fbpx
Gymnasieutbildning

Naturbruksprogrammet – trav

Vill du jobba med hästar? Drömmer du om en framtid som inom travsporten? Eller vill du ha en gymnasietid med hästar och ändå kunna plugga vidare på högskolan? Då är Wångens travgymnasium något för dig!

Jag är intresserad. Kontakta mig!

Naturbruksprogrammets travprofil på Wången är en yrkesförberedande gymnasieutbildning, specialiserad på travsport. Vi är Sveriges största travgymnasium. Vi ger dig unika möjligheter att bygga ett brett kontaktnät inom travsporten. Här går elever från hela Sverige, och Norden, och det är bara på Wången du kan ta en internationell hästskötarexamen för trav.

Antagningspoäng 2023: Medel 218. Lägsta jämförelsetal 150.
Antagningspoäng 2022: Medel 236. Lägsta jämförelsetal 162,5.
Antagningspoäng 2021: Medel 249. Lägsta jämförelsetal 147,5.

På Wången ligger klassrummen vägg i vägg med stallet. Du bor på elevboendet med hästhagar precis utanför dörren. Här har du häst alla dagar i veckan!

Wångens travgymnasium

Utbildningen ger dig kunskaper i skötsel, körning och träning av travhästar. Du får breda kunskaper om hästhållning i stort och lär dig om travsportens olika verksamheter och kan ta monté- och körlicens. Under utbildningen läser du många ämnen tillsammans med eleverna som går profil islandshäst.

Under utbildningen får du insikt i hur det är att jobba i hästnäringen genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Och du har möjlighet att söka stipendium för utlandspraktik. Många åker till Frankrike för att praktisera i travhäststall.

Under utbildningstiden har du en passhäst att ansvara för och du är delaktig i hästens träningsupplägg. Vi åker på tävling med både ponnys och stora hästar.

Vill du se vad vi gör så följ oss på Facebook och Instagram (wangenab) där vi löpande berättar om både vardagen på Wången och tävlingsresultat. Följ också Wångens_elevboende på Instagram så ser du hur det är att bo på Wången.

Jobba eller plugga vidare; möjligheterna står öppna

När du tagit examen från Wångens travgymnasium är du redo att direkt börja jobba i ett travstall! Eller så kan du studera vidare på universitetet här på Wången; Hippologprogrammet har också inriktning travhäst. Du får grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden och därmed är möjligheterna öppna;  du har en yrkesexamen OCH kan läsa vidare efter gymnasiet. Förutom de högskoleförberedande kurserna engelska 6, svenska 2 och 3 kan du också läsa matte 2 för att bli behörig till hippologprogrammet.

Naturbruksprogrammet

På naturbruksprogrammet lär du dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Läs mer på Skolverkets webbplats. Där finns också information om programmet på andra språk.

Vi ingår i Jämtlands Gymnasieförbund. 

UF-företag

Forskning har visat att personer som drivit UF-företag (Ung Företagsamhet) i gymnasiet oftare startar företag än andra, har kortare tid i arbetslöshet och tjänar mer. Vi satsar på UF-företagande i gymnasiet så att du får starta ett företag tillsammans med några klasskamrater.

Travsportens riksanläggning

Wången är Travsportens riksanläggning och en av hästnäringens tre riksanläggningar. Våra systrar är Flyinge och Ridskolan Strömsholm som bedriver utbildningar inom ridsport. På Wången finns unika träningsmöjligheter, här hittar du:

 • 120 boxar
 • 130 hektar skog och 120 hektar bete
 • Veterinärklinik
 • Hovslageri
 • Belyst 1000-metersbana
 • 500-meters backbana
 • 500-meters ridsandbana
 • Rid- och körbanor utomhus
 • Kör- och ridhall
 • Skrittmaskin
 • Milslånga grus- & skogsvägar
 • Och fina skolhästar. 
Om utbildningen
 • Arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 15 veckor – både i Sverige och utomlands
 • Teori varvat med praktiskt arbete i stall och körning

Möjlighet att

 • få högskolebehörighet
 • ta en unik internationell hästskötarexamen
 • ta Svensk Travsports hästskötarexamen
 • ta körlicens för både ponny och storhäst
 • ta montélicens
Studieplan

Så här ser studieplanen ut för naturbruksprogrammet profil trav från och med hösten 2024. Totalt 2800 poäng.

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng
Engelska 5, 6 200
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 300
Programgemensamma ämnen, 400 poäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200
Inriktning hästhållning, 700 poäng
Djurens biologi 100
Djurhållning 100
Fordon och redskap 100
Hästkunskap 1 och 2 200
Ridning och körning 200
Programfördjupning, 500 poäng
Odling av djurfoder 100
Estetisk kommunikation 100
Hästkunskap 3 100
Trav 1 och 2 200
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
(Man kan även välja en studieplan på 2500 om man väljer bort engelska 6, svenska 2 och 3 för dem som inte önskar läsa grundläggande behörighet).
Frågor och svar

Hur du ansöker beror på i vilken kommun eller i vilken region eller län du bor i. På Jämtlands gymnasieförbunds webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker.

I ansökan ska du ange Naturbruksprogram kod NBHAT och kommunkoden 23 09 (förkortningen står för Naturbruksprogrammet Hästhållning).

Du ska även skriva ort Alsen och skola Jämtlands Gymnasium Wången och att det är inriktning trav du vill gå.

Ta gärna hjälp av studievägledaren i din skola.

Söker du från annat land se nästa fråga/svar.

(OM du vill söka till oss efter att ansökningstiden gått ut eller byta skola till oss när terminen har börjat så ska du ta kontakt med rektor. Se kontaktuppgifter nedan.)

Om du ansöker från ett annat land än Sverige gör så här:

 1. fyll i den här ansökningsblanketten. Du behöver bara fylla i de rutor som är möjliga att fylla i digitalt.
 2. skriv ut och skriv under ansökningsblanketten
 3. prata med studievägledaren på din skola och få hjälp att få godkännande av din kommun/fylke att söka
 4. när du fått ok av studievägledaren/kommunen så skickar du ansökningsblanketten i ett kuvert tillsammans med en kopia på dina betyg/karakterer till:
  Gymnasieantagningen
  Jämtlands Gymnasieförbund
  831 82 Östersund
  SVERIGE
 5. skicka ett mejl till info@wangen.se och informera oss om att du skickat dina ansökningshandlingar per post till gymnasieantagningen.

(OM du vill byta skola till oss när terminen har börjat så ska du ta kontakt med rektor, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.)

STIPENDIER/BIDRAG

Genom ett nordiskt samarbetsavtal har man rätt till att söka stipendium för studier inom Norden, till exempel för att få bidrag till kostnaderna för boende. Norska medborgare söker hos Lånekassan i Norge. Be studie- och yrkesvägledaren på din skola om hjälp. Du kan även ta kontakt med fylket där du bor för mer information.

En del får ett besked om att de är andrahandsmottagna och det beror på var någonstans du bor. Wången tar emot elever från hela Norden så du behöver inte bekymra dig om det.

Först får du ett preliminärt antagningsbesked. Här kan även dem som sökt till Wången som andra eller till och med sjätte val räknas med i urvalet. Det kan göra att du hamnar längre ner i urvalet beroende på vilka poäng som de övriga sökanden har. Kom ihåg att det preliminära beskedet räknas på höstterminens betyg. Så ha is i magen och jobba på i skolan hela vårterminen tills det slutgiltiga beskedet kommer! Det är bara det som räknas!

Antagningsbeskedet kommer i början av juli. Då måste du tacka ja till din plats!

Hör av dig till oss om du har frågor! info@wangen.se

Vi tar in 35 elever i årskurs 1. Antagning görs på betyg från grundskolan och det är inte avsatt ett visst antal platser per profil. Travprofilen och islandsprofilen har gemensamt schema förutom rid- och travlektionerna.

Antagningen baseras på meritpoäng från grundskolan, och det är olika från år till år vilket som är det lägsta meritvärde du behöver för att komma in, se statistik på Gymnasieantagningen i Jämtland. För att vara behörig att söka ska du ha godkänt betyg i svenska, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen. Här finns den senaste antagningsstatistiken.

Ja, vi har ett elevboende i anslutning till skolan med enkel- och dubbelrum; 20 dubbelrum och 48 enkelrum i elevhusen.

Årsavgiften för elevboendet läsåret 2023/2024 är: Kost och logi i enkelrum 49 121 kr. Kost och logi i dubbelrum 35 999 kr. Kostnaden delas upp på åtta fakturor under ett läsår och första fakturan kommer 31 augusti.

I läsårspriset ingår frukost och middag alla vardagar, på helgerna serveras brunch och middag (lunch ingår på vardagar genom skolan). Skolan erbjuder även fika alla vardagar, och på elevboendet dukar vi upp fika på kvällarna.

På elevboendet jobbar vår fritidspersonal och du kan se bilder från elevboendet och fritidsaktiviteterna på Instagramkontot wangens_elevboende

Se också filmen från boendet här på sidan eller på Wångens YouTube-kanal.

Du kan söka inackorderingstillägg för dina ökade kostnader hos din hemkommun. Om du får godkänt eller inte kan bero på vilket utbud av motsvarande utbildningar som finns i kommunen. Hur mycket du får beror bland annat på hur långt du har att åka.

Om du får avslag från din hemkommun kan du söka kompensation hos Wången.

Ja, det får du! Om du går profil Trav så ska hästen ha gått godkänt premie- eller kvallopp eller ha fyllt tre år, vara valack eller sto. Vi tar inte emot hingstar.

Du måste ansöka om att ta med egen häst. Kraven är att du ska sköta skolan och boendet. I mån av plats får en häst tas med.

Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall).

Här hittar du aktuella priser för uppstallning i privatstallet.

Skolstart 2022 och tidigare: Ja, inför årskurs två har du möjlighet att göra individuella val. Om du väljer engelska 6, svenska 2 och svenska 3 får du grundläggande högskolebehörighet, förutsatt att du får godkända betyg motsvarande en yrkesexamen. Vi erbjuder också Ma2 som individuellt val för att bli behörig till hippologprogrammet.

Skolstart 2023 och framåt: Ja, från och med ht 2023 har alla elever grundläggande högskolebehörighet i sin individuella studieplan. Alla elever har rätt att välja bort En6, Sv2 och Sv3, dvs kurserna för grundläggande högskolebehörighet. Alla elever ska inom sin studieplan läsa 200 poäng individuella val. Dessa 200 poäng är obligatoriska.

Andra länder än Sverige
I t.ex. Norge har man andra krav på behörigheten – så för våra elever från andra länder ordnar vi möjlighet att läsa in behörigheten utifrån respektive lands krav. Alla ska ha möjligheten att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten.

Wången har mycket goda kontakter med praktikplatser där du kan göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) både i Sverige och utomlands. Du kan ordna en praktikplats själv eller få hjälp av oss. Här kan du se vilka praktikplatser gymnasieelever från Wången varit på den senaste terminen:

I SVERIGE; EXEMPEL:
Pasi Aikio, Jaako Alamäki, Roberth Bergh, Oscar Berglund, Jenny Björk, Stall Denco, Sandra Eriksson, Evidensia hästkliniken Boden, Kajsa Frick, Björn Goop, Stable Haapakangas, Caroline Holm, Firma Jesses Fysioterapi, KJ Sport Horses, Tommy Karlstedt, Stall Kolgjini, Reijo Liljendahl, Åke Lindblom, Anders Lindqvist, Lars-Åke Eriksson/Petter Lundberg, Thomas Lönn, Joakim Lövgren, Jesper R Nilsson, Jan-Ove Olsen, Susanne H Osterling, Dennis Palmqvist, Markus Pihlström, Daniel Redén, Ola Samuelsson, Claes Sjöström, Lars-Åke Svärdfeldt, Johan Untersteiner, Fredrik Wallin, Jörgen Westholm, Östersunds travskola

UTOMLANDS; EXEMPEL:
Jean-Michel Bazire (Frankrike), My lovely horse rescue (Irland), Stall Jessen (Norge), Lars Tore Hauge (Norge), Geir Vegard Gundersen (Norge), Gry Kanstad (Norge), Alex Haagensen (Danmark)

De elever som åker utomlands på praktik har antingen ordnat resan själv eller fått stipendium om täcker kostnaden för resan.

Du får en vinterdress från Brizy med jacka och byxor av Wången. De är blå med Wångens logotyp på. Vi beställer dem till dig när du börjar och broderar ditt namn på jackan. Du får också ett par skyddsskor (Jodphurs med stålhätta).

Du måste själv ta med dig hjälm och skyddsväst.

För att komma på studiebesök eller göra din prao på Wången tar du kontakt med oss – här hittar du kontaktuppgifter till vår utbildningsadministratör.

Vi har genomfört digitala studiebesök – du kan se dem i efterhand här:

Digitalt studiebesök på Wången

Här kan du ta en 360°-tur och titta in i skolhuset och våra klassrum, stå mitt i vårt stora ridhus, se hur det ser ut i elevfiket, stå på scen i aulan och titta in i flera av våra stallar. Du kan också kika in i wärdshuset där vi äter frukost, lunch och middag och titta in i ett av våra hus där eleverna bor.

360° virtuell rundvandring i våra fina lokaler.

Wången-tv

Viktor Lyck ångrar inte en sekund att han valde hästgymnasium på Wången, det gav honom jobb hos Svante Båth direkt efter studenten.

Emma Henriksson gick travprofilen och säger att hon fått väldigt mycket erfarenhet och lärt känna många med samma intressen. Nu jobbar hon åt travskolan och som hästskötare.

Titta in i elevboendet! Här får du se hur det ser ut inne och utanför elevboendet. Läs mer om elevboendet under Frågor & svar.

Ansökan

Du kan söka från hela landet. Ansökningstiderna i din kommun gäller. I ansökan ska du ange:

 • kod NBHAT
 • kommunkod 23 09
 • skriv Jämtlands Gymnasium Wången och profil trav.

Hur ansöker jag?

När ansökningstiden gått ut eller terminen har börjat kan du ta kontakt med oss direkt, vi kan ha reservplatser kvar.

 

Kontaktperson
Britt-Inger Gerhardsson Utbildningsadministratör. Elevboendesamordnare
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet, tf Elevboendeansvarig, tf Privatstallsansvarig