fbpx
Folkhögskoleutbildning

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – aktivitet

Den här Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar sig till dig som har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs i hälsofrämjande arbete.

Utbildningen Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet ges genom Hästsportens Folkhögskola.

Om utbildningen

Den här tilläggsutbildningen lär deltagarna att använda häst och dess närmiljöer i sin yrkesutövning som behandlings/socialpedagog, fritidsledare/fritidspedagog eller liknande. Hästen och dess närmiljö kan användas som en resurs för att effektivisera en insats inom vård, skola eller psykosocialt arbete. Andra användningsområden kan vara inom integration och kriminalvård. Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar vid till exempel HVB-hem, är fritidsledare eller arbetar inom integrationsverksamhet och som vill arbeta med hästen och dess närmiljö. I kursen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Kursen invigdes hösten 2021 på Wången – läs nyheten här.

Deltagarna på kursen får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om hästen som biologisk varelse och dess närmiljö. Deltagarnas egna färdigheter i grundläggande ridning och körning ingår i kursen och anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska även få en inblick i Hästunderstödda insatser och dess olika syften och områden. Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna utföra praktisk tillämpning inom hästunderstödda aktiviteter på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Deltagarna ska även ha god kunskap om de senaste rönen inom Hästvälfärd för att kunna använda detta i tillämpningen.

Lärarna är erfarna rid- och körlärare samt terapeuter och pedagoger, aktiva på området. Kursen genomförs som en distansutbildning på heltid under 35 veckor med obligatorisk närvaro på Wången vid sex tillfällen under perioden.

Kursen är CSN-berättigad.

Läs mer på Hästsportens Folkhögskolas webbplats. 

HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER

Idag ökar intresset för insatser med hjälp av hästen inom både friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter. Området i sin helhet kan sammanfattas som Hästunderstödda Insatser (HUI).

Undergrupper till området är

  • Hästunderstödd Terapi, HUT,
  • Hästunderstött Lärande, HUL
  • Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Den här utbildningen hör till undergruppen Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Till kursstart hösten 2022 har ATG skänkt en specialdesignad sulky som kan användas för rullstolsburna.

HÄSTNÄRINGENS RIKSANLÄGGNINGAR

Wången utgör tillsammans med Flyinge och Strömsholm Hästnäringens Riksanläggningar. Tillsammans har riksanläggningar ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA

Hästsportens folkhögskolas allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildningar.

Det särskilda syftet med Hästsportens folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna.