fbpx
Folkhögskoleutbildning

TILLÄGGSUTBILDNING HÄSTUNDERSTÖDD AKTIVITET

Den här Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar sig till dig som har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser med inriktning på Aktivitet.

Utbildningen ges genom Hästsportens Folkhögskola.

Om utbildningen

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet är en tilläggsutbildning i att använda häst och dess närmiljö i sin yrkesutövning som behandlings/socialpedagog, fritidsledare/fritidspedagog eller liknande. Hästen och dess närmiljö används inom Hästunderstödda insatser som en resurs för att effektivisera en insats inom vård, skola eller psykosocialt arbete. Andra användningsområden är inom integration och kriminalvård. Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar vid till exempel HVB-hem, är fritidsledare eller arbetar inom integrationsverksamhet och som vill arbeta med hästen och dess närmiljö. I kursen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Kursen är CSN-berättigad.

Läs mer och ansök på Hästsportens Folkhögskolas webbplats. 

HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER

Idag ökar intresset för insatser med hjälp av hästen inom både friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter. Området i sin helhet kan sammanfattas som Hästunderstödda Insatser (HUI).

Undergrupper till området Hästunderstödda insatser är

  • Hästunderstödd Terapi, HUT,
  • Hästunderstött Lärande, HUL
  • Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Den här utbildningen hör till undergruppen Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.