fbpx
Nyhet

Hästens Storskogsentreprenad

Brukshästcentrum Wången presenterar månadens entreprenör; Kjell Andersson som driver Hästens Storskogsentreprenad, med säte i Katrineholm, Södermanlands län. Varje månad presenterar vi en entreprenör inom brukskörningsområdet som får svara på några frågor, om sig själv och om framtiden.
En person står med motorsåg på en grusväg. En annan person står på en griplastarvagn spänd framför två ardennerhästar. Man håller precis på att lasta två timmerstockar på vagnen.
Kan vi gissa att cyklisten i bakgrunden stannat för att ta en bild på hästarna i arbete? Foto Bengt Håkansson

Vem är du?

– Jag heter Kjell Andersson och driver Hästens Storskogsentreprenad. Jag har arbetat med det här i 41 år. Min pappa var hingsthållare, uppfödare och vice ordförande i föreningen Nordsvenska hästen. Så intresset för häst kom därifrån. Sedan gick jag en gymnasieutbildning med skogsinriktning. Bildade aktiebolag 1982 och nu har Hästens Storskogsentreprenad 23 anställda, varav två arbetar med hästarna – för jag hinner inte med det längre. De som arbetar med hästarna är bröderna Per och Johan Eriksson och de har båda jobbat här länge.

– Vi har vanligtvis sex till sju ardennerhästar. Några är på väg in i verksamheten och några håller på att bli gamla.

I skogen står två ardennrar framför en griplastarvagn. En man håller just på att lasta en timmerstock på vagnen. Stocken hänger i griparmen i luften.
På bilderna i artikeln syns några av företagets hästar; Aramis, Balder och Volmar. Foto Bengt Håkansson

Vad arbetar ni med?

– Vi erbjuder skogsvård; röjning, plantering, manuell huggning. Allt inom skog. Vi är ett serviceföretag för storskogsbolagen och har många ben att stå på. Verksamheten är stor och mångfacetterad. Till hästarna har vi två griplastarvagnar med kran. För de flesta uppdrag är det lagom med ett ekipage, men när det är mycket kör vi med två.

– Vi slår även ängar på sommaren, som strandängar och ett fritidsområde åt privata uppdragsgivare. Även på det området ökar efterfrågan.

– Jag började hugga på 70-talet och folk sa från början att det finns inga jobb för häst i skogen. Men det har det funnits i 41 år. Jag har alltid haft häst i företaget.

Två brukshästar framför en griplastarvagn. Det är vinter, snö på marken och hästarnas utandningsluft syns som tjocka rökstrimmor. En man står på vagnen med ryggen vänd mot oss och lastar timmer.
Hästens Storskogsentreprenad jobbar med skogsuppdrag året om. Foto Bengt Håkansson

Tips till dem som går kuskutbildningen?

– Om man ska jobba med skogsuppdrag så är det viktigt att man har skogskunskap. Man behöver en utbildning inom skog för att kunna slå sig fram. Jag har hållit på i fyrtio år och har en kunskapsbank, men som ny behöver man alliera sig med dem som har kunskaper – om du inte har dem själv. Samarbeta till exempel med någon som har en skördare. Se till att du eller en partner kan presentera en prisbild för markägaren och ni kan prata samma språk som köparna. Du behöver kunna lägga fram rätt argument och göra en budget.

– Våra uppdrag växer fram ur den inledande diskussionen som jag har med köparna. Jag frågar Hur tänker ni kring skogen? Ska vi röja, hugga? och så kan det växa fram ett jobb ur dialogen. Jag kan till exempel föreslå att vi kan prova att använda hästarna på ett område inom ett uppdrag och det leder ofta vidare till nästa uppdrag.

– En kund kan säga ”Vi vill ha hjälp med utkörning av vindfällor med häst.” Då gör vi det en dag. Sedan föreslår jag att nästa år kan vi gallra med häst, och så växer det. Vi har fördel av att kunna erbjuda andra tjänster som ger nyckeln till hästuppdragen.

Vilka utmaningar finns?

– Det är ett problem att hitta färdiga hästar. Hästar som är inkörda och i ett konditionsskick så de kan börja jobba på en gång. Nu tar det oftast ett år för oss att köra in och få hästen i kondition innan den kan vara i arbete.

Två hästar från Hästens Storskogsentreprenad står på en grusväg i skogen. De är anspända framför vagn men har paus och får vatten i hink och hö
Hästarna får välförtjänta foder- och vattenpauser. Foto Bengt Håkansson

Hur ser framtiden ut?

– Det ser väldigt ljust ut tycker jag. Pandemiåret har inte påverkat oss något.
Vi har många jobb som kommer in som vi måste planlägga längre till fram. Nu börjar det bli dyrt att flytta en skördargrupp, så det kan vara billigare att använda häst. Det här är något som har ändrat sig de senare åren, och det kommer bli ännu dyrare att köra ut skördargrupperna framöver.

– Jag är redo för pension och ska lämna över till en ung kille på 25 år som jag jobbar med i dag, men han ska först ska utbilda sig till skogsmästare. Han kommer ta över hela verksamheten, med hästarna. Nu jobbar han och jag tillsammans med arbetsledning och beslut. Och det kan jag rekommendera – att vara två i beslutsfattandet och att driva företaget framåt.

– Det här går nog att utveckla hur mycket som helst!

Mellan trå fritidshus står hästarna och väntar på att lastningen ska bli klar.

Uppdragen varierar. Både storskogsbolag och mindre markägare är uppdragsgivare. Foto Bengt Håkansson

LÄS MER

Här kan du läsa mer om Brukshästcentrum Wången – där finns också länkar till de tidigare artiklarna i serien månadens brukshästentreprenör. Kontaktuppgifter till Kjell Andersson och Hästens Storskogsentreprenad, hittar du i Brukshästcentrums förteckning över entreprenörer.

Vill du också jobba med brukshästar? Sök till kuskutbildningen i brukshästkörning på Wången.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners