fbpx
FAQ

För att bli antagen till Tilläggsutbildningen krävs att du dels har grundläggande behörighet samt Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Grundläggande behörighet har du om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens. Skolan kan till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Bedömningen kan se olika ut. En särskild metod kallas för validering.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs att du har Särskilda förkunskaper.

Särskilda förkunskaper har du om du uppfyller något av följande:

 1. Typ av yrkeserfarenhet – Praktisk arbete som hovslagare på deltid minst 1 år som anställd eller egenföretagare efter genomgången tvåårig grundutbildning.
 2. Andra kunskaper eller villkor – praktiskt arbete som hovslagare i minst 5 år på heltid alternativt 10 år på halvtid som anställd eller som egenföretagare utan formell utbildning.
 3.  Gesällbrev

Distansundervisning och undervisning på Wången

Utbildningen är på 75 % studietakt.

På Wången sker undervisning vid åtta tillfällen under året. Varje tillfälle är två till tre dagar i streck. Normalt startar träffarna på Wången kl. 8.30 och avslutas 16.30.

Distansundervisning sker mellan träffarna. Som student har du hemuppgifter och inlämningar, diskussioner i grupper i appen Teams. Diskussion och analys är en betydande del i utbildningen, den genomförs både vid våra fysiska träffar och i forum på distans. Under utbildningen följer du ett antal hästar och åtgärder gällande hovvård, vilket diskuteras med veterinärer, hovslagare och kollegor för att få ett brett helhetsperspektiv.

Du kan ansöka om ett godkännande hos Jordbruksverket om du har en godkänd examen. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Genom utbildningen får du:

 • kompetensutveckling
 • utökat nätverk och kontakt med likasinnade
 • uppdaterad kunskap genom tillgång till den senaste forskningen
 • testa ny teknik

Efter utbildningen kan du ansöka om att bli godkänd hovslagare hos Jordbruksverket. Från 2026 kräver Jordbruksverket att den som ska bli godkänd hovslagare har gått en treårig utbildning. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Som studerande har du 20 procent rabatt på våra olika boendetyper: vandrarhem, stugor, enkel- eller dubbelrum på hotell. Boende i mån av plats, se till att boka i tid. Du bokar själv.

När du fått koden bokar du via Boende (wangen.se). Välj först menyvalet ”Jag har en kod”.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv.

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Mer information om vilka stödinsatser eller anpassningar som kan bli aktuella kan du läsa om här Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Informera om ditt behov av stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Våra samarbetspartners