fbpx
Nyhet

Chef för elevboende och privatstall

Nu utvecklar vi vårt elevboende på Wången genom att rekrytera en socionom eller motsvarande. Britt-Inger ska gå i pension och vi söker nu en chef för elevboende och privatstall.

Vi söker en socionom med ramar och kramar!

I höst går Britt-Inger som varit elevboendesamordnare i pension. Därför söker vi en ny kollega som ska vara chef för elevboende och privatstall.

Arbetsuppgifter

Vi vill att du ska leda verksamheten i elevboende och privatstallar genom att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten.

Du kommer att vara chef för ca två till tre personer med verksamhets-, budget- och personalansvar.

Din första arbetsuppgift blir att ansöka hos IVO om tillstånd för s k Öppen verksamhet där vårdnadshavare kan ansöka för sina ungdomar om förstärkt boendestöd. Förutsatt att vi får godkänt för detta kommer du att bli föreståndare för denna verksamhet. Planerad start är hösten 2025.

I arbetet ingår också att praktiskt delta i ungdomarnas vardag på kvällar och helger till exempel genom att leda husmöten som är ungdomarnas forum för delaktighet och inflytande i sin vardag.

I arbetet ingår också att erbjuda fritidsaktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

Nära samarbete med gymnasieskolans rektor, lärare och elevhälsoteam är en del i arbetet liksom samarbete med wärdshus- och fastighetsavdelningarna.

Krav och meriterande

 • Vi söker dig som är socionom/socialpedagog (fil. kand.) eller har motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
 • Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker därför en ledare som också är en god kommunikatör, skicklig på att möta olika behov hos såväl ungdomar som vårdnadshavare och skolpersonal som arbetar med ungdomarnas studier.
 • Vi vill att du kan styrka att du har planeringskompetens och kan organisera för en hållbar verksamhet inom boende och privatstall. Verksamheten ska ledas genom ett systematiskt kvalitetsarbete dvs planera genomföra, följa upp och utvärdera såväl formativt som summativt i samarbete med Wångens utbildningsledare för de olika utbildningsformerna gymnasium, universitet, yrkeshögskola och folkhögskola.
 • Vi ser gärna att du har erfarenhet av hästar och har så pass mycket kompetens att du är insatt i vikten av god hästhållning och den omvårdnad och skötsel som hästar kräver.
 • Tonårstiden är en omvälvande tid i en människas liv och vi värdesätter därför stadiga, fötter och stora öron i kombination med en stor portion trygghet att våga stå kvar och hålla i rutiner och regler, därav ramar och kramar!

Du kommer att få…

 • en fantastisk möjlighet att göra skillnad i unga människors liv
 • stora möjligheter att utveckla verksamheten vidare
 • en bredd och variation i din vardag som kommer att utveckla dig som människa
 • en vackert belägen arbetsplats vid Alsensjön.

Övrigt

 • Utdrag ur belastningsregistret kopplat till skolväsendet är ett krav.
 • Tjänsten är tills vidare om 100 %. Vi tillämpar provanställning.
 • Önskat tillträde är den 4 november eller enligt överenskommelse.
 • Skicka din ansökan via e-post till Elisabeth Englund senast den 24 juni.
 • Urval och intervjuer sker fortlöpande.

Glada ungdomar iklädda blåa travdressar utanför ingången till Wångens röda skolhus

Gymnasieskolan på Wången

Gymnasiet på Wången bedrivs genom huvudmannen Jämtlands gymnasieförbund. Våra gymnasielever kommer från hela Norden, i huvudsak Norge och Sverige. De förenas i sitt intresse för trav- och islandshästar. Genom sin utbildning på Wången blir de hästskötare redo att arbeta i hela världen. Arbetsmarknaden är god för de som examineras och flera av våra tidigare elever arbetar i Frankrike, på Island och i Nordamerika, förutom i Norden.

När eleverna studerar på Wången bor de flesta på vårt elevboende. Vi har plats för 88 ungdomar fördelade på fem hus. Alla ungdomar har enkel- eller dubbelrum. Alla måltider intar de på Wångens wärdshus. För att skapa trygghet och en meningsfull fritid har vi fritidsledare anställda i elevboendet.

Eleverna har möjlighet att ta med sig egen häst och hyra in sin häst i vårt privatstall. Vi erbjuder uppstallning på box eller i lösdrift. Vi har plats för knappa sjuttiotalet hästar.

OM WÅNGEN

En kallblodstravare står uppställd i en stallgång. Hästen har klivit åt sidan och tittar mot sin matte som står snett bakom hästen. I övrigt är det tomt i stallgången förutom en hinkar och höpåsar
Stall E, ett av privatstallen på Wången. Foto: Thomas Blomqvist/TR Bild

Wången är beläget i Alsen mellan Östersund och Åre. Vår vision är att vara ett ledande kunskapscenter för dig som älskar hästar!

Wången är travsportens riksanläggning, nationellt kompetenscentrum för islandshästsport, och brukshästcentrum. Anläggningen ligger vackert beläget i Alsenbygden mellan Östersund och Åre. Här studerar morgondagens trav- och islandshästaktiva genom utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och universitetsnivå.

Tillsammans med Flyinge och Strömsholm utgör vi hästnäringens riksanläggningar. Vi arbetar i nära samverkan med hästsportens organisationer och har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

Vår affärsidé är att erbjuda utbildningar och kunskap för den hästintresserade. Wången är en komplett tränings- och tävlingsanläggning med ett stort antal skolhästar. Läs mer på wangen.se.

Välkommen till en av landets mest natursköna arbetsplatser.

ANSÖK

Skicka din ansökan via e-post till Elisabeth Englund elisabeth.englund@wangen.se senast den 24 juni.

Kontaktperson
Britt-Inger Gerhardsson Utbildningsadministratör. Elevboendesamordnare
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet, tf Elevboendeansvarig, tf Privatstallsansvarig
Fackliga representanter

Lena Lööf, Sveriges lärare, JGY. 0640 174 00, lena.loof@wangen.se

Ulrika Backan, Akademikerföreningen Wången. 0640–17419, ulrika.backan@wangen.se

Mer från Wången
Våra samarbetspartners