Digitalt

I momentet hästhantering bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Detta sker genom att du ska gå in till en häst, ta på grimma och binda upp hästen. Du skall sedan tränsa, leda och efter anvisningar visa häst vid hand.

I momentet arbetsställning bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Vi bedömer även din förmåga att stå i en lämplig arbetsställning för skoning/hovvård.

I momentet kallriktning bedömer vi din förmåga att följa instruktioner, hantera verktyg, uppfatta skoformer, likformighet-olikformighet, planhet och skevhet. Detta gör du genom att du kallriktar en sko, omformar och planar samt riktar en traktarm.

I momentet digitalt teoriprov bedömer vi dina hästkunskaper och din analysförmåga. Under det muntliga teoriprovet kommer du att få svara på några frågor gällande hästens exteriör och beteende.

Behöriga som uppfyller behörighetskraven kommer att få tydliga instruktioner om vad antagningsproven ska innehålla  och demo-filmer som visar exempel på hur och vad det är du ska visa i filmerna. Anvisningar kommer att skickas via mail efter sista ansökningsdag.

Ja! Har du möjlighet att träna på att de delar som bedöms i antagningsprovet så är det bra.

Saknar du utrustning kan det vara ett tips att ta kontakt med en hovslagare eller någon som har utrustning du kan låna,  och be om att få komma och prova och träna vid något tillfälle innan själva filmningen.

Vi genomför en prova-på-dag på Wången inför ansökan där du får tips och hjälp inför antagningsprovet. Läs mer på wangen.se/kalender. 

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2024, har du möjlighet att komplettera ansökan när du fått dina slutbetyg.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2023 och kompletterar sedan med ditt slutbetyg.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv.

Du kan ansöka om ett godkännande hos Jordbruksverket om du har fått godkänt, eller högre betyg, i alla kurser och har ett godkänt examensprov. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Normalt är du i skolan måndag till torsdag kl. 08.30–16.30. Fredag normalt 8.30–12.

Praktiska och teoretiska lektioner varvas dagligen. Skoning eller smide på förmiddagen och hästkunskap på eftermiddagen där du t.ex. lär dig räkna foderstater eller har lektioner om hästens anatomi och exteriör. Vi skor nästan varje dag, både skolans hästar (varmblod, kallblod, russ och islandshästar) men vi tar också in hästar utifrån vilket gör att du får sko alla olika hästtyper; från shetlandsponny till nordsvenska brukshästar, och åker externa stall.

Under praktikperioderna är du hos din Lia-värd tio veckor i streck.

Om hovslagaren på din hemort uppfyller våra krav på en Lia-värd så kan du göra praktiken där. Vi har också ett stort kontaktnät med andra hovslagare som tar emot studenter under din praktikperiod.

Vi förmedlar kontakter till personer/hyresvärdar som hyr ut alla typer av boenden till studenter i de vackra omgivningarna kring våra riksanläggningar.

På Wången finns oftast stallplatser att hyra. Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall).

Här hittar du aktuella priser för uppstallning på Wången.

För mer information kontakta privatstallansvarig; annie.krusenstierna@wangen.se.

Efter godkänd examen har du följande kunskaper, färdigheter och komptenser.

KUNSKAPER
1. Lagstiftning och författning för yrket.
2. Metoder för fysiologisk hovvård, skoning och verkning bil 6 SJVFS 2016:09.
3. Verktygshantering, verktygsvård.
4. Smitt-, djurskydds samt behörighetslagstiftning kopplade till godkänd hovslagare och Djurhälsopersonal.
5. Hästen som biologisk varelse och dess användningsområden.
6. Faktorer som påverkar utförandet av hovvård.
7. Belastningsförhållanden, felställningar och korrigering i förhållande till underlag och snvändningsområde.
8. Nedre benets anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör samt dessa och andra faktorers betydelse för hästens rörelse och beslagets fysiologiska utförande.
9. Starta eget företag.
10. Relevant arbetsmiljölagstiftning, betydelsen av ergonomi/egenvård.
11. Metoder för smides och svetsarbete för sjukbeslag och normalskoning.
12. Hovsjukdomar och hovskador samt lämpliga sjukbeslag.
13. Ortopediska beslag och dess terapeutiska verkan.
14. Fölverkning.
15. Använda sig av källor i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

FÄRDIGHETER
1. Bedöma och analysera de faktorer som påverkar utförandet av hovvård samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar.
2. Tillverka och anpassa individuella, användbara beslag till häst.
3. Bearbeta järn och stål avseende borrning, gängning, smide och svetsning.
4. Hantera hästar på ett säker och djurskyddsmässigt sätt, inklusive sederade eller smärtpåverkade hästar.
5. Arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet.
6. Självständigt och i samråd med veterinär åtgärda vanliga hovsjukdomar.
7. Tillverka och anpassa sjukbeslag och ortopediska beslag i samverkan med veterinär eller annan beställare.
8. Åtgärda, reparera och förebygga hovsprickor, hålväggar och andra defekter i hornkapseln.
9. Göra korrekta åtgärder för att korrigera felaktiga benställningar hos föl och unghästar.
10. Föra journal, hantera remisser och skriva intyg.
11. Utföra hovreperationer.
12. Driva eget företag inom hovslageri.
13. Granska och värdera källor i enlighet med vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

KOMPETENSER
1. Bedöma olika hästars exteriör, benställningar och hovformer samt anpassa verkning och skoning efter den individuella hästen
2. Diskutera förslag till åtgärder utifrån rådande hovvårdsstatus
3. Analysera sitt eget arbete i tal och skrift
4. Kunna agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
5. Efter samråd med veterinär självständigt åtgärda olika hovsjukdomar och ortopediska tillstånd samt tillverka härvid lämpliga beslag
6. Kunna bedöma den egna reella och formella kompetensen och vid behov remittera vidare
7. Arbeta med ett etiskt förhållningssätt till hästen och kunden i sin yrkesroll
8. Arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet
9. Analysera och värdera resultatet i sitt företagande

Våra samarbetspartners