fbpx
Nyhet

Hur blir man en bra ridlärare med gott självförtroende?

I en ny studie har hippologen Vilma Sivars studerat hur svag självkänsla och självförtroende kan gå ut över den egna tron på att prestera som ridlärare och hur man värderar sig själv som människa.

Hur blir man en bra ridlärare som känner sig trygg i rollen? Den frågan ställde sig Vilma Sivars när hon pluggade till hippolog på Wången. Hennes examensarbete har nyligen publicerats och heter Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende.

–Jag ville utforska vägen från nyutbildad till erfaren ridlärare eftersom det saknades studier på området. Ridlärare har ett komplext uppdrag som kräver skicklighet och omtänksamhet, säger Vilma Sivars.

Kvinna står i stallgång bredvid en sadlad islandshäst
Vilma Sivars är examinerad hippolog och arbetar nu som ridlärare på Storbyns Ryttare utanför Avesta.

Tidigare studier har visat att ridlärare upplever svårigheter i början av sin karriär. Det är då som den idylliska bilden av yrket möter en komplex verklighet. En del upplever att de har svårt att kliva in i rollen, och uppgiften blir svårare för dem som har låg självkänsla och dåligt självförtroende.

Genom en enkät till två av de senaste årskullarna av hippologer och till tredjeårsstuderande hippologstudenter, och genom enskilda intervjuer med fem erfarna ridlärare sökte Vilma Sivars svar på olika frågeställningar, t.ex. vilka svårigheter nyexaminerade upplever och hur de hanterar de problem som uppstår.

–Att inte nå fram till eleverna är svåraste utmaningen för både erfarna och nya ridlärare. Samtidigt som den största glädjen fick samtliga av att nå fram till eleverna. Elevernas små framgångar och när detaljer plötsligt faller på plats är det som de ridlärare som jag pratat med kände mest lycka av, berättar Vilma Sivars.

Oerfarna ridlärare uppger att de hanterar sin egen ängslan genom att planera lektioner noggrant och vara pålästa. Att skapa en bra struktur ökar möjligheten för att lyckas vilket i sin tur ökar självförtroendet. En utmaning är också att hantera kritik från elever och press utifrån för att elever gör jämförelser och ger rekommendationer via sociala media.

–Det finns inget exakt svar på hur man ska utveckla rollen. En bra start är att lära känna sina egna styrkor och svagheter för att arbeta vidare med dem, säger Vilma Sivars.

Pedagogiken har utvecklats mycket sedan yrkets begynnelse i den militära skolan.

–Jag upplever ändå att islandshästinstruktörer har ett mer coachande förhållningssätt vilket kanske grundar sig i att man har mer privatlektioner och därigenom har mer kommunikation med eleven, jämfört med de ridlärare som börjar på ridskola direkt och undervisar grupper, säger Vilma Sivars.

Efter att ha läst både naturbruksprogrammet och hippologprogrammet på Wången arbetar Vilma Sivars nu som ridlärare.

–Nu har jag plockat inspiration för hur jag ska gå vidare i min roll. Jag funderar mycket över känslomässiga tillstånd, mål och motivationer för ryttaren – inte bara hästens utveckling, säger Vilma Sivars.

HIPPOLOGPROGRAMMET

På Wången finns hippologprogrammet, inriktning islandshäst och travsport. Programmet ges i samverkan med SLU som är huvudman och riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm.

Verksamheten leds övergripande av hippologenheten i Uppsala där programstudierektor, föreståndare och vissa lärare är placerade.

Läs mer om hippologprogrammet på SLUs webbplats. 

Mer från Wången
Våra samarbetspartners