fbpx
Folkhögskoleutbildning

Träningsfysiologi i teori och praktik

Vill du lära dig använda pulsmätare och laktatmäta häst för att optimera träningen? Nu kan du gå en kort kurs i träningsfysiologi. Du läser vissa moment på distans och deltar i undervisning på Wången under tre dagar. Utbildningen ges inom Hästsportens Folkhögskola.

Träningsfysiologi i teori och praktik

Träningsfysiologi i teori och praktik är en kurs som ges inom Hästsportens Folkhögskola, delvis på distans och som en tredagars kurs på Wången. Syftet med kursen är att du som deltagare ska få både praktiska och teoretiska kunskaper i träningslära för hästar.

Du kommer att få lära dig att använda pulsmätare och medverka vid laktatmätning (att mäta mjölksyremängden i blodet). Efter genomförd kurs kommer du att ha lärt dig mer om hästens anatomi och fysiologi samt framför allt förstå förändringar som uppstår i samband med träning. Kursen vänder sig till dig som redan jobbar inom hästnäringen och/eller till dig som bara vill öka dina kunskaper inom träningslära för häst.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper om hästens grundläggande behov, hästens utfodring och fodersmältningsapparat.

Mål

Efter genomgången kurs skall eleven kunna:

Praktiskt

  • Hantera pulsmätare och ha förståelse för hur pulsmätare kan användas som hjälpmedel för att mäta hästens kondition.
  • På ett säkert och etiskt sätt assistera veterinär vid laktatmätning (mjölksyra) efter intervallarbete.
  • Beroende på vilka förkunskaper som deltagaren har; själv kunna köra/rida ett träningspass med pulsmätare och efterföljande laktatmätning (mjölksyra)

Teoretiskt

  • Förklara grundläggande fysiologiska begrepp hos häst (nervsystem, muskelfibrer, andnings- cirkulations- och rörelseapparaten).
  • Förklara hur olika typer av träning påverkar hästen och kunna upprätta en träningsplan för en specifik häst (t.ex. den egna hästen).
  • Förklara hur sambandet mellan utfodring och hästens prestation.

Distansutbildning på 50 procent

Kursen genomförs som en distansutbildning med studietakt på halvtid (50 %) uppdelad i tre steg:

Del 1
Vid anmälan får du ett antal frågeställningar som du ska svara på med hjälp av kurslitteraturen och iakttagelser som du gör på en egen eller någon annans häst. Du beställer själv litteratur– vi mejlar ut en litteraturlista när du anmält dig till kursen.

Del 2
Del två genomförs på anvisad plats under tre dagar (start lunch och avslutas tredje dagen vid lunch). Undervisning på kvällarna kan förekomma. Den här delen innehåller både praktisk tillämpning och teoretiska föreläsningar.

Del 3
I den tredje delen ska du göra en inlämningsuppgift baserad på dina egna intresseområden och iakttagelser på din egen eller någon annans häst. Inlämningsuppgiften ska stämmas av med din lärare och lämnas in skriftligt.

Kursen avslutas med ett webbaserat seminarium med deltagare i olika grupper där de inlämningsuppgifterna och deltagarnas egna erfarenheter diskuteras.

Svart islandshäst på ovalbana med ryttare står still medan veterinär med blå plasthandskar på tar blodprov från hästens hals.
Kursens innehåll riktar sig till dig som tränar häst, oavsett inriktning. Här tar veterinär Ulf Hedenström blodprov för laktatmätning under en kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

När du anmält dig får du en litteraturlista via e-post.

Godkänt genomförande av kurs i Träningsfysiologi

För godkännande av kursen Träningsfysiologi krävs inlämnade uppgifter och närvaro vid del 2 samt godkänt seminarie.

Ansvarig utbildningsanordnare

Huvudman för utbildningen är Hästsportens Folkhögskola. Kursplanen är framtagen i samarbete med Wången och Svensk Travsports utbildningsavdelning.