fbpx
Nyhet

Landshövdingen inviger Brukshästcentrum

Brukshästcentrum Wången är en satsning som ska stärka brukshästens roll i samhället och öka affärsmöjligheterna för branschens entreprenörer.

Torsdag 15 juni inviger landshövding Jöran Hägglund ”Brukshästcentrum Wången” och därmed breddar också Wången sin närvaro inom svensk hästnäring.

– Det är klart att det betyder mycket för Wången att vi får chansen att närma oss entreprenörerna inom brukskörning på det här sättet. Vår uppgift blir att utveckla relationerna mellan branschens entreprenörer, näringsliv och offentlig sektor för att ge ökade affärsmöjligheter. Intresset för vår nya kuskutbildning har varit mycket stort, vilket tyder på att näringen, precis som vi, har förhoppningar på framtiden, säger Johan Sundberg, vd Wången AB.

Brukshästcentrum Wången etableras i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse och Brukshästorganisationernas samarbetskommitté, Brunte. Att värna utveckling och användning av de fyra brukshästraserna – nordsvenska brukshästen, svenska ardennerhästen, gotlandsruss och svenska fjordhästen blir nu en naturlig del av Wångens uppdrag. Inom ramen för Brukshästcentrum Wången finns också en nationell samordnare anställd.

På Wången ska brukshästkörningens aktiva utbildas och den nya kuskutbildningen från hösten 2017 ger näringen nya förutsättningar att utvecklas. Den moderna brukshästkörningen präglas av ett brett och engagerat entreprenörskap vilket inte minst märks när brukshästar används i skogs- och jordbruket, men också inom turism, parkskötsel, sopkörning och skötsel av naturskyddsområden. I mångt och mycket är brukskörningen ett kulturarv som bygger på gammal kunskap, men som nu är anpassat till dagens samhälle. Konsten att bruka hästen på ett hållbart sätt kan göras både traditionellt och innovativt vare sig det handlar om företagande, sport, hobby, livsstil eller tillhandahållande av samhällstjänster.

– Invigningen är öppen för allmänheten och vi bjuder alla besökare på kaffe och tårta efteråt. Samtliga fyra brukshästraser deltar under invigningen och vi har så klart en del inbjudna gäster som på olika sätt är eller har varit betydelsefulla för den här satsningen, säger Johan Sundberg.

Invigningen inleds i Wångens kör- och ridhall klockan 16.00 torsdag 15 juni.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners