fbpx
Folkhögskoleutbildning

FÖR TRAVSKOLOR: Föreläsning Tömkörning & longering

Den här kortkursen i tömkörning och longering av travhästar ordnas ute på de lokala travskolorna. Kursen syftar till att öka kunskapen om möjligheterna med tömkörning och longering i träning av travhästar.

Wången och Hästsportens Folkhögskola erbjuder Travskolorna möjlighet att ordna korta kurser och föreläsningar med Wångens lärare. Travskolan står för arrangemang och vi kommer ut till er! Se även föreläsningen Hållbar träning och utfodring.

Kortkurs i tömkörning och longering

Målsättning med den här korta kursen är att deltagarna ska få goda teoretiska kunskaper om tömkörning och longering som ett komplement i träningen av travhästar. Vi går igenom teori och visar sedan genom praktiska demonstrationer hur träningen går till. Vid önskemål kan deltagarna ta med sig egna hästar om kursarrangören bedömer att det finns plats i schemat.

Målgrupp och förkunskaper

Målgrupp är alla som är intresserade av att lära sig mer om tömkörning och longering av sina travhästar, ponny eller stor häst. Inga specifika förkunskaper behövs. Däremot behöver deltagarna kunna tillgodogöra sig teoretisk kunskap på en viss nivå och därför har vi satt åldersgräns från 13 år.

Lärare

Lärare/föreläsare: Ulrika Backan, lärare på universitetsutbildningen hippologprogrammet på Wången, med erfarenhet och utbildning både inom trav- och islandshästsport.

Kursinnehåll teori

 • Lösgjordhet
 • Liksidighet och rakriktning
 • Gångartslära
 • Förutsättningar och utrustning

Tidsåtgång: Inläsning av litteratur och film: 6 h, vid kurstillfälle ca 3 h

Kursinnehåll praktik

 • Praktisk visning av longering
 • Praktisk visning av tömkörning
 • ”Prova på” (beror på antal deltagare)

Tidsåtgång: Ca 3 h

Travskolans arrangemang

Travskolan ansvarar för att marknadsföra kursen och det praktiska kringarrangemanget, se punkterna 1–6 nedan. Ansvarig på Travskolan ska finnas på plats och vara behjälplig under kursens genomförande. Travskolan betalar ingenting för föreläsningen, men står för föreläsarnas reskostnader samt kost och ev. logi. Ni ansvar för bokning av logi. Resekostnaderna faktureras er senare.

1. Boka datum för föreläsningen. Ta kontakt med Wången. Se kontaktuppgifter nedan. Obs! Begränsat antal tillfällen, först till kvarn gäller.

2. Ordna en lämplig lokal lämplig för teoriföreläsning. I lokalen ska det finnas:

 • Videokanon
 • Wi-Fi
 • Tavla och blädderblock

3. Se till att det finns en bra plats för tömkörning/longering:

 • Ridhus (eller ridbana under den varma årstiden) med avgränsning i form av volt (t. ex. hinderstöd med plastband, ca 17 m i diameter).

4. Marknadsför kursen. Grund till informationsblad och affisch finns nedan att ladda hem. Ni fyller bara i tid, plats och kontaktinformation.

Informera även om kursen t.ex. via sociala media och Travbanans webbplats och utskick till lokala tränare.

5. Utrustning och hästar

 • Longeringsspö
 • Hästar, gärna någon som är van vid longering/tömkörning samt någon som inte är tömkörd/longerad innan. Ni bedömer om det finns plats i schemat för någon eller några deltagare att ta med egen häst.

Utrustning som Wången kan ta med om det inte finns vid anläggningen:

 • Tömkörningsgjord
 • Chambontygel/Inspänningstygel
 • Olika typer av longerlinor och tömmar

6. Ansvara för att deltagarna fyller i deltagarformulär med kontaktuppgifter. Deltagarformuläret levereras till Wången.

TIPS! Boka gärna ett paket om med flera kurser och erbjud en dag med Hållbar träning och utfordring och en dag med Tömkörning och longering.

Kostnad

Travskolan står för föreläsarnas omkostnader; resa, kost och logi.

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna eftersom den anordnas inom Hästsportens folkhögskola.

För deltagarna kan kostnad för t.ex. lunch, fika eller studiematerial tillkomma. Upplägget för detta avgör travskolan.

Informationsblad Tömkörning & longering A4

Kurs i tömkörning och longering

Ladda ner Format: pdf Storlek: 332.3 KB

Formulär för deltagagaruppgifter

Deltagaruppgifter kurs på travskolan

Ladda ner Format: pdf Storlek: 115.9 KB

Kontaktperson
Annika Larelius Hippolog, utbildningsledare Hästsportens Folkhögskola
Huvudman för utbildningen – Hästsportens Folkhögskola