fbpx
Nyhet

Högsta betyg till kuskutbildningen i brukshästkörning

Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat kuskutbildningen i brukshästkörning på Wången och fastslagit att utbildningen håller mycket hög kvalitet – vilket är högsta betyg på myndighetens granskningsskala.

En granskning som genomförts av Myndigheten för yrkeshögskolan har gett Wångens kuskutbildning högsta betyg. Granskning ger ett bevis på att utbildningen uppfyller kvalitetskriterierna och att den bedöms ha mycket hög kvalitet. Myndigheten säger också att de utbildningar som klassas med högsta betyg visar att de är goda exempel för andra yrkesutbildningar.

– För oss som jobbar med utbildning hela dagarna är det förstås roligt att själva få högsta betyg. Alla former av granskningar är välkomna för det ger oss ett kvitto på det vi gör är bra, men också möjlighet att utvecklas och förbättras, säger Malinda Alriksson, utbildningsledare för kuskutbildningen i brukshästkörning och samordnare för Brukshästcentrum.

Sedan 2017 har kuskutbildningen i brukshästkörning funnits på Wången. Det är en yrkeshögskoleutbildning för dem som vill arbeta med brukshästar till exempel i jord- och skogsbruk, inom turism, naturskötsel och liknande.

– Brukshästen ökar i popularitet igen då man ser att den kan göra stor nytta i samhällsnära tjänster som att klippa gräs i bostadsområden i städerna, men också i naturskyddsområden och i mindre skogsbruk där man vill minska miljöpåverkan. Hästarna har också en fantastisk förmåga att ta sig fram i svår terräng utan att skada markerna, berättar Malinda Alriksson.

Kuskutbildningen är en tvåårig utbildning men studietakten är på halvfart. Det gör att många kan jobba deltid eller sköta gården med hästar under studietiden.

– För att klara kvalitetsgranskningen krävs också att de flesta studerande genomför hela utbildningen och tar examen. Och det har vi lyckats med genom att erbjuda en utvecklande och rolig studietid för blivande brukshästentreprenörer, men också genom att erbjuda ett upplägg som passar de studerande, säger Malinda Alriksson.

I förordningen om yrkeshögskolan står det också att utbildningen ska medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället.

– Vi är stolta över den här utbildningen eftersom den för vidare kunskaper som under en period höll på att falla i glömska, men som nu är högst relevanta igen. Brukshästkörning är en historisk tradition som också hör hemma i sam- och framtiden, säger Malinda Alriksson.

Kuskutbildning i brukshästkörning

Kuskutbildningen i brukshästkörning är en yrkesutbildning som går på halvfart under två år och delvis på distans. De som examineras från utbildningen startar i hög grad egna företag för att arbeta som brukshästentreprenörer inom naturvård, skogs- och jordbruk och turism. Andra arbetar som anställda på till exempel friluftsmuseer eller större gårdar.

Läs mer om kuskutbildningen i brukshästkörning här.

Kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan gör regelbundet granskningar av utbildningarna inom yrkeshögskolan. Du kan läs mer om granskningsförfarandet här på MYH:s webbplats.

Kontaktperson
Malinda Alriksson Hippolog. Utbildningsledare kusk- & hovslagarutbildningen. Samordnare Brukshästcentrum
Mer från Wången
Våra samarbetspartners