fbpx
Nyhet

Ny kurs i hästunderstödda aktiviteter

Till hösten startar en ny folkhögskoleutbildning på Wången för den som vill arbeta med hästen som resurs i hälsofrämjande aktiviteter. 
Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Nu lanseras vi en ny kurs inom området hästunderstödda insatser. Kursen Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser – inriktning aktivitet ges genom Hästsportens folkhögskola på riksanläggningen Wången.

–Intresset för insatser med hjälp av hästen inom friskvård i hälso- och sjukvård och i skola och omsorg ökar, och som en av hästnäringens tre riksanläggningar har vi möjlighet att bedriva den här typen av utbildning, berättar utbildningsledare Ulrika Backan.

Området i sin helhet sammanfattas som Hästunderstödda Insatser (HUI). Den nya kursen på Wången utbildar inom undergruppen hästunderstödda aktiviteter. Dit räknas aktiviteter som kan användas i hälsofrämjande och utvecklande syfte för personer i behov av anpassat stöd på grund av olika hälsorelaterade problem.

Kvinna står utomhus och håller en varmblodstravare i ena handen och en svart islandshäst i andra.
Ulrika Backan är utbildningsledare för folkhögskoleutbildningarna på Wången och lärare på Wångens utbildningar inom islandshäst, främst på hippologprogrammet. Foto: Eira Backan

–HUI-området är på frammarsch och det behövs fler formella utbildningar inom området aktivitet som hjälper till att stärka kvalitet, effektivitet och säkerhet för både människa och häst. Utbildningen blir ett viktigt komplement till nuvarande ”Tilläggsutbildning i HUI-terapi, lärande och aktivitet”, som redan drivs i Strömsholm och riktar sig till professioner med en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola, säger Marie Gudmundsson som är ordförande i Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI.

Lärarna är erfarna rid- och körlärare samt terapeuter och pedagoger, aktiva inom HUI. Kursen genomförs som en distansutbildning på heltid under 35 veckor med obligatorisk närvaro på Wången vid sex tillfällen under perioden. Utbildningen är på eftergymnasial nivå och riktar sig exempelvis till yrkesverksamma såsom behandlingspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare, undersköterskor eller skötare inom psykiatrisk vård.

–Vi tror att intresset för den här typen av utbildning kommer att vara stort. Därför kommer det att vara meriterande med arbetslivserfarenhet från hälso-sjukvård, utbildningssektor, behandlingsverksamhet eller liknande, samt att det förstås är meriterande att ha någon form av diplomering inom häst, säger Ulrika Backan.

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna bedriva och utveckla hästunderstödda aktiviteter för olika målgrupper utifrån sitt grundyrke. Deltagarna ska även få god kunskap om de senaste rönen inom ämnet hästvälfärd för att kunna använda detta i tillämpningen.

–Det kan innebära att deltagarna efter utbildningen kan arbeta självständigt eller i team med att erbjuda aktiviteter med hästen och dess miljö som resurs exempelvis inom skolan, på en ridskola, på HVB-hem, inom hälso- och sjukvård  eller inom kommunal vård och omsorg på ett sätt som stärker hälsa och välfärd hos alla inblandade, säger Marie Gudmundsson.

Utbildningen bedrivs i samverkan med OHI, Organisationen för hästunderstödda Insatser.

Foto: Balic Dalibor /Shutterstock

Ansök senast 15 juni
Kontaktperson
Annika Larelius Hippolog, utbildningsledare Hästsportens Folkhögskola
Hästnäringens Riksanläggningar

Wången utgör tillsammans med Flyinge och Strömsholm Hästnäringens Riksanläggningar. Tillsammans har vi ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolans allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildningar.

Det särskilda syftet med Hästsportens folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners