fbpx
Yrkeshögskoleutbildning

Hovslagarutbildning. Kvalificerad tilläggsutbildning

Vill du vara en av framtidens hovslagare? Vår tilläggsutbildning för hovslagare är för dig som redan är yrkesverksam hovslagare och nu vill öka din kompetens för att fortsätta arbeta professionellt. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment både på plats i skolan och ute i näringen. Vill du bli godkänd hovslagare är tilläggsutbildningen vägen dit!

Ettårig tilläggsutbildning för hovslagare på 75 %. Den är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Ansök här! (Ansökan öppnar 15 februari 2024)

KVALIFICERAD TILLÄGGSUTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA HOVSLAGARE

Den här utbildningen är till för dig som redan är yrkesverksam hovslagare. Efter vår utbildningen kan du ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkänd hovslagare. Därefter kan du arbeta på delegering av veterinär. Genom tilläggsutbildningen ökar du tryggheten för hästägaren och får mer kunskap om hur du ska arbeta för att öka hästens hållbarhet och prestation. Hästsportens riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm erbjuder hovslagarutbildningar av hög kvalitet.

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om godkända hovslagare.

Wången, Flyinge och Strömsholm har även en treårig utbildning till hovslagare.

Vidareutbildning för hovslagare – på distans

Tilläggsutbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma hovslagare inom såväl trav- som ridsporten. Utbildningens upplägg är baserat på att du som yrkesverksam hovslagare ska kombinera det egna företagandet med kompetensutveckling. Undervisningen sker både på plats i skolan och ute i externa stallar samt i din egen verksamhet. Den externa undervisningen ger en utveckling av det egna nätverket. Du får möjlighet att arbeta och studera den högpresterande hästen i dess rätta miljö. Du får arbeta med professionella hästmänniskor och ta del av deras erfarenhet och kunskap. Du får möjlighet att arbeta med professionellt och långsiktigt avelsarbete där vikten av god hovvård står i centrum.

 • Utbildningen är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet förankrad i hästnäringen.
 • Fysiologisk skoning, vilket bl.a. innefattar benets anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör samt beslagets fysiologiska utförande. Verkning och skoning anpassad för den individuella hästens prestation.
 • Hovsjukdomar, skador, hovreparationer avseende orsak, symptom, behandling och prognos samt lämpliga sjukbeslag.
 • Utvecklingen från föl till vuxen häst avseende hovar och benställning.
 • Smittskydd och lagstiftning.
 • Korrigering och balansering av den vuxna hästen i förhållande till underlag och användningsområde.
 • 1-årig YH-utbildning med 200 YH poäng, studietakt 75 %.

Kvalitetsgranskad utbildning

Utbildningen kvalitetsgranskades 2017 av Myndigheten för yrkeshögskolan. Omdömet var att utbildningen uppfyller fastställda kvalitetskriterier och håller hög kvalitet. I utlåtandet beskrev de bland annat att:

 • vi månar om att utbildningen håller hög kvalitet och att den utvecklas.
 • utbildningen är organiserad så att närträffar och andra praktiska delar fungerar väl för dig som studerar.
 • utbildningsledarna säkerställer att du som studerar har goda förutsättningar att nå utbildningens mål.
 • lärarna på utbildningen har god ämneskompetens.
 • distansupplägget är väl anpassat för att du ska kunna arbeta under utbildningstiden.

Lärare på Wången

Lärarna på vår tilläggsutbildning för hovslagare är välmeriterade och har lång och varierad erfarenhet från både trav-, islandshäst-, ridsport och klinikverksamhet.

 • Johanna Svensson är godkänd hovslagare med fortbildningsexamen och gesällbrev. Lång erfarenhet och intresse av travhästar , men har även arbetat som hästskötare med hopphästar i Italien och med ridhästar i södra Sverige.
 • Hjalti Gudmundsson är godkänd hovslagare som specialiserar sig på islandshästar. Hjalti är aktiv tävlingsryttare och coach inom islandshästsporten.
 • Emanuel Colella är godkänd hovslagare med lång erfarenhet av att sko ridhästar, i Sverige och utomlands.
 • Ulf Hedenström, veterinärmedicinsk licentiat. Riksanläggningsveterinär. Jobbat 20 år på Wången och är även verksam som banveterinär vid travet och tävlingsveterinär vid bland annat distans- och islandshästtävlingar.

Dessutom träffar du gästföreläsare som håller clinics på vår anläggning. Ansvarig för hovslagarutbildningen på Wången är hippologen Malinda Alriksson.

EXAMENSARBETET I NY FORM

Vi har förenklat redovisningen av examensarbetet. Du får ett aktuellt ämne tilldelat dig och får sedan möjlighet att läsa in dig på ämnet. I slutet av kursen så delar du och dina kurskamrater vetenskapligt förankrad kunskap till varandra. Målet är det samma som tidigare; att den studerande ska få redskap att kunna analysera, värdera samt förmedla information till kunder och kollegor. Syftet är också att ge den studerande en orientering i aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor i ett specifikt område inom hovslageri.

Frågor och svar

För att bli antagen till Tilläggsutbildningen krävs att du dels har grundläggande behörighet samt Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Grundläggande behörighet har du om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens. Skolan kan till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Bedömningen kan se olika ut. En särskild metod kallas för validering.

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering-inom-utbildning/

Utöver den grundläggande behörigheten krävs att du har Särskilda förkunskaper.

Särskilda förkunskaper har du om du uppfyller något av följande:

 1. Typ av yrkeserfarenhet – Praktisk arbete som hovslagare på deltid minst 1 år som anställd eller egenföretagare efter genomgången tvåårig grundutbildning.
 2. Andra kunskaper eller villkor – praktiskt arbete som hovslagare i minst 5 år på heltid alternativt 10 år på halvtid som anställd eller som egenföretagare utan formell utbildning.
 3.  Gesällbrev

Undervisningen sker både på plats i skolan och ute i externa stallar där du får träffa yrkesverksamma hovslagare, veterinärer samt professionella tränare och uppfödare. Vi stöttar dig till att utveckla din egen verksamhet. Utbildningen är 200 YH-poäng, vilket motsvarar lite mer än ett års studier med 75 % studietakt.

 • Normalt är du i skolan måndag till fredag kl. 08–16.
 • Observera att undantagsfall kan inträffa då undervisning kan ske vid andra dagar/tidpunkter, men vanligtvis infaller undantagen på vardagar mellan kl. 07–18.

Utbildningen är på distans, med 75 % studietakt. Som student har du hemuppgifter och inlämningar, diskussioner i slutna grupper och via telefon. Diskussion och analys är en betydande del i utbildningen, den genomförs både vid våra fysiska träffar och i slutna forum på distans. Under utbildningen följer du ett antal hästar och åtgärder gällande hovvård, vilket diskuteras med veterinärer, hovslagare och kollegor för att få ett brett helhetsperspektiv.

Du kan ansöka om ett godkännande hos Jordbruksverket om du har fått godkänt, eller högre betyg, i alla kurser och har ett godkänt examensprov. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Du ges möjlighet till kompetensutveckling för dig, ditt företag och dina kunder. Du utökar ditt nätverk i branschen och kommer i kontakt med likasinnade. Efter denna utbildning kan du ansöka om godkännande som hovslagare hos Jordbruksverket. För att få verka som yrkesverksam hovslagare från år 2026 kräver Jordbruksverket att den som ska verka som hovslagare har gått en treårig utbildning. Fram till dess kan du som vill bli yrkesverksam hovslagare gå tilläggsutbildningen för att få denna kompetens, alternativt den treåriga utbildningen som även ges på riksanläggningarna. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.

Vi förmedlar kontakter till personer/hyresvärdar som hyr ut alla typer av boenden till studenter i de vackra omgivningarna kring våra riksanläggningar.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv.

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Mer information om vilka stödinsatser eller anpassningar som kan bli aktuella kan du läsa om här Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Informera om ditt behov av stöd.

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, t ex att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Blankett till ansökan

Intyg yrkesverksamhet – Tilläggsutbildning hovslagare

Ladda ner Format: pdf Storlek: 143.9 KB

Viktiga datum
 • Sista ansökningsdag förlängd till 31 augusti
 • Utbildningsstart v. 31
Hovslagarakademin

Hovslagarakademin är ett nätverk för dig som utbildat dig till hovslagare på Hästnäringens Riksanläggningar Wången, Flyinge eller Strömsholm och som nu vill utvecklas inom yrket genom praktisk tillämpning och vetenskaplig förankring. Akademin är en alumnverksamhet för dig som tagit examen från den treåriga hovslagarutbildningen eller tilläggsutbildningen vid någon av Hästnäringens Riksanläggningar. Du kan också ha gått en ett- eller tvååring hovslagarutbildning på någon av riksanläggningarna och sen kompletterat med annan tilläggsutbildning som gjort att du är behörig för att ansöka till Jordbruksverket om att bli Godkänd hovslagare.

Kontaktperson
Malinda Alriksson Hippolog. Utb.ledare kusk- & hovslagarutb. Samordnare Brukshästcentrum
Johanna Svensson Hovslagarlärare