fbpx
Nyhet

Campkontroll på Wången – 26 punkter godkända utan anmärkning

En campkontroll av Svensk Travsport genomfördes i början av mars. Nu har vi fått rapporten med tjugosex godkända punkter. Och en anmodan att förbättra journalföringen.
Jan Halberg tränare i stallet i mörkblått travställ med Wångens sigill på står i en stallgång under campkontroll. I bakgrunden skymtar en häst och en hästskötare.
–Vi ser alla typer av granskningar som ett mycket bra stöd och hjälper oss att få syn på om det är saker vi kan göra bättre och vi är oerhört glada för att ST genomför den här typen av kontroller, säger Jan Halberg. Foto: Thomas Blomqvist

Nu har vi fått rapporten från campkontrollen! En campkontroll är ett stallbesök som görs av en särskild kontrollant på uppdrag av Svensk Travsport. Under besöket tittar man på hästhållningen tillsammans med tränaren. Arbetet med campkontroller sker genom Travarhälsan – ett djuromsorgsprogram som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om hästen och när den är i skick att träna och tävla.

–Alla kontroller för hästarnas bästa är välkomna! Campkontrollen är en möjlighet för tränaren att få inspel kring utveckling och kvalitetssäkring, säger Jan Halberg, travtränare och sportchef på Wången.

Wången fick två anmärkningar, ett batchnummer till en vaccination som saknades i ett hästpass och anmärkning på journalföringen.

–Efter den här noggranna inspektionen fick vi en uppmaning att förbättra den dagliga journalföringen. Det är något som vi under en tid arbetat med att digitalisera men som vi inte riktigt är i hamn med ännu, berättar Jan Halberg.

–Det är tränaren som har ansvaret för journalföringen, som i vardagen utförs av hästens skötare. På Wången görs den under vägledning av undervisande lärare, allt i utbildningssyfte, fortsätter Jan Halberg.

Ett annat ämne som en campkontroll tittar på är hur man arbetar med smittskydd. Den utsände kontrollanten tittar på rutiner, granskar dokumentation och  hästpass, vaccinationer samt hästarnas tillstånd.

–Just nu är EHV-1 aktuellt i media, men den här tiden på året är det ofta även kvarka och influensa i farten så vi jobbar på som vanligt med våra smittskyddsrutiner. Travsporten är generellt bra på smittskydd eftersom man reser och tävlar så mycket med hästarna. Många av de resande hästarna här är sedan länge vaccinerade mot EHV-1 och det ger ett visst skydd mot smittspridning, berättar Ulf Hedenström, Wångens veterinär och rådgivande veterinär i travets smittskyddsgrupp i regionen.

TRAVARHÄLSAN

Samtliga A- och B-tränare licensierade inom Svensk Travsport får regelbundna campkontroller, där fokus ligger på hästhållningen och stallmiljön.

Svensk Travsports webbplats kan du läsa mer om travsportens arbete med hästvälfärd.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners