fbpx
Universitet

Hippologprogrammet trav

Söker du en universitetsutbildning med renodlad travinriktning? Välj hippologprogrammet inriktning trav. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att göra karriär och att arbeta professionellt med hästar, träning, utbildning samt arbetsledning och rådgivning.

Anmäl dig här

En examinerad hippolog från hippologprogrammet trav har en gedigen utbildning med många möjligheter i sitt framtida yrkesliv. En hippolog jobbar oavsett yrke alltid med hållbarhet; ekonomiskt, miljömässigt och för hästens bästa.

Hippologer har kunskaperna för att arbeta med friskvård, förebygga skador och öka välfärden för sportens hästar i samarbete med landets veterinärer. Hippologer har också en viktig funktion då de kan arbeta med att sprida kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet inom sin sport och att träna hästar på ett systematiskt sätt enligt den senaste forskningen.

Hippologprogrammet trav

Hippologprogrammet trav är ett världsunikt program genom sin starka koppling mellan teori och praktik – det som du får höra på föreläsningarna får du sedan omsätta i praktiken tillsammans med hästarna. Att du får spendera mycket tid med hästarna och kontinuerligt får testa och utveckla det du läser om gör utbildningstiden väldigt rolig.

Travhästinriktningen är en universitetsutbildning med travhästen i centrum; dess fysik och funktion, skötsel, utfodring, närmiljö samt pedagogik kopplad till travhästverksamhet. Du utvecklar ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. Vi har välmeriterade lärare och ett starkt kontaktnät med branschen såväl nationellt som internationellt. Det finns goda möjligheter till utlandspraktik.

I vårt utbildningsråd sitter travtränaren Torbjörn Jansson och veterinär Nils Ronéus – specialist inom hästens sjukdomar och med stor erfarenhet inom sporthästens olika skador och sjukdomar. Nils är även Veterinär medicine doktor i träningsfysiologi.

Kvinna tittar in i kameran ler hon håller ett föl bredvid sig i grimma
Travhippologen Felicia Wester bytte från Wångenblått till Menhammargrönt. Nu är hon stallchef för filialerna på Menhammar. Foto: Emine Lundsten

Som en del av hippologutbildningen ingår innehåll motsvarande Svensk Travsports Tränarkurs steg 3 (Proffstränarkursen), vilket gör att du efter godkänd kurs, och förutsatt att du uppfyller även övriga krav, har möjlighet att ta ut en A-licens efter examen.

I utbildningen ingår innehåll motsvarande Svensk Travsports ledarutbildning; TLU steg II som krävs för att vara instruktör på travskola.

Tre år av utveckling

Första året läser du ingående om hästens funktion och fysik, skötsel och utfodring genom alla hästens åldrar. Du läser även om hästens miljö och grunderna i pedagogik. Första året innehåller också mycket studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna: körning, unghästar, träning av travhästar och häst- och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig i hästens friskvård. Du utvecklar även ditt kunnande inom sporten, företagande och ledarskap. I årskurs två ingår också verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet.

Det tredje året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. Du kan välja att profilera dig mot

 • pedagogik för arbete inom travskolan
 • hästens friskvård
 • träning

Utöver kurser inom hantering, träning och sport samt hästens friskvård och träning skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. Du läser också företagsekonomi och har verksamhetsförlagd utbildning där du kan knyta fler kontakter inom näringen. Det är under årskurs tre som du läser Proffstränarkursens moment. Då läser du tillsammans med övriga deltagare som antagits till Proffstränarkursen.

Travsportens riksanläggning

Wången är Travsportens riksanläggning och en av hästnäringens tre riksanläggningar. Våra systrar är Flyinge och Ridskolan Strömsholm som bedriver utbildningar inom ridsport. På Wången finns unika träningsmöjligheter, här hittar du:

 • 120 boxar
 • 130 hektar skog och 120 hektar bete
 • Veterinärklinik
 • Hovslageri
 • Belyst 1 000-metersbana
 • 500-meters backbana
 • 500-meters ridsandbana
 • Rid- och körbanor utomhus
 • Kör- och ridhall
 • Skrittmaskin
 • Milslånga grus- & skogsvägar
Om utbildningen
 • Sveriges enda universitetsutbildning inriktad helt på häst.
 • Sveriges Lantbruksuniversitet är huvudman och genomför i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse och riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången utbildningen.
 • 3-årig utbildning, 180 hp.
 • Inriktningar: ridhäst, travhäst och islandshäst.
 • Exempel teoretiskt innehåll: Hästens biologi, Pedagogik, ledarskap & projektledning i hästverksamhet, Ekonomi.
 • Exempel praktiskt innehåll: Ridning, körning, träning, unghästutbildning, hästens handhavande.
Ämnet hippologi

Vad ingår i ämnet hippologi? Här i en kort film på YouTube kan du höra Ulf Hedenström, Wångens veterinär och lärare på hippologprogrammet, förklara ämnet och berätta om vilka områden som växer och om hippologens roll.

Tårtdiagram som visar fördelning över de olika bitarna inom hippologi
När du läser hippologi ingår nutrition, biomekanik, rid- och körkonst, sjuk- och friskvård, anatomi och fysiologi med mera. Observera att bilden endast är ett illustrativt sätt att visa ämnet. Här under rubriken ramschema kan du se hur kurserna fördelar sig över åren mer exakt.
Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är god för hippologer. Oavsett vilken inriktning du väljer i din utbildning är hippologprogrammet med inriktning trav världsunikt då det kombinerar och integrerar teori med praktik. Under utbildningstiden kommer du även knyta många värdefulla kontakter för framtiden. Cirka 80 % av hippologerna har arbete inom hästnäringen efter examen. Som travhippolog kan du arbeta som t.ex. travtränare, lärare på travskola, gymnasielärare, egen företagare, rådgivare, organisatör, administratör, med friskvård för travhästar m.m.

Läs om travhippologen som fick jobbet som stallchef på Menhammar stuteri.

Här kan du läsa vad några examinerade hippologer gör idag och deras tips inför ansökningsprovet.

Här kan du läsa om hippologerna som arbetar på ett naturbruksgymnasium, däribland Jannike Almsgård som gått travinriktningen.

Johan Nilsson fick jobb på ST:s säkerhetsavdelning.

Läs om Annsofie Bergfelt som jobbar på Solvallas sportavdelning.

Läs om Mette Pökelmann som driver eget, jobbat åt ST och jobbat som kursansvarig på Wången.

Travtränare Tamara Skutnabb blev den yngsta tjej att plocka ut A-licensen efter hon tagit examen från hippologprogrammet.

Följ Hippologprogrammet på Facebook och Instagram. Där får du träffa både studenter och utexaminerade hippologer.

Frågor och svar

För att antas till Hippologprogrammet ska du som söker ha:

 • Grundläggande behörighet
 • Särskild behörighet:  Områdesbehörighet 15 eller Områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2)
 • Godkänt antagningsprov

Yrkeslivserfarenhet på 6 månader är meriterande, men inget krav. Läs mer om behörighet och urval.

Ibland kan det verka som att du saknar något ämne för att vara behörig, framförallt när det gäller biologi eller naturkunskap. Här på sidan om ersättningsmöjligheter kan du läsa om hur dessa ämnen eventuellt kan ersättas av andra kombinationer av ämnen du läst.

Behöver du hjälp med att förstå behörighetskraven eller har specifika frågor om just din behörighet? Kontakta antagningsenheten på SLU.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och den särskild behörigheten och sedan klarar antagningsprovet så är din chans att bli antagen mycket god!

Se bara till att förbereda dig väl inför antagningsprovet. På den här sidan finns instruktioner och filmer som beskriver hur antagningsprovet går till. Se nästa fråga.

Du är också välkommen att höra av dig till oss med frågor. Vi hjälper så gärna till!

Det är viktigt att du läser igenom de anvisningar som finns för antagningsprovet, se hippologprogrammets webbplats.

Som komplement kan du också se dessa korta filmer om antagningsproven:

Antagningsprov islandshäst

Antagningsprov travhäst

Även efter sista ansökningsdag kan du fortfarande anmäla dig. Men din anmälan kommer att räknas som sent inkommen och vid ett urval hamnar du efter dem som har anmält sig i tid.

Du behöver inte ha egen häst med dig till utbildningen. På Wången finns skolhästar som krävs för de olika kurserna. Att man innan utbildningarna haft ansvar för häst/hästar ser vi positivt på men är ingen nödvändighet.

Generellt används anläggningarnas hästar i utbildningen. Under åk 2 och 3 kan det finnas möjlighet att rida sin egen häst i utbildningen om den håller den nivån som krävs för respektive kurs.

På Wången finns oftast stallplatser att hyra. Vi tar däremot inte emot hingstar. Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall). Många boende har också stallplatser att hyra ut och annars finns det många stall i närområdena.

Månadskostnaden för uppstallning hittar du här på sidan med priser för privatstallet

Det finns boende att hyra i närheten av anläggningarna.

Som all universitetsutbildning i Sverige är undervisningen avgiftsfri. Detta gäller även för studenter från våra nordiska grannländer. Det tillkommer kostnader för litteratur och material samt för privata behov såsom kost, logi, stallplats för ev. egen häst m.m. Som studerande på Hippologprogrammet är man studiemedelsberättigad. För information kring detta kontakta Centrala Studiestödsnämnden.

Valmöjligheterna är stora eftersom utbildningen är väldigt bred. Du kan arbeta både ute i stallen eller administrativt på olika typer av företag eller organisationer inom hästnäringen. Många hippologer har arbetsledande roller såsom stall- eller verksamhetschefer.

Som travhippolog kan du t.ex. jobba som travtränare, lärare på travskola, gymnasielärare, egen företagare, rådgivare, organisatör, administratör, med friskvård för travhästar m.m.

Som islandshästhippolog kan du t.ex. jobba som tränare, stallchef, ridlärare, hästutbildare, gymnasielärare, egen företagare, organisatör, administratör, rådgivare m.m.

Är du intresserad av hippologprogrammet? Då kan du anmäla dig för att skugga en student genom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Anmäl dig här.

Anmälan

Sista anmälningsdag var 17 april 2023. Sen anmälan öppnar 15 juli och stänger 3 augusti. 

När du anmält dig kallas du till antagningsprov. Läs mer här: Antagningsprov | Externwebben (slu.se)

Läs mer på hippologprogrammets webbplats. 

Viktiga datum

17 april: sista anmälningsdag

25 maj: antagningsprov på Wången

21 juni: sista dag för komplettering

12 juli: antagningsbesked urval 1 med svarskrav

15 juli: sen anmälan öppnar

3 augusti: sista dagen för sen anmälan

28 augusti: programmet startar!

Läs mer om viktiga datum på SLU:s webbplats.

Kontaktperson
Anna-Lena Holgersson Föreståndare hippologprogrammet, SLU
Elisabeth Englund Rektor gymnasium. Studierektor universitet
Ellinor Fuchs Hippolog. Utbildningsadministratör, hippologenheten, SLU