fbpx
Nyhet

Hippofix i unikt forskningsprojekt på Wången

Smittskydd är en viktig fråga för alla som har tävlingshästar eller inackorderingshästar. Därför pågår ett forskningsprojekt på Wången där man testar att systematiskt desinficera ett stall med dimningsteknik samt vattenrening.
En man står utanför två duschspiltor och tittar in . I duschrummet syns ånga spridas i luften
Roger Mahrle Riwik tittar in i duschspiltorna medan de desinficeras med hjälp av dimningsteknik. Foto: Emma Roos

Grundläggande smittskyddsåtgärder stoppar inte all smitta i ett stall. Dessutom förorenas hästarnas närmiljö hela tiden ner av fekalier, kroppsvätskor och biologiskt material. Därför genomförs ett unikt forskningsprojekt på Wången för att studera om systematisk automatiserad desinficering kan vara ett hjälpmedel för bättre hästhälsa när hästarna står på box.

–För att bryta utbrott av smittor som orsakas av svamp, bakterier eller virus som ringorm, kvarka, ekvint herpesvirus eller corona är Hippofix ytdesinficering ett effektivt hjälpmedel, säger Roger Mahrle Riwik, vd på Viridis Chemica.

Hippofix ytdesinfektion innehåller en långtidsverkande väteperoxid som är ofarlig för djur, människor och natur. När väteperoxiden verkat klart på området som ska desinficeras blir restprodukterna vatten och syre vilket gör den lämplig för dimning och vatteninblandning.

En man i förd jacka mössa och svartbågade glasögon ler in i kameran. Han står utanför en box i ett stall. I boxen står en varmblodstravare
–Vi har installerat ett sprinklersystem i ett stall här på Wången. Varje timme dimmas boxarna här inne, berättar Roger Mahrle Riwik. Foto: Emma Roos

Dimningstekniken används redan på många håll för andra djurslag men har bara nyligen börjat användas av för häst. Även eko-bönder kan använda den här desinficeringsmetoden.

–Det här är första gången vi installerar ett sprinklersystem i ett häststall för att studera utfallet. Att använda väteperoxid i olika koncentrat är redan beprövat inom annan djurhållning, inom veterinärvård och humanvård, berättar Roger Mahrle Riwik

I studien på Wången ingår 13 hästar. Alla boxar dimmas men hälften av hästarna får också vattnet renat med Hippofix och hälften inte, och mitt i studien växlas grupperna. Hästskötarna vet inte vilken typ av vatten som ges till respektive häst.

–Vi följer noggrant hästarnas hälsa i studien. Vi tempar alltid hästarna varje dag här på Wången, men nu väger vi dem också flera gånger i veckan. Dessutom tar vi regelbundet blod- och vattenprover för att ta reda på om och hur hästarna påverkas, berättar Ulf Hedenström, veterinär på Wången och försöksledare.

En ytterdörr har fått en skylt med texten Stallet är videoövervakat för studie av hästars beteende i boxen
I stallet har man installerat kameror i för att kunna följa hästarnas rörelse under dimningstillfällena. Foto: Emma Roos

–Även duscharna i stallet desinficeras mellan varje användning eftersom just duschar är ett ställe där smitta kan spridas mellan hästar, berättar Ulf Hedenström.

En tidigare studie genomförd av en hippologstudent på Wången har visat att hästarna drack 35 procent mer om vattnet blandades med en låg dos av Hippofix. Nu upprepas den studien med ett annat och mera omfattande upplägg. Resultat från den pågående studien väntas under 2023.

HIPPOFIX

Den väteperoxidbaserade lösningen är ofarlig för både djur, människor och miljö. När väteperoxiden verkat klart på det område som ska desinficeras blir restprodukterna vatten och luft.

  • De aktiva ingredienserna är aktivt syre.
  • Hippofix bygger på idén att tillsätta en stabiliserande och aktiverande gel till väteperoxiden för att säkerställa en kontrollerad reaktion av väteperoxiden – på så sätt går väldigt lite kemikalie till spillo och mycket bättre desinfektion uppnås. Så att även en säker låg dos fungerar.
  • Matsäkra ingredienser.
  • Lämnar inga rester (viktigt för naturen).
  • Vid användardosering är den icke-mutagen, icke-cancerframkallande, icke-toxisk, icke-frätande, icke-fläckande, icke-flyktig.
  • NSF-certifikat för dricksvatten.
Referenser
Kontaktperson
Ulf Hedenström Veterinär/lärare
Mer från Wången
Våra samarbetspartners