fbpx
Nyhet

Forskningsstudie visar hur ryttare påverkar islandshästens tölt

Hur mäter man ryttarens förmåga att sitta rakt? Det har en ny studie tittat på och hur det påverkar tölttakten. Joanna Sätter arbetar på Wången och har nyligen fått en artikel publicerad inom idrottsvetenskap kopplat till ryttares prestation.

En nyligen publicerad studie indikerar att ryttarens förmåga att sitta rakt över hästen och till exempel inte vika sig i midjan påverkar kvaliteten på tölt. Studien visar också att de undersökta ekipagen genomgående presterade bättre i vänster varv än i höger varv.

– Jag bestämde mig för att undersöka hur ryttarens förmåga att sitta och rida symmetriskt påverkade hästens tölt. Detta eftersom jag i tävlingssammanhang tycker mig ha sett att många ryttare, även på elitnivå, inte klarar av att balansera den egna tyngdpunkten mitt över hästens tyngdpunkt, säger Joanna Sätter, hippolog, msc i idrottsvetenskap och hästlärare på Wången samt huvudförfattare till artikeln.

RYTTARE MÄTTES MED 3D- OCH TRYCKSENSORER

Studien genomfördes som en masteruppsats inom magisterprogrammet ”Prestationsoptimering med inriktning elitidrott” vid Mittuniversitetet. Resultaten har publicerats i en artikel i tidskriften PLoS ONE.

Ryttare med sensorer på ramar och runt nedre bröstkorgen syns stående i ridhust och sittandes på en ljus fuxfärgad islandshäst
Hippolog Sara Sandqvist utrustad med mätsensorer red i försöken.

I studien har ryttarna ridit två olika hästar vid två olika tillfällen i valfritt tempo i tölt. De red ett vänstervarv och ett högervarv där kvaliteten på tölten mättes. Detta samtidigt som ryttarnas avvikelser i sidled i bäcken och bröstkorg registrerades med hjälp av en 3D-dräkt samt trycksensorer i ryttarens skor.

Kvinna står i ridhus bredvid en islandshäst
Joanna Sätter med skolhästen Kongur i Wångens ridhus.

– Det vi kunde se var att det finns individuella skillnader i prestation beroende på om ryttaren rör sig mycket eller lite. Hästarnas prestation i tölt varierade alltså beroende på olika ryttares rörelsemönster, någon häst presterade bättre vid mindre rörelse hos ryttaren och någon häst uppvisade en bättre tölt vid mer rörelse hos ryttaren, säger Joanna Sätter.

I studien fann man också att ekipagen presterade bättre i vänster varv jämfört med höger varv oavsett ryttarens sits.

PUBLICERAD ARTIKEL

Här kan du läsa hela artikeln:
Biomechanical variables in Icelandic horse riders and the effect on tölt performance: A pilot study | PLOS ONE

Kontaktperson
Joanna står med armen om en sadlad islandhäst framför ett av Wången stall
Joanna Sätter Hippolog. Lärare: profil islandshäst
JOANNA SÄTTER

Joanna Sätter är utbildad hippolog på islandshästprofilen på Wången, hon är nu också msc i idrottsvetenskap och jobbar till vardags som lärare på Wången, i huvudsak på gymnasieutbildningen inriktning islandshäst.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners