fbpx
FAQ

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Den grundläggande behörigheten kan vara från gymnasiet, folkhögskola eller komvux eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om vad det innebär här.

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor
Kunskaper motsvarande godkända resultat från naturbruksprogrammets kurser:
• Hästkunskap 1
• Ridning och Körning

Saknar du grundläggande behörighet finns det möjlighet att läsa gymnasiekurser via Komvux eller Allmän kurs t.ex. genom Hästsportens Folkhögskola. 

Undantag från behörighetskraven

Du kan också vara behörig genom att du kan visa på att du har annan motsvarande utbildning eller erfarenhet. För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats. Där kan du också läsa om Reell kompetens och validering av kunskaper. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Inte nödvändigtvis. Du kan ha andra erfarenheter som motsvarar den utbildningen. Du kanske har arbetat många år med häst eller du kanske har läst folkhögskola inriktning hästskötare, etc. Kontakta oss så hjälper vi just dig med dina specifika frågor. Se också svaret ovan om behörighetskrav.

Nej det finns ingen övre åldersgräns, däremot har CSN åldersgränser för att få studiestöd. Du kan läsa mer här.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

En tredjedel av utbildningen sker på Wången och delvis på distans. Vid uppstart är man två veckor på Wången, sedan ligger utbildningsveckorna på Wången utspridda över de två åren, oftast en vecka i taget måndag-fredag. Ca tio veckor totalt på Wången under två år.

En tredjedel av tiden är på praktikplatser (LIA). Då väljer du ganska mycket själv vart du vill vara (du lämnar önskemål och vi godkänner).

En tredjedel av utbildningstiden är på så kallade utbildningsorter, utspridda på ett fåtal platser i Sverige. På orterna anlitar vi erfarna lärare. Urvalet görs i samråd med Brunte (Brukshästorganisationernas samarbetskommitté). Du kommer att få önska utbildningsort (om du vill studera hemmavid eller om du kan tänka studera på andra orter) och därefter erbjuds du utbildningsort. Du har då möjlighet att kunna tacka nej till utbildningen och en annan sökande får möjligheten att gå utbildningen. Vi kommer inte att kunna garantera alla sökanden sitt första val av utbildningsort.

Det är 65 yrkeshögskolepoäng i kursen LIA (Lärande i arbete). Det innebär att ca 30 procent av utbildningen är praktik. Praktiken gör du hos en LIA-värd.

Ja och nej. Du får önska LIA-plats och skolan godkänner praktikplatsen.

Du kommer att ha tillgång till erfarna lärare under hela studietiden och viss tillgång till specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Du behöver tillgång till dator eftersom att vi kommer att bedriva viss del av utbildningen på distans.

Utbildningen är på 50 procent och det innebär i genomsnitt 20 timmar per vecka. Ibland läser du heltid (40 timmar), exempelvis under dina veckor på Wången.

Det är obligatorisk närvaro under studietiden, förutom vid distansuppgifter i vissa teoretiska områden. Missar du studietid på grund av sjukdom eller om du vill vara ledig måste du planera din frånvaro tillsammans med oss.

Det finns inga krav på egen häst under utbildningen. Vi kommer att tillhandahålla hästar under utbildningen.

Vi sammanställer alla ansökningar och kontrollerar behörighet och kontaktar dig om vi saknar något. Om det är fler än tolv behöriga sökanden kallar vi till ett antagningsprov.

Provet består av två delar; ett teoretiskt som handlar om kunskaper om hästar och körning, och två praktiska i hästhantering/körning.

När du har sökt till utbildningen får du mer detaljerad information om antagningsprovet.

Våra samarbetspartners