fbpx
Skolwebb

Databaser

Vetenskapliga databaser

  • Google Scholar (Googles vetenskapliga utrymme)
  • DiVa portal (Forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 50 lärosäten och forskningsinstitutioner)
  • SwePub (Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten)
  • LIBRIS (Examensarbeten och uppsatser i fulltext)
  •  Dimensions (Tvärvetenskaplig databas)
  •  GENA (Doktorsavhandlingar inom genusvetenskap)
  •  DOAJ (Katalog över tidskrifter med öppen tillgång
  •  National Academies (publikationer från National Academies of Sciences, Engineering and Medicine)