fbpx
Gymnasieutbildning

NB Elevinformation & schema

Här hittar du information och blanketter som rör dig som är gymnasieelev på Wången.

Här samlar vi en del viktig information, länkar och blanketter för dig som är gymnasieelev på Wången, men även för er som är föräldrar till gymnasieelever på Wången.

Som elev på ett gymnasium som tar in sökanden från hela Norden kan en del saker verka svåröverskådliga eftersom ansökningstider, regler för inackorderingstillägg m.m. skiljer sig beroende på vilken kommun/fylke du är bosatt i. Därför måste vi hänvisa vidare till kommunen/fylket i vissa ärenden.

Huvudman för Wångens gymnasium är Jämtlands gymnasieförbund. Därför hänvisar vi också dit i en del frågor.

Har du frågor i enskilda elevärenden? Kontakta först och främst elevhandledare, kurator eller elevboendepersonal. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Kontaktuppgifter till all personal på Wången finns här.

Har du allmänna frågor är du välkommen att ringa oss på 0640-174 00 eller mejla till info@wangen.se.

APL-information

De elever som bor på skolans elevboende erhåller en så kallad återbetalning per vecka för att täcka kostnader för mat, logi och resor när praktik/APL är förlagd till annan ort. Ersättningen uppgår till: 1315 kr/vecka för dem i enkelrum och 923 kr/vecka för dem som bor i dubbelrum. Denna utbetalning gäller endast under läsårstid, ej lov. Ingen extra ersättning utöver detta utbetalas.

De elever som bor kvar på skolans elevboende under praktik/APL får ersättning för lunch 64 kr/lunch, och eventuella resor med ett maxbelopp motsvarande ett länskort. Detsamma gäller elever som bor utanför elevboendet.

APL-dokument

APL elevinformation

Information om APL, arbetsplatsförlagt lärande, till elever.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 210.2 KB

APL anmälan

Ladda ner Format: pdf Storlek: 119.5 KB

APL redovisning trav

Ladda ner Format: pdf Storlek: 113.7 KB

APL redovisning islandshäst

Ladda ner Format: pdf Storlek: 120.3 KB

APL redovisning veterinärpraktik

Ladda ner Format: pdf Storlek: 120.6 KB

Elevboende - ansökan om att bo kvar på lov

Ansökan om att bo kvar på elevboendet under lov

Särskilt tillstånd för att stanna kvar på elevboendet under lov.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 132.4 KB

Elevhandbok

Elevhandbok Wången 2023-2024

Frånvaro – sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Quiculum.

Sjukanmälan ska göras före dagens första lektion av vårdnadshavare eller myndig elev. Vid anmälan i efterhand måste elevhandledare kontaktas. Sjukanmälan görs i rutan Frånvaroanmälan. För mer info se Manual skolplattformen Quiculum.

Kontaktperson för frågor om Quiculum: Studie – och yrkesvägledare 

Frånvaro – ledighetsansökan

All tid som eleven inte tillbringar på lektionerna är frånvaro.
Läs om giltig och ogiltig frånvaro i Rutin för ledighetsansökan på Wångens Naturbruksgymnasium.

Ansök om ledighet via Quiculum.

Ansökan görs om möjligt 7 dagar i förväg. Ledighet beviljas inte i efterhand utan registreras som ogiltig frånvaro. Möjligheterna att få ledighet ökar om du har låg andel ogiltig frånvaro.

Inga ledigheter beviljas för semester, tävling eller liknande aktiviteter om det finns ogiltig frånvaro i för stor omfattning. Vad som är stor omfattning avgörs utifrån individuella bedömningar från fall till fall.

Eleven är skyldig att ta reda på vilka moment/redovisningar som kommer att ske i alla kurser under den sökta ledigheten.

För mer info om hur du ansöker se Manual skolplattformen Quiculum.
Kontaktperson för frågor om Quiculum: Studie – och yrkesvägledare 

Försäkring

Om du behöver anmäla ett olycksfall finns instruktioner och blankett för skadeanmälan på jgy.se.

Elever har rabatt hos Agria djurförsäkring. Ni kan få 10 procent rabatt för två hästar/person och två smådjur/person. Försäkringar tecknas årsvis och kan inte kombineras med andra organisationsrabatter eller självriskavtal. För kontakt se Ombud Jämtland häst.

Föräldrar/Vårdnadshavare

För att underlätta för dig som är förälder på distans har vi några forum där du får inblick i vad som händer på Wången och på elevboendet.

På Facebook finns gruppen Wången förälder. Där delar elevboendepersonalen med sig lite av vad de gör och informerar löpande inför loven och du kan ställa allmänna frågor (frågor om skola och enskilda ärenden ska alltid gå direkt till mentor, rektor, elevboendepersonal eller annan berörd personal).

Du kan följa Wangenab,  Wangen_islandshast och Wangens elevboende på Instagram. Och följa Wången på Facebook.

Föräldrar är välkomna att besöka Wången när som helst under läsåret och ta del av verksamheten både i skolan och på fritiden. Det finns möjlighet att boka rum på hotellet till ett förmånligt föräldrapris men vi ser gärna att föräldrar även övernattar i elevboendet, vilket är kostnadsfritt. Läs mer om det i elevhandboken.

Kontaktpersoner
Elevboende hus
Elevboende kontakt & jourtelefon
Britt-Inger Gerhardsson Utbildningsadministratör. Elevboendesamordnare
Jour fastighets- och anläggningsfrågor
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet
Maria Strandberg Kontorist/expedition
Gymmet

Wångens gym har öppet kl. 07-21.30

Gymmet är till för alla som studerar på Wången. Även boende på wärdshuset och konferensgäster har möjlighet att träna här.

Tänkt på att det finns boende på övervåningen som kan störas, det är därför vi har begränsade öppettider.

Träna på!

Läsårstider

Viktiga datum Gymnasiet läsåret 2023–2024

2023-08-24 till 2024-06-14

LÄSÅRSTIDER GY 1
24/8 kl. 10.00 Skolstart i aulan – obligatorisk närvaro av elever och föräldrar. Minst en vuxen per familj närvarar.
Helgen v. 37 anländer privata hästar till Wången. Helgen v.34 genomförs ett föräldramöte på plats/digitalt för de vårdnadshavare som ställer en häst på Wången. Helgen v. 37 hålls ett föräldramöte för studier på plats/digitalt för åk 1. Kallelse går ut separat och minst en vårdnadshavare ska delta/ungdom.

30/10–03/11 (v. 44) Höstlov
1/12 Sista skoldag för terminen på plats på Wången.
v. 49–50 APL
18-19/12 Hemstudier med studieuppgifter att redovisa
20/12 Studiedag
21/12—8/1 Jullov
4/3—8/3 (v. 10) Sportlov
v. 12–13 APL
29/3– 5/4 (v. 14) Påsklov
10/5 Studiedag (preliminärt)
27/5 Studiedag (preliminärt)
14/6 Sista skoldag för terminen.

LÄSÅRSTIDER GY 2
28/8 Skolstart kl. 8.30 i aulan. Privata hästar anländer samtidigt.
30/10–03/11 (v. 44) Höstlov
v.45-46 APL
15/12 Sista skoldag för terminen på plats på Wången.
18/12-19/12 Hemstudier med studieuppgifter att redovisa
20/12 Studiedag
21/12—8/1 Jullov
4/3—8/3 (v. 10) Sportlov
29/3– 5/4 (v. 14) Påsklov
v.15-17 APL
10/5 Studiedag (preliminärt)
27/5 Studiedag (preliminärt)
14/6 Sista skoldag för terminen.

LÄSÅRSTIDER GY 3
28/8 Skolstart kl. 8.30 i aulan. Privata hästar anländer samtidigt.
v.41-43 APL
30/10–03/11 (v. 44) Höstlov
15/12 Sista skoldag för terminen på plats på Wången.
18/12-19/12 Hemstudier med studieuppgifter att redovisa
20/12 Studiedag
21/12—8/1 Jullov
v.7-9 APL
4/3—8/3 (v. 10) Sportlov
29/3– 5/4 (v. 14) Påsklov
10/5 Studiedag (preliminärt)
27/5 Studiedag (preliminärt)
7/6 Studentavslutning.

Ordning- och säkerhetsföreskrifter

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hästnäringens riksanläggningar 2023

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HÄSTHÅLLNING OCH HANTERING AV HÄST

Ladda ner Format: pdf Storlek: 267.9 KB

Privathäst/privatstall

För att ta med en privathäst behöver du ansöka och skriva ett avtal. Ta kontakt med privathästansvarig. Vi beviljar din ansökan i mån av plats. Månadskostnaden för uppstallning hittar du på sidan med priser för privatstallet.

Om du går profil Islandshäst så måste hästen vara minst 6 år och valack eller sto. Om du går profil Trav så ska hästen ha gått godkänt premie- eller kvallopp eller ha fyllt tre år, vara valack eller sto. Vi tar inte emot hingstar.

Stalljour
När du har häst i stallet har du stalljour med jämna mellanrum. Då ska du fodra och fylla på foder samt göra en del anläggningsskötsel; som t.ex. se till att det är rent och snyggt i stallet (tillsammans med alla andra som har häst i stallet) samt kratta och skotta snö direkt utanför stallet.

Kallhyra
Vid tillfällig frånvaro kan enbart kallhyra debiteras. För att teckna avtal om kallhyra behöver du meddela
privatstallsansvarig senast 1 månad i förväg. Wången förbehåller sig rätten att använda boxen under tiden som kallhyra debiteras. Kallhyra debiteras enligt prislistan.

Uppsägning

Avtalet upphör utan föregående uppsägning vid slutdatumet. Skulle hästägaren vilja avsluta avtalet tidigare gäller en månads uppsägningstid från det att skriftlig uppsägning mottagits av Wångens privatstallsansvarige.
Det förbehålles hyresvärden rätt att med omedelbar verkan skriftligt säga upp avtalet ur djurskydds- eller ordningshänsyn.

Priser
Vad det kostar hittar du här på sidan med priser för privatstallet.

Kontakt
Ansvarig för privatstallet är Annie von Krusenstierna. Kontaktuppgifter till henne hittar du här under rubriken Elevboende.

Profilkläder

Du kan, om du vill, beställa profilkläder från vår webbshop. Se till att du väljer Wången i menyn (även Flyinge & Strömsholms kläder finns i shopen).

Leverans sker till Wången en gång i månaden för att minska på transportkostnader. Den transportkostnaden tar Wången – du betalar endast för ditt plagg.

På jackor och västar modell ”Standard” kan du få ditt namn broderat.

Länk till webbshop.

Kläder till skolarbete beställs via skolan
Som elev på Wången får du Wångendressar och arbetsskor (jodphurs med stålhätta eller liknande).  Dessa kläder kommer att provas ut och beställas. Förutsatt att du fullföljer dina studier på Wången får du behålla dem.

Programöversikt

På jgy.se hittar du programöversikten för naturbruksprogrammen på Wången.

Skolmat

Gymnasieelever som bor på elevboendet äter frukost, lunch och middag på Wångens wärdshus månd–fred. Brunch och middag lör–sönd.

Veckans meny hittar du här.

Matersättning (64 kr för lunch respektive middag) för måltider i samband med resor till tävlingar betalas ut till kusk och skötare i slutet av varje termin, antingen genom utbetalning till elev eller avdrag på boendefaktura. I samband med friluftsdagar eller andra studieresor utbetalas också matersättning (i slutet av varje termin) till samtliga deltagande elever, om inte måltiderna organiseras på annat sätt. Ansvarig hästlärare/mentor meddelar löpande skoladministratören vilka elever som ska få kompensation för utlägg.

Schema

Schema för gymnasiet finns här på Skola 24. Välj din utbildning under rubriken ”Klass” i menyn.

Stipendium för utlandspraktik

Ansökan om stipendium

Ladda ner Format: pdf Storlek: 70.2 KB

Information om stipendier

Info om stipendier Erasmus

Ladda ner Format: pdf Storlek: 141.0 KB

Transferbussar

Transferbuss till flyg/tåg går från Wången varje fredag kl. 14.45 från wärdshuset.

Anmälan i förväg krävs (anmälan görs på skolexpeditionen). Pris 70 kr. Utebliven avbokning faktureras.

För returresor se Länstrafiken Jämtlands webbplats.

Utrustning och kläder

Personlig utrustningslista

Utrustningslista för arbete i stall och körning/ridning och Utrustningslista elevboende/skola

Ladda ner Format: pdf Storlek: 142.0 KB

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling GY

Ladda ner Format: pdf Storlek: 312.1 KB

Beställ betyg

Har du tagit examen från gymnasiet på Wången och behöver beställa betyg? På jgy.se hittar du mer information.