fbpx
Yrkeshögskoleutbildning

Hovslagarutbildning. Kvalificerad tilläggsutbildning

Vill du vara en av framtidens hovslagare? Vår tilläggsutbildning för hovslagare är för dig som redan är yrkesverksam hovslagare och nu vill öka din kompetens för att fortsätta arbeta professionellt. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment både på plats i skolan och ute i näringen. Vill du bli godkänd hovslagare är tilläggsutbildningen vägen dit!

Ettårig tilläggsutbildning för hovslagare på 75 %. Den är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Ansök här

KVALIFICERAD TILLÄGGSUTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA HOVSLAGARE

Den här utbildningen är till för dig som redan är yrkesverksam hovslagare. Genom tilläggsutbildningen ökar du tryggheten för hästägaren och får mer kunskap om hur du ska arbeta för att öka hästens hållbarhet och prestation. Du får öka och uppdatera dina kunskaper genom tillgång till den senaste forskningen och prova ny teknik.

Hästsportens riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm erbjuder hovslagarutbildningar av hög kvalitet.

GODKÄND HOVSLAGARE

Efter utbildningen kan du ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkänd hovslagare. Därefter kan du arbeta på delegering av veterinär. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om godkända hovslagare. Wången, Flyinge och Strömsholm har även en treårig utbildning till hovslagare och från och med den 1 januari 2026 kommer det att krävas en 3-årig utbildning till hovslagare. Den här tilläggsutbildningen är nu sista chansen för dem som vill bli godkända med en ettårig utbildning innan 2026.

Ansök här!

Vidareutbildning för hovslagare – på distans

Tilläggsutbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma hovslagare inom såväl trav- som ridsporten. Utbildningens upplägg är baserat på att du som yrkesverksam hovslagare ska kombinera det egna företagandet med kompetensutveckling. Undervisningen sker både på plats i skolan och ute i externa stallar samt i din egen verksamhet. Den externa undervisningen ger en utveckling av det egna nätverket. Du får möjlighet att arbeta och studera den högpresterande hästen i dess rätta miljö. Du får arbeta med professionella hästmänniskor och ta del av deras erfarenhet och kunskap. Du får möjlighet att arbeta med professionellt och långsiktigt avelsarbete där vikten av god hovvård står i centrum.

 • Utbildningen är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet förankrad i hästnäringen.
 • Fysiologisk skoning, vilket bl.a. innefattar benets anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör samt beslagets fysiologiska utförande. Verkning och skoning anpassad för den individuella hästens prestation.
 • Hovsjukdomar, skador, hovreparationer avseende orsak, symptom, behandling och prognos samt lämpliga sjukbeslag.
 • Utvecklingen från föl till vuxen häst avseende hovar och benställning.
 • Smittskydd och lagstiftning.
 • Korrigering och balansering av den vuxna hästen i förhållande till underlag och användningsområde.
 • 1-årig YH-utbildning med 200 YH poäng, studietakt 75 %.

Lärare på Wången

Lärarna på vår tilläggsutbildning för hovslagare är välmeriterade och har lång och varierad erfarenhet från både trav-, islandshäst-, ridsport och klinikverksamhet.

 • Johanna Svensson är godkänd hovslagare med fortbildningsexamen och gesällbrev. Lång erfarenhet och intresse av travhästar , men har även arbetat som hästskötare med hopphästar i Italien och med ridhästar i södra Sverige.
 • Hjalti Gudmundsson är godkänd hovslagare som specialiserar sig på islandshästar. Hjalti är aktiv tävlingsryttare och coach inom islandshästsporten.
 • Emanuel Colella är godkänd hovslagare med lång erfarenhet av att sko ridhästar, i Sverige och utomlands.
 • Ulf Hedenström, veterinärmedicinsk licentiat. Riksanläggningsveterinär. Jobbat över 20 år på Wången och är även verksam som banveterinär vid travet och tävlingsveterinär vid bland annat distans- och islandshästtävlingar.

Dessutom träffar du gästföreläsare som håller clinics på vår anläggning. Ansvarig för hovslagarutbildningen på Wången är hippologen Malinda Alriksson.

EXAMENSARBETET I NY FORM

Vi har förenklat redovisningen av examensarbetet. Du får ett aktuellt ämne tilldelat dig och får sedan möjlighet att läsa in dig på ämnet. I slutet av kursen så delar du och dina kurskamrater vetenskapligt förankrad kunskap till varandra. Målet är det samma som tidigare; att den studerande ska få redskap att kunna analysera, värdera samt förmedla information till kunder och kollegor. Syftet är också att ge den studerande en orientering i aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor i ett specifikt område inom hovslageri.

RÖSTER OM UTBILDNINGEN

Amanda Hedlund går Tilläggsutbildningen för hovslagare 2024. ”Om man funderar på att gå utbildningen men tvekar för att man inte vill pausa sin hovslagarverksamhet för ett år, så behöver man inte oroa sig. Utbildningen är utformad så att man kan fortsätta bedriva sitt hovslageri på sidan av studierna, även om man så klart måste avsätta tid för att plugga utöver de fysiska träffarna på Wången” säger Amanda Hedlund, b-tränare med både kör- och montélicens. Läs mer om Amanda och hennes erfarenhet av utbildningen här.

Frågor och svar

För att bli antagen till Tilläggsutbildningen krävs att du dels har grundläggande behörighet samt Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Grundläggande behörighet har du om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens. Skolan kan till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Bedömningen kan se olika ut. En särskild metod kallas för validering.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs att du har Särskilda förkunskaper.

Särskilda förkunskaper har du om du uppfyller något av följande:

 1. Typ av yrkeserfarenhet – Praktisk arbete som hovslagare på deltid minst 1 år som anställd eller egenföretagare efter genomgången tvåårig grundutbildning.
 2. Andra kunskaper eller villkor – praktiskt arbete som hovslagare i minst 5 år på heltid alternativt 10 år på halvtid som anställd eller som egenföretagare utan formell utbildning.
 3.  Gesällbrev

Distansundervisning och undervisning på Wången

Utbildningen är på 75 % studietakt.

På Wången sker undervisning vid åtta tillfällen under året. Varje tillfälle är två till tre dagar i streck. Normalt startar träffarna på Wången kl. 8.30 och avslutas 16.30.

Distansundervisning sker mellan träffarna. Som student har du hemuppgifter och inlämningar, diskussioner i grupper i appen Teams. Diskussion och analys är en betydande del i utbildningen, den genomförs både vid våra fysiska träffar och i forum på distans. Under utbildningen följer du ett antal hästar och åtgärder gällande hovvård, vilket diskuteras med veterinärer, hovslagare och kollegor för att få ett brett helhetsperspektiv.

Du kan ansöka om ett godkännande hos Jordbruksverket om du har en godkänd examen. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Genom utbildningen får du:

 • kompetensutveckling
 • utökat nätverk och kontakt med likasinnade
 • uppdaterad kunskap genom tillgång till den senaste forskningen
 • testa ny teknik

Efter utbildningen kan du ansöka om att bli godkänd hovslagare hos Jordbruksverket. Från 2026 kräver Jordbruksverket att den som ska bli godkänd hovslagare har gått en treårig utbildning. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Som studerande har du 20 procent rabatt på våra olika boendetyper: vandrarhem, stugor, enkel- eller dubbelrum på hotell. Boende i mån av plats, se till att boka i tid. Du bokar själv.

När du fått koden bokar du via Boende (wangen.se). Välj först menyvalet ”Jag har en kod”.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv.

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Mer information om vilka stödinsatser eller anpassningar som kan bli aktuella kan du läsa om här Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Informera om ditt behov av stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Blankett till ansökan

Intyg yrkesverksamhet – Tilläggsutbildning hovslagare

Ladda ner Format: pdf Storlek: 143.9 KB

ANSÖKAN

ANSÖK HÄR.

Förlängd ansökningstid till 15 maj.

 

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 15 februari.

Sista ansökningsdag: 15 maj.

Kursstart: digital uppstart 29 juli.

Kontaktperson
Malinda Alriksson Hippolog. Utbildningsledare kusk- & hovslagarutbildningen. Samordnare Brukshästcentrum
Johanna Svensson Hovslagarlärare
Hovslagarakademin

Hovslagarakademin är ett nätverk för dig som utbildat dig till hovslagare på Hästnäringens Riksanläggningar Wången, Flyinge eller Strömsholm och som nu vill utvecklas inom yrket genom praktisk tillämpning och vetenskaplig förankring. Akademin är en alumnverksamhet för dig som tagit examen från den treåriga hovslagarutbildningen eller tilläggsutbildningen vid någon av Hästnäringens Riksanläggningar. Du kan också ha gått en ett- eller tvååring hovslagarutbildning på någon av riksanläggningarna och sen kompletterat med annan tilläggsutbildning som gjort att du är behörig för att ansöka till Jordbruksverket om att bli Godkänd hovslagare.