fbpx
Nyhet

SLU, HNS och Wången välkomnade sin nya professor i ridkonst; Eyjolfur Isolfsson

Nu har den första professorn inom isländsk ridkonst börjat sitt uppdrag åt hippologprogrammet. Eyjolfur Isolfsson är en av fem Master Trainers i världen och numer även adjungerad professor vid SLU. Han är knuten till hippologutbildningen för att arbeta med att utveckla utbildningen och examinationerna samt vara engagerad i forskning. Tjänsten har möjliggjorts ekonomiskt genom Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Eyjolfur Isolfsson är ridkonstens tredje professor

Inom ridkonsten finns sedan tidigare två adjungerade professurer som innehas av dressyrryttaren Kyra Kyrklund och fälttävlansryttaren Jan Jönsson. Att vi har professurer inom ridkonst i Sverige är inte en självklarhet, det är tvärtom något helt unikt internationellt.

Professorn iklädd keps och tjock jacka tittar in i kameran. I bakgrunden syns hästhagar och genom dimman en del av Alsensjön
Eyjolfur Isolfsson redo för sitt nya uppdrag på hippologprogrammet inriktning islandshäst.

En adjungerad professur ges efter ansökan och sakkunnigprövning till någon som kommer in från näringslivet och syftet är att knyta an de bästa kompetenserna till en utbildning. Man söker den bästa företrädandaren för området.

– Sonderingen efter kandidat började efter att Wången tagit initiativet till arbetet. Nu står vi här ett och ett halvt år efter att vi tog den första kontakten med Eyjolfur Isolfsson. Sakkunnigprövning tar tid, sa Jan Philipsson, statsagronom emeritus vid Institutionen för husdjursgenetik på SLU i sitt tal när Wången välkomnade den nya professorn.

Adjungerade professurer finansieras av näringslivet. I det här fallet finansieras professuren av HNS och uppdraget är på 10 procent av heltid i tre år.

– Inrättandet av de adjungerade professurerna är resultatet av nytänkande och ett nära samarbete mellan SLU, HNS och riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången, berättade Jan Philipsson.

En adjungerad professur ska innehas av den absoluta spetskompetensen och vara väl förankrad i branschen. Rollen innebär att vara engagerad i fortbildning av lärare och i forskning tillsammans med studenterna på hippologprogrammet. Universitetsutbildningar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och den senaste kunskapen ska förmedlas på ett nyfiket och källkritiskt förhållningssätt.

Ett kritiskt förhållningssätt är särskilt viktigt inom ridsporten som har ett militärt arv med ordergivning. Dock är ju historien om den isländska ridkonsten annorlunda än arvet från till exempel Tyskland och Storbritannien.

– När de isländska vikingarna skulle slåss klev de av hästen. På Island användes hästen till allt – islandshästen var både en arbetshäst och det var med hjälp av den som man transporterade sig, berättar Eyjolfur Isolfsson.

Eyjolfur Isolfsson tar oss sedan igenom den isländska hästhistorien. Första gången någon berättar om undervisning i ridning på Island är 1951. Den första ridinstruktören var en kvinna som hade fått sin utbildning i Tyskland. Hon byggde också den första ridbanan. Så sent som 1987 byggdes det första ridhuset på Island.

– Islandshästen är en duktig hopphäst och fin körhäst, så det är synd att man inte använder den så idag, säger Eyjolfur Isolfsson. – Jag har kört sulky i flygande pass och det är roligt, berättar han med ett leende.

Glad professor tillsammans med brunvit islandhäst skäck och lärare som håller i hästen. De tre står framför skrittmaskinen på Wången
Eyjolfur Isolfsson tillsammans med skolhästen Ivan och lärare Ulrika Backan.

En av anledningarna till att Eyjolfur Isolfsson fått en professur är hans omvittnade pedagogiska förmåga.

– Jag är hästtränare och analyserar vad hästen kan och inte kan och jag börjar där. Vad jag lärt mig om hästar har jag också överfört till människor, svarade Eyjolfur på frågan om hur han blivit en sådan bra lärare.

Att erövra en Master Trainer-titel

Eyjolfur gjorde mästarprovet på Island 1985. För att få göra provet måste man först ha uppfyllt krav på tävlingsresultat och akademiskt publicerat något som bedömts av andra. Provet består sedan av ett ridprov och ett undervisningsprov. Totalt har endast sex personer erövrat titeln ”Master Trainer” av isländska hästtränarföreningen, FT, varav Eyjolfur Isolfsson alltså är en av dem.

Tidigt nittiotal började Eyjolfur arbeta på Hólar s lantbruksskola på Island och fick fria händer att bygga upp tränar- och instruktörsutbildningen.

– På den tiden var det övervägande män som gick utbildningarna, och som tränade hästar. Numer är det hälften män och hälften kvinnor, berättar Eyjolfur.

Eyjolfur är en föregångare inom islandshäst

Hólar var han huvudridlärare och lektor i femton års tid. År 2007 fick Hólar universitetsstatus vilket förstås var ett stort steg för islandshästsporten och nu har man sin första professor.

– Det är klart att det är roligt med professuren och i branschen ser man det här som ett erkännande för ridning på islandshästar och det är mycket positivt, berättar Eyjolfur.

Eyjolfur Isolfsson har varit en föregångare på många sätt inom hästträning på Island. Bland annat var han den första som började att utbilda föl. Tidigare hade man uppfattningen om att föl skulle gå helt fria på Island, men Eyjolfur Isolfsson visade att hästarna blev tryggare av korta stunders hantering och utbildning under föltiden. Han bevisade att bara tre timmars utbildning under ett år gjorde skillnad – så sedan förde man in även det i utbildningen på Hólar.

Studenter på hippologprogrammet var glada över att få träffa och lyssna på Eyjolfur Isolfsson i Wångens aula.

På frågan vad han ger för råd till dagens unga svarar han
– Det ska vara roligt. Men ni ska också arbeta på och sätta er in i hästens förutsättningar och se världen genom hästens ögon. Vad svarar hästen när vi ber om något? Ibland svarar den ”Trevligt, hur mycket vill du ha?” och ibland svarar den ”Nej, helst inte idag”. Lyssna till den osynliga kommunikationen du har med hästen.

Wången är en utbildningsanläggning med stor bredd, men också med expertis inom sina specialområden. I framtiden ser vi att det är just för att utveckla spetskompetensen som den här professuren har en stor vikt för verksamheten. Wången välkomnar därför Eyjolfur Isolfsson och ser mycket fram emot framtiden. Den officiella ceremonin kommer att äga rum i vår, men professorns arbete är redan igång, där han nu introduceras på Wången och ska sätta sig in i detaljerna kring utbildningen.

Glad kvinna i stall med ridhandboken under armen
– Det här är bästa dagen, sa lärare Camilla Hed med ett stort leende på läpparna. Helst vill jag bara stå upp och tjoa av glädje. Camilla är lärare på både hippologprogrammet och gymnasiet inriktning islandshäst.

Hippologprogrammet är unikt i världen på det sätt som den blandar teori och praktik.

tre personer i stallgång. En man håller i en mic riktad mot professorn
Per Larsson från P4 radio Jämtland intervjuade Eyjolfur Isolfsson och lärare Ulrika Backan (1:03:43 in i programmet).
Mer från Wången
Våra samarbetspartners