fbpx
Nyhet

Fem tips som hjälper dig att se om din häst har ont

Till Wången kommer många externa föreläsare som är experter inom olika områden. I början av juni fick vi besök av hippologen Maria Grimhammar från läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. Hon pratade om hästens smärtansikte, smärta och smärtlindring för hästar. Och framförallt om hur man kan upptäcka att hästen inte mår bra.
Bilden visar vilka områden man tittar på för att identifiera smärta - inte en häst med smärtansikte.

Smärta och smärtlindring är ett ständigt aktuellt ämne på Wångens alla utbildningar och kurser. Ämnet är dessutom kopplat till djurvälfärd, hållbarhet och ekonomi. Därför bjöd vi in Maria Grimhammar, som är utbildad hippolog, för att föreläsa om hästens smärtansikte. Efter hippologexamen arbetade Maria många år som ridlärare innan hon blev rekryterad till läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

– I jobbet träffar jag veterinärer och föreläser och informerar om våra produkter – eller som idag då jag föreläser om hästar och smärta. Så steget från att lära ut ridning till att lära ut om hästar och läkemedel kändes ändå logiskt, säger Maria Grimhammar.

Hästar och smärta

Ny forskning visar att hästar är bra på att läsa av varandras ansikten och även människors! En studie har till exempel visat att hästar reagerar negativt på ett argt människoansikte på en skärm. Dvs. bara bilden på ett argt ansikte påverkar hästen. Det är en intressant upptäckt då man tidigare trott att det mer handlar om att hästar reagerar på helheten av vårt kroppsspråk tillsammans med röst och lukter. Hästar kan även minnas i vilket sinnestillstånd du var i sist ni sågs (läs mer om det här).

Hästar läser förstås också av varandras ansikten. Öronen och ögonen är de allra viktigaste signalbärarna.

– Ta av flughuvan på din häst när du första gången släpper in den i en ny flock. Annars kan hästarna i flocken få svårare att läsa av nykomlingen och det kan påverka introduktionen i den nya gruppen, säger Maria Grimhammar.

Fem tips som hjälper dig att se om din häst har ont

Det finns nu en massa spännande forskning om hästar och smärta. Ett tämligen nytt begrepp är hästars smärtansikte. Med kunskapen om hästars smärtansikte kan vi läsa av om och hur ont en häst har genom att vara uppmärksam på en rad tecken som hästen visar:

1. Öronen En häst som har ont sänker öronbasen. Med det menas att avståndet mellan öronen ökar, öronen sänks och drar sig oftast utåt eller bakåt. Ofta står de i motsatt riktning till varandra, eller så rör de sig asymmetriskt. Hästen har inte de pigga uppåtriktade öron som vi vill se.
2. Ögonen En rynka över ögonen är vanlig. Ögonlocket får ett vinklat utseende. Har hästen ont upplever vi det ofta som att den har tomma ögon.
3. Näsborrar Hästens näsborrar blir kantiga och utvidgade. Detta syns tydligast när hästen andas in. En smärtfri häst ska ha runda näsborrar som nästan ser ut som kommatecken.
4. Spända ansiktsmuskler Hästen spänner musklerna på sidan av ansiktet. Det kan du se på att musklerna blir mer markerade, titta till exempel på käkbenet. All typ av spänning i ansiktet är dålig.
5. Mule En fyrkantig mule tyder på att hästen har ont. Spända ansiktsmuskler ger mulen en mer kantig form. Är hästen frisk så ska den ha runda näsborrar, avslappnade läppar och rund mule.

Hand håller i mobiltelefon med en bild på ett hästansikte från appen där man kan testa att känna igen ett painface

Testa dig själv! På webbplatsen LangtHastLiv.se som drivs av Boehringer Ingelheim kan du se bilder och filmer som lär dig känna igen tecknen.

Framstegen gör skillnad

Tidigare har man framför allt förlitat sig på två saker som indikerar smärta; andningsfrekvens och hjärtfrekvens. Men dessa två kan också indikera stress. Därför är kunskapen om hästens smärtansikte ett välkommet tillskott för att kunna behandla hästar rätt. Med hjälp av hästens smärtansikte kan veterinärer utgå från samma strategier.

– Jag tror att det viktigaste framsteget med hästens smärtansikte är just att veterinärer kan bedöma hästarna på ett likvärdigt sätt. Hästägare är ju ofta duktiga på att läsa av sin häst ändå. Även om de inte känner till hur man läser ett smärtansikte så känner de sin häst, säger Maria Grimhammar.

Porträttbild av Maria i läderjacka med Alsen sjön som fond
Maria Grimhammar, utbildad hippolog och arbetar nu för ett läkemedelsföretag, kom till Wången för att berätta om hästens smärtansikte.

Lär känna din hästs smärtansikte

Eftersom både individer och raser är exteriört olika kan det vara svårt att urskilja detaljer i ansiktsuttrycken hos olika hästar. Det gäller därför att vara uppmärksam och träna på hur en frisk häst ser ut, kontra hur en sjuk häst ser ut.

– Lär känna din häst. Det är de små detaljerna som är betydelsefulla, säger Maria Garhammar.

Ett bra sätt att arbeta förebyggande och vara uppmärksam på minsta förändring är att tempa sin häst varje dag, visitera för att upptäcka värme eller svullnader och dessutom ta för vana att titta på dem fem parametrarna i hästens ansikte som kan visa på smärta. Det bästa är att ta för vana att göra detta regelbundet på samma sätt, på samma ställe och vid samma tidpunkt. Andra tydliga sätt som hästar visar ohälsa på kan vara om de är loja, deras placering i boxen eller om de inte vill äta.

– Det är också viktigt att tänka på att forskningen görs oftast på halvblod, men att det kan skilja sig mycket mellan raserna. Till exempel så upplever många ägare och veterinärer att islandshästar döljer sin smärta mer än andra raser. På det området behövs verkligen mer forskning, säger Maria Grimhammar.

Om din häst blir medicinerad

Det finns olika grader av smärtlindring. På hästar är det vanligast att man använder lokalbedövning och antiinflammatoriska medel. Nästan alla fall av smärta hänger ihop med en inflammation och det är därför man ger antiinflammatoriska medel.

När din häst har fått medicin är det viktigt att följa upp hur medicineringen fungerar, eftersom det är individuellt hur medicinen fungerar och om hästen drabbas av eventuella biverkningar av medicineringen. Även när hästen är i behandling är det alltså fortsatt viktigt att läsa av hästens smärtsignaler.

– Tänk också på karenstider på läkemedel inför tävling, avslutar Maria Grimhammar.

På kvällen samlades sen femton av regionens djurhälsopersonal, varav de flesta var veterinärer, på Wångens wärdshus. De diskuterade hormonsjukdomar, hormonella bakomliggande orsaker till fång och magsår.
Mer från Wången
Våra samarbetspartners