fbpx
Yrkeshögskoleutbildning

Hovslagarutbildning

Vill du vara din egen chef? Är du i fysisk form och har ett intresse för hästen i sin helhet samtidigt som du utför ett hantverk? Då är hovslagaryrket nåt för dig. Sök till vår hovslagarutbildning.

Hovslagarutbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

ANSÖK HÄR SENAST 15 MAJ!

HOVSLAGARUTBILDNING MED HÖG KVALITET

Hästsportens riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm erbjuder en hovslagarutbildning av hög kvalitet. På utbildningen varvar du såväl teori som praktik. Vi håller till i uppvärmda ljusa lokaler med alla tänkbara faciliteter för att kunna genomföra utbildningen på bästa sätt, dessutom får du vistas i en vacker historisk miljö. Från och med 2026 är en treårig yrkeshögskoleutbildning den enda vägen till att bli godkänd hovslagare av Jordbruksverket.

Målet med den treåriga hovslagarutbildningen är att du efter avslutad utbildning har tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som godkänd hovslagare av Jordbruksverket.

På Wången får du vara med och sko de hästar som finns på anläggningen. Det är allt från unghästar till tävlingshästar inom trav- och islandshästsporten till brukshästar. Vi tar även emot kunders hästar för skoning och åker ut på uppdrag för att ge dig en bred variation och erfarenhet

Vi fokuserar på varje enskild individs förutsättningar och skor för hög hållbarhet och prestation inom hästsporten.

KURSER PÅ HOVSLAGARUTBILDNINGEN

Utbildningen innehåller följande kurser:

KURS POÄNG
Arbetsmiljö och ergonomi 25
Examensarbete 15
Fysiologisk skoning 80
Föl och unghästar 30
Fördjupad hästkunskap 35
Företagande 25
Hovsjukdomar och hovreparationer 40
Hovvård 1 & 2 110
Hovvård fördjupning 40
Korrigering och balansering 40
LIA (Lärande i arbete, praktik) 150
Smittskydd och lagstiftning 10
Summa 600

Lärande i arbete (LIA -praktik) sker hos hovslagare och på veterinärklinik, eller motsvarande, tio veckor per läsår. Totalt 30 veckor under tre år.

Är du redan hovslagare och behöver tilläggsutbildning? Läs mer om tilläggsutbildningen för hovslagare här.

Lärare på Wångens hovslagarutbildning

Lärarna på Wångens är välmeriterade och har lång och varierad erfarenhet från både trav-, islandshäst-, ridsport och klinikverksamhet.

 • Johanna Svensson är godkänd hovslagare med fortbildningsexamen och gesällbrev. Lång erfarenhet och intresse av travhästar , men har även arbetat som hästskötare med hopphästar i Italien och med ridhästar i södra Sverige. Är vice ordförande i Svenska Hovslagarföreningen.
 • Hjalti Gudmundsson är godkänd hovslagare som specialiserar sig på islandshästar. Hjalti är aktiv tävlingsryttare och coach inom islandshästsporten.
 • Emanuel Colella är godkänd hovslagare med lång erfarenhet av att sko ridhästar, i Sverige och utomlands.
 • Ulf Hedenström, veterinärmedicinsk licentiat. Riksanläggningsveterinär. Jobbat 20 år på Wången och är även verksam som banveterinär vid travet och tävlingsveterinär vid bland annat distans- och islandshästtävlingar.
 • John Eriksson, lärare i kursen företagande.

Dessutom träffar du gästföreläsare som håller clinics på vår anläggning samt andra av Wångens lärare. Ansvarig för hovslagarutbildningen på Wången är hippologen Malinda Alriksson.

FLEXPLATS

YH-FLEX – EN NY SATSNING PÅ HOVSLAGARUTBILDNINGEN

Nu införs flexplatser på hovslagarutbildningen vid hästnäringens riksanläggningar.

Från och med hösten 2021 kommer ett begränsat antal platser, så kallade flexplatser, att vara öppna för sökanden som redan har vissa förkunskaper. Flexplatserna är till för dem som redan har praktisk erfarenhet, eller teoretiska kunskaper, som motsvarar kurser på utbildningen.

ÄR DU BEHÖRIG TILL EN FLEXPLATS?

Har du yrkeserfarenhet eller utbildning som gör att du kan utbilda dig till hovslagare på kortare tid? Du kanske arbetar med hästar idag och har yrkeserfarenheter motsvarande hela eller delar av kurser. Då kan du söka en flexplats.

YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.

VILL DU SÖKA EN FLEXPLATS?

Följ samma ansökningsprocess som övriga sökanden men fyll även i blanketten Kompetenskartläggning för studerande YH-flex.

När du skickat in ansökan bedömer vi om du har kunskap/erfarenhet som gör att du kan tillgodoräkna dig minst 25 procent av utbildningen.

Sista ansökningsdag är förlängd till 15 maj.

Vill du veta mer om flexplatser kontakta utbildningsledare: Jennie Sundin, 070-793 86 62, jennie.sundin@RSflyinge.se

Viktiga datum

Förlängd ansökningstid till hovslagarutbildningen på Wången! Sista ansökningsdag 31 juli. Ansök här. 

Kursstart 30 augusti 2021.

Blankett till ansökan

Intyg hästerfarenhet

Här ska du fylla i att du har yrkeserfarenhet av hästhantering genom 3 månaders praktik på heltid (eller 6 månaders på halvtid). Alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år. Det är viktigt att du har förmåga att hantera hästar på ett säkert och vedertaget sätt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 116.6 KB

Blankett för ansökan till Flexplats

Kompetenskartläggning – YH-flexplats

Ladda ner Format: docx Storlek: 348.4 KB

Frågor och svar

Ja, utbildningen är studiestödsberättigande via CSN. Läs mer på CSN:s webbplats.

För att vara behörig till utbildningen behöver du som söker ha dokumenterad gedigen erfarenhet av hästhantering samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Den grundläggande behörigheten kan vara från gymnasiet, folkhögskola eller komvux eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om vad det innebär här.

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor
Yrkeserfarenhet av hästhantering genom 6 månaders praktik på halvtid eller 3 månaders praktik på heltid (alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 5 år) Detta ska intygas via detta dokument.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Med anledning av Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för Hovslagarutbildningen, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning och därför kommer 2021 års antagningsprov till Hovslagarutbildningen att genomföras i digitalt. 

Antagningsprovet står till grund för urvalet till Hovslagarutbildningen. Dina färdigheter kommer att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och skicka in.

Antagningsprovet består av fyra olika delar:

 1. Hästhantering – Film
 2. Arbetsställning – Film
 3. Kallsmide – Film
 4. Muntligt teoriprov – Digitalt

I momentet hästhantering bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Detta sker genom att du ska gå in till en häst, ta på grimma och binda upp hästen. Du skall sedan tränsa, leda och efter anvisningar visa häst vid hand.

I momentet arbetsställning bedömer vi din förmåga att hantera, kommunicera, analysera och avläsa hästen. Vi bedömer även din förmåga att stå i en lämplig arbetsställning för skoning/hovvård.

I momentet kallriktning bedömer vi din förmåga att följa instruktioner, hantera verktyg, uppfatta skoformer, likformighet-olikformighet, planhet och skevhet. Detta gör du genom att du kallriktar en sko, omformar och planar samt riktar en traktarm.

I momentet digitalt teoriprov bedömer vi dina hästkunskaper och din analysförmåga. Under det muntliga teoriprovet kommer du att få svara på några frågor gällande hästens exteriör och beteende.

Informationen som kommer under vecka 17 kommer innehålla tydliga instruktioner om vad antagningsproven ska innehålla och du kommer att få demo-filmer som visar exempel på hur och vad det är du ska visa i filmerna.

Antagningsprovet ska vara inlämnat senast 17 maj.

Har du möjlighet att träna på att de delar som bedöms i antagningsprovet så går det bra.

Saknar du utrustning kan det vara ett tips att ta kontakt med en hovslagare eller någon som har utrustning du kan låna,  och be om att få komma och prova och träna vid något tillfälle innan själva filmningen.

Är du gymnasiestudent och avslutar din gymnasieutbildning under vårterminen 2021, har du möjlighet att komplettera ansökan med slutbetyg fram till 1 augusti.

I ansökan lämnar du in ditt senaste betygsdokument från höstterminen 2020 och kompletterar med slutbetyg senast 1 augusti.

Ja, nordiska medborgare kan söka till yrkeshögskolan i Sverige. Är du bosatt i Norge, Danmark, Island eller Finland är det kostnadsfritt att gå en yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Undervisningsspråket är svenska.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Resor, boende och kurslitteratur betalar du själv.

Du kan ansöka om ett godkännande hos Jordbruksverket om du har fått godkänt, eller högre betyg, i alla kurser och har ett godkänt examensprov. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Normalt är du i skolan måndag till fredag kl. 08–16

(Observera att undantagsfall kan inträffa då undervisning kan ske vid andra dagar/tidpunkter, men vanligtvis infaller undantagen på vardagar mellan kl. 07–18.)

Praktiska och teoretiska lektioner varvas dagligen, smide på förmiddagen och hästkunskap på eftermiddagen där du t.ex. lär dig räkna foderstater eller har lektioner om hästens anatomi och exteriör. Vi skor nästan varje dag, både skolans hästar (varmblod, kallblod, russ och islandshästar) men vi tar också in hästar utifrån vilket gör att du får sko alla olika hästtyper; från shetlandsponny till nordsvenska brukshästar.

Under praktikperioderna är du hos din Lia-värd.

Om hovslagaren på din hemort uppfyller våra krav på en Lia-värd så kan du göra praktiken där. Vi har också ett stort kontaktnät med andra hovslagare som tar emot studenter under din praktikperiod.

Vi förmedlar kontakter till personer/hyresvärdar som hyr ut alla typer av boenden till studenter i de vackra omgivningarna kring våra riksanläggningar.

På Wången finns oftast stallplatser att hyra. Hur mycket det kostar att ha hästen här beror på vilken uppstallningsform du väljer och vad som finns ledigt (utedrift eller stall). Många boende har också stallplatser att hyra ut och annars finns det många stall i närområdena. Vi tar inte emot hingstar och unghästar.

Här hittar du aktuella priser för uppstallning på Wången.

Efter godkänd examen har du följande kunskaper, färdigheter och komptenser.

KUNSKAPER
1. Lagstiftning och författning för yrket.
2. Metoder för fysiologisk hovvård, skoning och verkning bil 6 SJVFS 2016:09.
3. Verktygshantering, verktygsvård.
4. Smitt-, djurskydds samt behörighetslagstiftning kopplade till godkänd hovslagare och Djurhälsopersonal.
5. Hästen som biologisk varelse och dess användningsområden.
6. Faktorer som påverkar utförandet av hovvård.
7. Belastningsförhållanden, felställningar och korrigering i förhållande till underlag och snvändningsområde.
8. Nedre benets anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör samt dessa och andra faktorers betydelse för hästens rörelse och beslagets fysiologiska utförande.
9. Starta eget företag.
10. Relevant arbetsmiljölagstiftning, betydelsen av ergonomi/egenvård.
11. Metoder för smides och svetsarbete för sjukbeslag och normalskoning.
12. Hovsjukdomar och hovskador samt lämpliga sjukbeslag.
13. Ortopediska beslag och dess terapeutiska verkan.
14. Fölverkning.
15. Använda sig av källor i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

FÄRDIGHETER
1. Bedöma och analysera de faktorer som påverkar utförandet av hovvård samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar.
2. Tillverka och anpassa individuella, användbara beslag till häst.
3. Bearbeta järn och stål avseende borrning, gängning, smide och svetsning.
4. Hantera hästar på ett säker och djurskyddsmässigt sätt, inklusive sederade eller smärtpåverkade hästar.
5. Arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet.
6. Självständigt och i samråd med veterinär åtgärda vanliga hovsjukdomar.
7. Tillverka och anpassa sjukbeslag och ortopediska beslag i samverkan med veterinär eller annan beställare.
8. Åtgärda, reparera och förebygga hovsprickor, hålväggar och andra defekter i hornkapseln.
9. Göra korrekta åtgärder för att korrigera felaktiga benställningar hos föl och unghästar.
10. Föra journal, hantera remisser och skriva intyg.
11. Utföra hovreperationer.
12. Driva eget företag inom hovslageri.
13. Granska och värdera källor i enlighet med vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

KOMPETENSER
1. Bedöma olika hästars exteriör, benställningar och hovformer samt anpassa verkning och skoning efter den individuella hästen
2. Diskutera förslag till åtgärder utifrån rådande hovvårdsstatus
3. Analysera sitt eget arbete i tal och skrift
4. Kunna agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
5. Efter samråd med veterinär självständigt åtgärda olika hovsjukdomar och ortopediska tillstånd samt tillverka härvid lämpliga beslag
6. Kunna bedöma den egna reella och formella kompetensen och vid behov remittera vidare
7. Arbeta med ett etiskt förhållningssätt till hästen och kunden i sin yrkesroll
8. Arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet
9. Analysera och värdera resultatet i sitt företagande

Kontaktpersoner
Malinda Alriksson Hippolog. Utb.ledare kusk- & hovslagarutb. Samordnare Brukshästcentrum
Johanna Svensson Hovslagarlärare

Wangen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.