fbpx
Nyhet

RIDLÄRARE IV-UTBILDNINGEN SLUTFÖRD

Vi gratulerar båda våra lärare Ulrika Backan och Camilla Hed som slutfört utbildningen till Ridlärare IV. De undervisar till vardags på hippologprogrammet inriktning islandshäst. ”Det svåraste jag gjort i mitt liv”, säger Ulrika Backan efter att ha klarat examinationerna efter utbildningen.
Två kvinnor till häst ger varandra en high five efter de klarat Ridlärare IV-utbildningen
Ulrika Backan och Camilla Hed gratulerar varandra efter slutförd utbildning på Wången.

Behovet av ridlärare på högsta nivån är stort i den växande islandshästsporten. En utbildning till ridlärare IV har inte gått i Sverige sedan tidigt 2000-tal, och det finns endast åtta examinerade Ridlärare IV i Sverige, så det var hög tid att ge ett nytt tillfälle för utbildning för dem hunnit verka som ridlärare III under många år.

Upplägget har förändrats och består nu av en utbildning som har getts genom Hästsportens folkhögskola och sedan examinationer genom Svenska Islandshästförbundet, SIF.

–Utbildningens innehåll har SIF:s utbildningssektion och vi på Wången som representerar Hästsportens folkhögskola arbetat fram tillsammans, berättar Annika Larelius, kursansvarig.

Personer står uppradade i snön utomhus på Wången
Instruktörerna Anton Páll Níelsson och Eyjolfur Isolfsson med deltagarna på utbildningen: Maria Berg, Caroline Agerhill, Jacqueline Wahlström, Camilla Hed, Malin Jansson, Berit Edvardsson, Anna Andersson, Åsa Nevander Holmén, Frida Lindström och Ulrika Backan.

Ridlärarna ska både kunna rida, tävla och träna häst på hög nivå – samt förstås lära ut sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt. Centrala delar i utbildningen var:

 • Färdighetsträning i ridkonst
 • Utbildning av ryttare och hästar på elitnivå
 • Tillämpning av pedagogiska metoder väl anpassade till ryttare och häst
 • Kunskaper i att utbilda ur hästvälfärdsperspektiv och enligt gällande nationella och internationella riktlinjer
 • Förtrogenhet med islandshästsportens utveckling nationellt och internationellt
 • Kännedom om aktuell forskning

Själva utbildningen gavs genom Hästsportens folkhögskola under oktober till mars, delvis på distans samt fyra veckor på Wången där Eyjolfur Isolfsson och Anton Páll Níelsson höll i ridundervisningen. Under utbildningens gång har deltagarna gjort teoretiska prov och bland annat fått skriva en artikel om ett utvalt ämne.

Fyra personer på rad i Wångens ridhus
Ia Lindholm Jenny Mandal, Mette Mannseth och Eyjolfur Isolfsson i Wångens ridhus inför examinationerna.

De som efter utbildningen valde att gå upp för examination hade fem examinationsmoment: Demo, privatlektion, ridprov Gædingalist A och B samt stilpass. Till examinationen skulle deltagarna ha två hästar som de måste ha tränat själva i minst fyra månader. Examinatorerna var två isländska mästare: Eyjolfur Isolfsson och Mette Mannseth. SIF representerades av Jenny Mandal och Ia Lindholm.

Examinationsveckan på Wången för Ridlärare IV avslutades med gruppfoto: Frida Lindström på Hervar från Bergeå Gård, Jacqueline Wahlström på Hlynur från Hålåsen, Anna Andersson på Vikar från Kulltorp, Ulrika Backan på Kvika frá Strandarhjáleigu, Malin Jansson och Svartálfur frá Sauðárkróki, Camilla Hed och Lausn fra Skipaskaga, Åsa Nevander Holmén på Elliot från Gårdeby, Caroline Agerhill och Julia från Agersta och Berit Edvardsson på Síf från Smara.

–Det svåraste jag gjort i mitt liv, säger Ulrika Backan. Och jag är så otroligt stolt och glad över mina fantastiska hästar Kvika frá Strandarhjaleigu och Háski frá Feti som varit med mig i utbildningen och under examinationerna.

För Ulrika Backan som är klar med utbildningen och alla examinationer återstår nu några tävlingspoäng innan hon kan plocka ut Ridlärare IV-diplomeringen.

–Man måste ha tävlat i alla grenar med godkända poäng också, berättar Ulrika Backan som kommer tävla på Wången Open 20–21 maj.

För dem som har någon examination kvar att göra är nästa tillfälle 2024.

DIPLOMERING TILL RIDLÄRARE IV

Ridlärare IV diplomeringen består av

 • en utbildning i 20 veckor på 50 % genom Hästsportens folkhögskola på Wången
 • examinationer i fem delmoment genom SIF
 • tävlingsresultat i alla grenar.
SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDET

Svenska Islandshästförbundet är en medlemsorganisation som består av drygt 8000 medlemmar fördelade på cirka 70 lokalföreningar i hela landet. Vårt högsta beslutande organ är riksmötet som årligen väljer en förbundsstyrelse som leder den nationella verksamheten mellan årsmötena.

HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA

  Hästsportens Folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna och ska

 • i folkhögskolemässiga former tillsammans med de studerande ge god allmän grundutbildning, studiefärdighet och personlig utveckling.
 • erbjuda ledar- och lärarutbildning samt kurser inom närliggande områden.
 • tillsammans med huvudmännen inom rid-, trav- och galoppsporterna utveckla, planera och genomföra utbildningar som svarar mot de behov som de studerande och medlemmarnas organisationer har.
 • ge kunskap och medvetenhet om samspelet mellan människa, häst, samhälle och miljö.

Skolan har sitt säte på Strömsholm, där en stor del av ridutbildningarna sker. Svensk Travsports verksamhet är fördelad mellan Wången, travsällskapen och Svensk Travsport. Svensk Galopps verksamhet är fördelad mellan galoppbanorna och Svensk Galopp. Folkhögskolan allmänna kurs bedrivs som en dagfolkhögskola i Västerås samt på distans med inriktning mot ridsport och trav/islandshäst.

HIPPOLOGPROGRAMMET

Huvudman för hippologprogrammet är SLU. Utbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst genomförs på Hästnäringens tre riksanläggningar: FlyingeStrömsholm och Wången.

Eyjolfur Isolfsson är adjungerad professor för profil islandshäst.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners