fbpx
Folkhögskoleutbildning

1. ATT STUDERA PÅ HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskoleutbildningarna på Wången bedrivs genom Hästsportens Folkhögskola.

ATT STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA

Hästsportens Folkhögskola är en av Sveriges 156 folkhögskolor. Folkhögskolans allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildningar. Något som utmärker folkhögskolan är samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta både praktiskt och teoretiskt i projekt. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och de får själva vara med och påverka sin utbildning.

De som studerar på folkhögskola kallas för deltagare just eftersom de förväntas delta aktivt i studiegruppen och för att de kan vara med och påverka undervisningen. Varje folkhögskola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. På så sätt kan deltagarna också lära av varandra.

HÄSTSPORTENS FOLKHÖGSKOLA

Det särskilda syftet med Hästsportens Folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna. Hästsportens Folkhögskola bedriver utbildningar på flera platser i Sverige, Wången är en av filialerna och här hittar du ett antal folkhögskolekurser.

Nedan hittar du som studerar på filial Wången en del praktisk information:

Gymmet

Wångens gym har öppet kl. 07-21.30

Gymmet är till för alla som studerar på Wången. Även boende på wärdshuset och konferensgäster har möjlighet att träna här.

Tänkt på att det finns boende på övervåningen som kan störas, det är därför vi har begränsade öppettider.

Träna på!

Transferbussar

Transferbuss till flyg/tåg går från Wången varje fredag kl. 14.45 från wärdshuset.

Anmälan i förväg krävs (anmälan görs på skolexpeditionen). Pris 70 kr. Utebliven avbokning faktureras.

För returresor se Länstrafiken Jämtlands webbplats.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

PDK universitet, yh, fhsk

Ladda ner Format: pdf Storlek: 373.0 KB

Rabatt på djurförsäkring

Studerande på ettåriga folkhögskoleutbildningar har rabatt hos Agria djurförsäkring. Ni kan få 10 procent rabatt för två hästar/person och två smådjur/person. Försäkringar tecknas årsvis och kan inte kombineras med andra organisationsrabatter eller självriskavtal. För att få försäkringsrabatt ska du ha skrivit på ett samtyckesavtal om personuppgifter.

För kontakt se Ombud Jämtland häst på Agrias webbplats..

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter 2023

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hästnäringens riksanläggningar 2023

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HÄSTHÅLLNING OCH HANTERING AV HÄST

Ladda ner Format: pdf Storlek: 267.9 KB

Värdegrund

Wångens levnadskod LÄRA (Lika värde, Ärlighet, Respekt, Ansvar) ska genomsyra all verksamhet.

På hästnäringens riksanläggningar har vi gemensamma spelregler och förhållningssätt:
–Vi är ärliga, öppna, har högt i tak och pratar med varandra – inte om varandra
–Vi är representativa.
–Vi hälsar på, ser och bryr oss om varandra.
–Vi följer regler och policys samt respekterar och följer fattade beslut.
–Vi har alla ett ansvar att informera och hålla oss informerade.
–Vi respekterar varandras arbetsuppgifter och samarbetar över gränserna.
–Vi verkar för en föredömlig hästhållning.
–Vi strävar gemensamt efter att hålla anläggningen i uppvisningsskick.
–Vi värnar om omgivningen och miljön.
–Vi är professionella i allt vi gör med ett ödmjukt förhållningssätt.
–Vi ser möjligheter.
–Vi följer upp och återkopplar till varandra samt ger uppskattning.