fbpx
Nyhet

Nytt samarbete med SIF

Wången och Svenska Islandshästförbundet har för första gången skrivit ett samarbetsavtal. Avtalet syftar till att stärka och utveckla islandshästsporten i Sverige.
Kvinna och man står lutade mot en trägrind som leder in till en rasthage. Mellan dem tittar en brun islandshäst med svart man och grimma på sig fram. I bakgrunden syns röda stallbyggnader
Anna Ryberg, SIF, och Håkan Karlsson, Wången, har just signerat samarbetsavtalet onsdagen 28 april 2021 på Wången. Foto: Emma Roos

Snart är det islandshästens dag och vi firar hela veckan och har skrivit ett för oss historiskt avtal med SIF, Svenska Islandshästförbundet; vårt första samarbetsavtal.

–SIF och Wången har samarbetat länge men nu har vi formulerat och formaliserat samarbetet. Vi har diskuterat gemensamma målsättningar och konkretiserat våra åtaganden och satt dem på pränt, säger Anna Ryberg, ordförande i Svenska Islandshästförbundet.

Intresset för islandshästen och islandshästsport är rekordstort, både i Sverige och internationellt. I avtalet har parterna skrivit under på att utöka och intensifiera samarbetet i syfte att stärka och utveckla islandshästsporten i Sverige.

–På Wången ser vi att det är viktigt att arbeta med frågor som gynnar islandshästsportens utveckling i Sverige, säger Håkan Karlsson, vd på Wången. Det kan till exempel gälla frågor som ligger oss varmt om hjärtat, som utbildning, forskning och hästvälfärd, fortsätter Håkan Karlsson.

Parterna ska gemensamt verka för att öka antalet ridlärare och tränare som är utbildade enligt SIF:s utbildningsplan samt följa övrigt utbildningsbehov inom sporten.

–Wången är vårt nationella kompetenscenter inom islandshäst. Här finns bredden med gymnasie- och folkhögskoleutbildningar, och här finns spetsen med hippologprogrammet och Eyjolfur Isolfsson, adj. professor i ridkonst, säger Anna Ryberg.

Att arbeta strategiskt med forskning och utveckling som är relevant för islandshästsportens utveckling är också ett viktigt gemensamt intresseområde.

–Riksanläggningarnas samlade kunskaper och resurser är viktiga för islandshästportens utveckling. De bidrar redan med kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet och här kan vi samverka än mer i framtiden, säger Anna Ryberg.

Avtalet är signerat och kommer sedan att följas upp genom att parterna gör årliga planer som definierar särskilda samarbetsområden och speciella insatser.

På rad står en man sedan fyra ryttare på varsin islandshäst och längst till vänster en man och en kvinna bredvid på marken. De står i ett ridhus med stora speglar bakom sig och reklamskyltar
Eyjolfur Isolfsson med Wångens ridlärare Ulrika Backan, Joanna Sätter, Camilla Hed, Sara Sandqvist samt SIF:s Anna Ryberg och Wångens vd Håkan Karlsson i ridhuset på Wången Foto Emma Roos

Läs mer om Eyjolfur Isolfsson på hans webbplats.

Läs mer om den adjungerade professuren i ridkonst här.

Läs mer om utbildningarna som erbjuds på Wången här. 

Svenska Islandshästförbundet, SIF, är en sammanslutning av 65 lokala islandshästföreningar runt om i Sverige. SIF verkar för ökad kännedom och kunskap om islandshästen och dess unika egenskaper, samt arbetar för att främja den sportsliga verksamheten i Sverige.

Wången är en av hästnäringens tre riksanläggningar med uppgift att förse näringen med kunskap och kompetens, t.ex. genom att utbilda hästskötare, hovslagare och hippologer och att bedriva forskning.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är huvudman för hippologprogrammet.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners