fbpx
Nyhet

Så har brukshästentreprenörer påverkats av Coronaåret

Brukshästcentrum Wången frågade landets brukshästentreprenörer hur pandemin har påverkat deras verksamhet. Enkätsvaren visar att skogs- och jordbruksentreprenörer klarat sig bäst och att många fått hitta nya lösningar när evenemang och kurser ställts in.
Jonas Nordlund driver Backfors Gård tillsammans med sin fru Elin. Foto: Alexandra Bengtsson

På frågan Hur har din brukskörningsverksamhet påverkats av Corona-situationen? svarade 15 procent av entreprenörerna att de förblivit opåverkade av situationen. Resten svarade att de fått färre förfrågningar, avbokningar och förlorade uppdrag på grund av att evenemang ställts in.

Det är entreprenörer som arbetar med offentliga evenemang, uppdragskörningar som t.ex. bröllop och de företagare som arbetar med turism som främst märker av ett större inkomstbortfall. De entreprenörer som riktat in sig på jordbruks-, skogs- och naturvårdsuppdrag rapporterar att deras uppdrag varit opåverkade eller bara något påverkade.

– Vi har ställt frågan till brukshästentreprenörer för att få en samlad bild över hur drabbad branschen är. Syftet är också att sprida goda exempel och se om vi på Brukshästcentrum behöver rikta våra insatser för att stödja branschen på nåt annat sätt framöver i pandemins spår, säger Malinda Alriksson samordnare för Brukshästcentrum Wången.

Situationen har gjort att många har fått hitta nya lösningar, som i många fall är mer tidsödande och arbetskrävande än tidigare. Det kan handla om att ha fler kurstillfällen med färre deltagare i varje, eller att köra två vagnsekipage istället för ett. En del entreprenörer har hittat helt nya sätt att jobba på, som t.ex. ”Årets Hästkörare” Jonas och Elin Nordlund som driver Backfors Gård. De började med skogskörningskurser på distans via Facebook. Ett uppslag som fick oväntat stort genomslag.

– Responsen på onlinekurserna har varit enormt stor för vår del. Vi har totalt haft ca 350 deltagare på våra onlinekurser under sommaren, berättar Jonas Nordlund.

Backfors gård poängterar att deras onlinekurser inte ersätter traditionell utbildning utan ska ses som en teoretisk fördjupning inför en fysisk kurs någonstans i landet hos någon av de många duktiga utbildare som finns.

Nya lösningar i verksamheten p.g.a. Corona-pandemin?

Så här svarade några av entreprenörerna på hur de gjort förändringar i verksamheten i år.

 • Erbjuder större avstånd i vagnarna eller att dela upp sällskapen i fler vagnsekipage.
 • Satsat på fler uteritter istället för köruppdrag.
 • Ger fler privatlektioner istället för kurser i grupp.
 • Satsar på familjeturer så att deltagarna redan känner varandra.
 • Mer utomhusförlagd verksamhet.
 • Lämnat anbud i upphandlingar för att få in uppdrag från olika håll.
 • Fler kurser med färre deltagare i varje kurs.
 • Utbildningar för homogena grupper; familj, vänner etc.
 • Fokuserar mer på att utbilda hästar och på avel.
 • Tagit andra typer av uppdrag än vanligt, som gräsklippning med häst.
 • Satsat på körutbildning på distans genom digitala kanaler.

39 brukshästentreprenörer har svarat på enkäten.

BRUKSHÄSTCENTRUM

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) startade Brukshästcentrum i slutet av 2017 tillsammans med Brukshästorganisationernas samarbetskommitté (Brunte) och riksanläggningen Wången. Brukshästcentrum ska stärka brukshästens roll i samhället och öka affärsmöjligheterna för branschens entreprenörer. Läs mer om Brukshästcentrum här.

KONTAKT MED ENTREPRENÖRER?

I Brukshästcentrums entreprenörsregister hittar du kontaktuppgifter till entreprenörer som kan utföra olika typer av uppdrag med häst. Sök på region eller typ av uppdrag.

Är du entreprenör kan du anmäla dig till registret här.

 

 

Mer från Wången
Våra samarbetspartners