fbpx
Yrkeshögskoleutbildning

Kuskutbildning i brukshästkörning

Vill du ha hästen som din dagliga medarbetare?! Då är en kuskutbildning i brukshästkörning nåt för dig. Det finns jobb inom skogs- eller jordbruk, turism, parkskötsel eller skötsel av naturskyddsområden... bland annat.

Vår kuskutbildning i brukshästkörning ingår i Yrkeshögskolan och är en eftergymnasial, kostnadsfri, studiestödsberättigad utbildning. Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen och leder i första hand till eget företagande. Det här är Sveriges enda yrkesutbildning i brukshästkörning.

I utbildningen ingår ämnen som körning, utbildning av körhästen, hästturism, anläggningsvård, underhåll och hantverk, hästkunskap för egenföretagare och företagsekonomi för hästentreprenörer.

Utbildningen sträcker sig över två år och på halvfart (50 procent). Höstterminen startar på Wången med två veckors introduktion, övriga tider på Wången sker enligt fastställt schema. Utbildningen omfattar totalt 12 veckor på plats på Wången under två år, max två veckor åt gången utspridd över studietiden. Övrig utbildning sker hos erfarna lärare ute i Sverige. Praktiken (LIA: Lärande i arbete) kommer också att ske på olika orter i Sverige. Vi har även en del distansstudier för de teoretiska ämnena.

Kvalitetsgranskad utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat utbildningen och gett den högsta betyg; mycket hög kvalitet. Granskningsbeslutet publicerades 2020-11-25. Läs mer om granskningen här.

Kurser som ingår i kuskutbildning i brukshästkörning

 • Anläggningsvård, underhåll och hantverk 10 p
 • Körning och körhästens utbildning 40 p
 • Yrkesmässig körning 25 p
 • Yrkesmässig körning LIA (praktik) 65 p
 • Pedagogik och ledarskap 10
 • Examensarbete 10
 • Företagsekonomi för hästentreprenörer 20
 • Hästkunskap för egenföretagare 20

SUMMA 200 YH-poäng (5 poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 200 YH-poäng motsvarar ett års heltidsstudier som vi i den här kursen delar upp på två år).

Möt entreprenörer, lärare och före detta elever

Det finns sedan många typer av uppdrag du kan åta dig efter kuskutbildningen. Här är ett exempel från Gunnebo Slott där Emma Andersson arbetat som brukshästkusk.

 • Här kan du läsa om när tömkörningsexperten Anders Eriksson var på Wången för att hålla utbildning för kuskeleverna.
 • ”Genom utbildningen har jag fått ett ovärderligt nätverk och vänner för livet!” Annelie Hamrin tog examen från kuskutbildningen 2021 och driver nu eget.
 • ”Nu har jag ett brett kontaktnät” säger Gwendolen Carrier efter kuskutbildningen som nu arbetar med att träna hästar. Läs om Gwendolen här. 
 • Kåre Gustavsson är uppfödare och ordförande i Föreningen nordsvenska hästen. Här berättar han varför du ska gå kuskutbildningen i brukshästkörning.
 • Så här såg en utbildningsvecka ut för eleverna på utbildningsorten Rättvik i februari 2018 och i april 2020 .
 • Så här såg en utbildningsvecka ut för eleverna på utbildningsorten Wången i mars 2019.
 • Så här såg en utbildningsvecka ut för eleverna på utbildningsort Västerbotten april 2020.
 • Här kan du se glimtar från en vecka på utbildningsort Vittsjö i april 2020.
Antagningsprov

Antagningsprovet genomförs digitalt. Antagningsprovet består av en praktisk del som ska visa din färdighet i körning och hästhantering, samt en teoretisk del där du ska visa dina teoretiska kunskaper i körning och hästhantering. Detaljerad information om antagningsprovet får du via e-post efter att din ansökan behandlats.

Länk till instruktionsfilm 1; Häst vid hand. 

Länk till instruktionsfilm 2; Tömkörning. 

Intyg hästerfarenhet

Intyg hästerfarenhet kusk

Du som inte har gått kurserna Hästkunskap 1 och Ridning och Körning fyller i det här dokumentet för att visa att du har annan motsvarande erfarenhet. Till ansökan behöver du också bifoga en förteckning över arbetslivserfarenhet, praktik eller annan dokumenterad erfarenhet av arbete med häst.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 282.5 KB

ANSÖK

Ansökan är stängd. Öppnar igen 1 mars 2024.

Viktiga datum

Kursstart på Wången september 2024.

 

Frågor och svar - allmänt

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Den grundläggande behörigheten kan vara från gymnasiet, folkhögskola eller komvux eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om vad det innebär här.

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor
Kunskaper motsvarande godkända resultat från naturbruksprogrammets kurser:
• Hästkunskap 1
• Ridning och Körning

Saknar du grundläggande behörighet finns det möjlighet att läsa gymnasiekurser via Komvux eller Allmän kurs t.ex. genom Hästsportens Folkhögskola. 

Undantag från behörighetskraven

Du kan också vara behörig genom att du kan visa på att du har annan motsvarande utbildning eller erfarenhet. För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats. Där kan du också läsa om Reell kompetens och validering av kunskaper. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Inte nödvändigtvis. Du kan ha andra erfarenheter som motsvarar den utbildningen. Du kanske har arbetat många år med häst eller du kanske har läst folkhögskola inriktning hästskötare, etc. Kontakta oss så hjälper vi just dig med dina specifika frågor. Se också svaret ovan om behörighetskrav.

Nej det finns ingen övre åldersgräns, däremot har CSN åldersgränser för att få studiestöd. Du kan läsa mer här.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

En tredjedel av utbildningen sker på Wången och delvis på distans. Vid uppstart är man två veckor på Wången, sedan ligger utbildningsveckorna på Wången utspridda över de två åren, oftast en vecka i taget måndag-fredag. Ca tio veckor totalt på Wången under två år.

En tredjedel av tiden är på praktikplatser (LIA). Då väljer du ganska mycket själv vart du vill vara (du lämnar önskemål och vi godkänner).

En tredjedel av utbildningstiden är på så kallade utbildningsorter, utspridda på ett fåtal platser i Sverige. På orterna anlitar vi erfarna lärare. Urvalet görs i samråd med Brunte (Brukshästorganisationernas samarbetskommitté). Du kommer att få önska utbildningsort (om du vill studera hemmavid eller om du kan tänka studera på andra orter) och därefter erbjuds du utbildningsort. Du har då möjlighet att kunna tacka nej till utbildningen och en annan sökande får möjligheten att gå utbildningen. Vi kommer inte att kunna garantera alla sökanden sitt första val av utbildningsort.

Det är 65 yrkeshögskolepoäng i kursen LIA (Lärande i arbete). Det innebär att ca 30 procent av utbildningen är praktik. Praktiken gör du hos en LIA-värd.

Ja och nej. Du får önska LIA-plats och skolan godkänner praktikplatsen.

Du kommer att ha tillgång till erfarna lärare under hela studietiden och viss tillgång till specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Du behöver tillgång till dator eftersom att vi kommer att bedriva viss del av utbildningen på distans.

Utbildningen är på 50 procent och det innebär i genomsnitt 20 timmar per vecka. Ibland läser du heltid (40 timmar), exempelvis under dina veckor på Wången.

Det är obligatorisk närvaro under studietiden, förutom vid distansuppgifter i vissa teoretiska områden. Missar du studietid på grund av sjukdom eller om du vill vara ledig måste du planera din frånvaro tillsammans med oss.

Det finns inga krav på egen häst under utbildningen. Vi kommer att tillhandahålla hästar under utbildningen.

Vi sammanställer alla ansökningar och kontrollerar behörighet och kontaktar dig om vi saknar något. Om det är fler än tolv behöriga sökanden kallar vi till ett antagningsprov.

Provet består av två delar; ett teoretiskt som handlar om kunskaper om hästar och körning, och två praktiska i hästhantering/körning.

När du har sökt till utbildningen får du mer detaljerad information om antagningsprovet.

Frågor och svar - boende och kostnader

Du kan välja på flera olika boenden hos oss. Antingen delar du stuga med några av dina studiekamrater eller så bor du på hotell. När du är antagen får du en kod så att du får rabatt på boende. När du fått koden bokar du via Boende (wangen.se). Välj först menyvalet ”Jag har en kod”.

Nej, du kan även hyra boende utanför Wången eller bo hos bekanta. Om du vill ställa upp husvagn tillfälligt hos oss så måste du kontakta oss i förväg för mer information.

Vi kan inte garantera boende under studietiden, men vi kommer att meddela schema och utbildningsort minst två månader före skolstart, så du får god tid på dig att boka boende som passar ditt schema. Schema kan ändras terminsvis.

Ja, du kommer att få en litteraturlista när du är antagen till utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv. Du kan söka studiemedel på 50 procent. Läs mer här.

Kontaktperson
Malinda Alriksson Hippolog. Utb.ledare kusk- & hovslagarutb. Samordnare Brukshästcentrum