fbpx
SONY DSC
15 jun

Invigning Brukshästcentrum Wången

Brukshästcentrum Wången är en satsning som syftar till att ytterligare stärka brukshästens roll i samhället och utveckla relationerna mellan branschens entreprenörer, näringsliv och offentlig sektor för ökade affärsmöjligheter.
Landshövding Jöran Hägglund inviger Brukshästcentrum Wången vid en ceremoni i Wången kör- och ridhall. Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse och Brukshästorganisationernas samarbetskommitté, Brunte, etablerar nu Wången det nya brukshästcentrat och breddar därmed sin närvaro inom svensk hästnäring. Att värna utveckling och användning av de fyra brukshästraserna – nordsvenska brukshästen, svenska ardennerhästen, gotlandsrusset och svenska fjordhästen blir därför en naturlig del av Wångens uppdrag.
 
På Wången, som idag är ett modernt, nationellt utbildnings- och utvecklingscentrum med internationell forskning, ska brukskörningens aktiva utbildas och den nya kuskutbildningen från hösten 2017 ger näringen nya förutsättningar att utvecklas.
 
Den moderna brukskörningen präglas av ett engagerat och brett entreprenörskap vilket inte minst märks när brukshästar används i skogs- och jordbruket, men också inom turism, parkskötsel som gräsklippning m m, skötsel av naturskyddsområden och returpappershantering/sopkörning i städer. I mångt och mycket är brukskörningen ett kulturarv som bygger på gammal kunskap – men som nu är anpassat till dagens samhälle. Konsten att bruka hästen på ett hållbart sätt kan göras både traditionellt och innovativt– vare sig det handlar om företagande, tillhandahållande av samhällstjänster, sport, hobby eller livsstil.  
 
Inom ramen för Brukshästcentrum Wången finns en nationell samordnare anställd. Den främsta uppgiften handlar om att förmedla tjänster mellan entreprenörer, offentlig sektor och näringsliv samt agera som rådgivare och driva utvecklingsfrågor.
Du kanske också är intresserad av
Foto med hand som håller en hov med sko. Över bilden ligger en illustration med en stiliserad person som har hörlurar på huvudet och tittar in i en skärm - bilden ska illustrera en digital informationsträff med hovslagarutbildningen 22 feb

Digital info.träff på hovslagarutbildningen

Nu har du chansen att träffa hovslagarutbildningen digitalt 15/3 kl. 18–19.
14 mar

Digitalt studiebesök på hippologprogrammet

Plugga på hippologprogrammet? Vid det här infotillfället får du veta allt du behöver inför anmälan.
Foto med mängder av järnskor som hänger på krokar på en vägg. Ovanpå bilden ligger en illustration av en gubbe framför en skärm som ska symbolisera en digital informationsträff på tilläggsutbildningen 22 mar

Digital info.träff på tilläggsutbildningen för hovslagare

Nu har du chansen att få veta mer om tilläggsutbildningen.
Våra samarbetspartners