fbpx
Universitet

Hippologprogrammet islandshäst

Söker du en universitetsutbildning med renodlad islandshästinriktning? Då är hippologprogrammet islandshäst valet för dig. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att göra karriär och att arbeta professionellt med hästar, utbildning av hästar och människor, samt med arbetsledning och rådgivning.

En examinerad hippolog från hippologprogrammet islandshäst har en gedigen utbildning med många möjligheter i sitt framtida yrkesliv. En hippolog jobbar oavsett yrke alltid med hållbarhet; ekonomiskt, miljömässigt och för hästens bästa.

En hippolog jobbar oftast som ridlärare, tränare och/eller hästutbildare men har också bland annat kunskaperna för att….

 • jobba med friskvård
 • förebygga skador
 • öka välfärden för sportens hästar i samarbete med landets veterinärer.

Hippologprogrammet

Hippologprogrammet är ett treårigt kandidatprogram. Unikt för programmet är den starka kopplingen mellan teori och praktik – det som du får höra på föreläsningarna får du sedan omsätta tillsammans med hästarna. Att du får spendera mycket tid med hästarna och kontinuerligt praktiskt får testa och utveckla det du läser om gör utbildningstiden väldigt rolig.

På Wången finns två inriktningar; travhäst och islandshäst.

Hippologprogrammet islandshäst

Hippologprogrammet islandshäst ger dig fördjupad kunskap i ridkonst, unghäst, pedagogik och ledarskap samt företagsekonomi. Du får möjlighet att utvecklas till en mycket god ryttare och instruktör.

Under din studietid på Wången får du träffa Wångens lärare; Ulrika Backan som är ridlärare nivå III, är C-tränare och domare och tävlar på elitnivå. Camilla Hed som är ridlärare nivå III FEIF, meriterad landslagsryttare och stallförman på Wången. Sara Sandqvist, hippolog (har unghästkurserna), Joanna Sätter, hippolog, ridlärare nivå II. Ulf Hedenström riksanläggningsveterinär och veterinärmedicinsk licentiat med flera. Du kommer även att få träffa ett antal gästföreläsare.

Som student på Wången får du rida våra hästar, samt de hästar som vi tar emot för träning– däribland unghästar för inridning.

Hippologprogrammet islandshäst är unikt i Skandinavien och Europa. Förutom på Wången är det bara på Island det finns en universitetsutbildning för islandshäst; Universitetet Holar som Wången har ett gott samarbete med.

Tre år av utveckling

Första året läser du ingående om hästens funktion och fysik, skötsel och utfodring genom alla hästens åldrar. Du läser även om hästens miljö och grunderna i pedagogik. Första året innehåller också mycket studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna; ridning, unghästar, träning av häst, och häst- och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig vidare i ridningen och i hästens friskvård. Du utvecklar även ditt kunnande inom sporten, företagande och ledarskap. I årskurs två ingår också verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet.

Det tredje året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. Du kan välja att profilera dig mot

 • pedagogik för arbete på ridskola
 • hästens friskvård.

Utöver kurser inom hantering, träning och sport samt hästens friskvård och träning skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. Du läser också företagsekonomi och har verksamhetsförlagd utbildning där du har möjlighet att knyta fler kontakter inom näringen.

Professor i ridkonst Eyjólfur Ìsólfsson

En adjungerad professor är knuten till hippologprogrammet islandshäst; mästaren Eyjólfur Ìsólfsson. Läs mer om honom och hans professur här.

Eyjolfur Isolfsson rider en svart islandshäst i ett ridhus
Foto: Andreas Hejndorf

Riksanläggningen Wången

Wången är en av hästnäringens tre riksanläggningar. Våra systrar är Flyinge och Ridskolan Strömsholm som bedriver utbildningar inom ridsport. På Wången finns unika träningsmöjligheter, här hittar du:

 • 120 boxar
 • 130 hektar skog och 120 hektar bete
 • Veterinärklinik
 • Hovslageri
 • Ridhus (fullstor rid- och körhall 60×30 m )
 • Ovalbana
 • Speedpassbana
 • Belyst 1000-meterstravbana
 • 500-meters backbana
 • 500-meters ridsandbana
 • Rid- och körbanor utomhus
 • Skrittmaskin
 • Milslånga grus- & skogsvägar
Om utbildningen
 • Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inriktad helt på häst.
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är huvudman för utbildningen i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse och riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.
 • 3-årig utbildning, 180 hp.
 • Inriktningarna är ridhäst, travhäst och islandshäst.
 • Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
 • Exempel teoretiskt innehåll: Hästens biologi, pedagogik, ekonomi.
 • Exempel praktiskt innehåll: Ridning, körning, unghästutbildning, hästens handhavande.
Ämnet hippologi

Vad ingår i ämnet hippologi? Här i en kort film på YouTube kan du höra Ulf Hedenström, Wångens veterinär och lärare på hippologprogrammet, förklara ämnet och berätta om vilka områden som växer och om hippologens roll.

Tårtdiagram som visar fördelning över de olika bitarna inom hippologi
När du läser hippologi ingår nutrition, biomekanik, rid- och körkonst, sjuk- och friskvård, anatomi och fysiologi med mera. Observera att bilden endast är en illustrativt sätt att visa ämnet. Här under rubriken ramschema kan du se hur kurserna fördelar sig över åren mer exakt.
Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är god för hippologer. Cirka 80 % av hippologerna har arbete inom hästnäringen efter examen. Under utbildningstiden kommer du även knyta många värdefulla kontakter för framtiden. Som islandshästhippolog kan du t.ex. jobba som ridlärare, hästutbildare, stallchef, gymnasielärare, tränare, egen företagare, organisatör, administratör, rådgivare m.m.

Följ Hippologprogrammet på Facebook och Instagram. Där får du träffa både studenter och utexaminerade hippologer.

Anmälan

Anmälan öppnar 15 mars 2023. Sista anmälningsdag 17 april 2023.

När du anmält dig kallas du till antagningsprov. Läs mer här: Antagningsprov | Externwebben (slu.se)

Viktiga datum
 • 15 juli–3 augusti öppet för sen anmälan. 
 • 12 augusti. Antagningsprov – på plats på Wången alt. via inskickade filmer
 • Antagningsbesked för urval 1 kommer 12 juli och för urval 2 28 juli.
 • Utbildningen startar 29 augusti.

Läs mer om viktiga datum på SLU:s webbplats.

Frågor och svar

För att antas till Hippologprogrammet ska du som söker ha:

 • Grundläggande behörighet
 • Särskild behörighet:  Områdesbehörighet 15 eller Områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2)
 • Godkänt antagningsprov

Yrkeslivserfarenhet på 6 månader är meriterande, men inget krav. Läs mer om behörighet och urval.

Ibland kan det verka som att du saknar något ämne för att vara behörig, framförallt när det gäller biologi eller naturkunskap. Här på sidan om ersättningsmöjligheter kan du läsa om hur dessa ämnen eventuellt kan ersättas av andra kombinationer av ämnen du läst.

Behöver du hjälp med att förstå behörighetskraven eller har specifika frågor om just din behörighet? Kontakta antagningsenheten på SLU.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och den särskild behörigheten och sedan klarar antagningsprovet så är din chans att bli antagen mycket god!

Se bara till att förbereda dig väl inför antagningsprovet. På den här sidan finns instruktioner och filmer som beskriver hur antagningsprovet går till. Se nästa fråga.

Du är också välkommen att höra av dig till oss med frågor. Vi hjälper så gärna till!

Det är viktigt att du läser igenom de anvisningar som finns för antagningsprovet, se hippologprogrammets webbplats.

Som komplement kan du också se dessa korta filmer om antagningsproven:

Antagningsprov islandshäst

Antagningsprov travhäst

Även efter sista ansökningsdag 15 april kan fortfarande anmäla dig. Men din anmälan kommer att räknas som sent inkommen och vid ett urval hamnar du efter dem som har anmält sig i tid.

Du behöver inte ha egen häst med dig till utbildningen. På Wången finns skolhästar som krävs för de olika kurserna. Att man innan utbildningarna haft ansvar för häst/hästar ser vi positivt på men är ingen nödvändighet.

Generellt används anläggningarnas hästar i utbildningen. Under åk 2 och 3 kan det finnas möjlighet att rida sin egen häst i utbildningen om den håller den nivån som krävs för respektive kurs.

På Wången finns oftast stallplatser att hyra. Vi tar däremot inte emot hingstar. Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall). Många boende har också stallplatser att hyra ut och annars finns det många stall i närområdena.

Månadskostnaden för uppstallning hittar du här på sidan med priser för privatstallet

Det finns boende att hyra i närheten av anläggningarna.

Som all universitetsutbildning i Sverige är undervisningen avgiftsfri. Detta gäller även för studenter från våra nordiska grannländer. Det tillkommer kostnader för litteratur och material samt för privata behov såsom kost, logi, stallplats för ev. egen häst m.m. Som studerande på Hippologprogrammet är man studiemedelsberättigad. För information kring detta kontakta Centrala Studiestödsnämnden.

Valmöjligheterna är stora eftersom utbildningen är väldigt bred. Du kan arbeta både ute i stallen eller administrativt på olika typer av företag eller organisationer inom hästnäringen. Många hippologer har arbetsledande roller såsom stall- eller verksamhetschefer.

Som travhippolog kan du t.ex. jobba som travtränare, lärare på travskola, gymnasielärare, egen företagare, rådgivare, organisatör, administratör, med friskvård för travhästar m.m.

Som islandshästhippolog kan du t.ex. jobba som ridlärare, hästutbildare, stallchef, gymnasielärare, tränare, egen företagare, organisatör, administratör, rådgivare m.m.

Är du intresserad av hippologprogrammet? Då kan du anmäla dig för att skugga en student genom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. OBS! Just nu kan vi enbart erbjuda digitala besök: Anmäl dig här.

Kontakt
Anna-Lena Holgersson Föreståndare hippologprogrammet, SLU
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet
Ellinor Fuchs Hippolog. Utbildningsadministratör, hippologenheten, SLU